Universella Moder Maria via Linda Dillon, 9 maj 2020

Universella Moder Maria via Linda Dillon

9 maj 2020

Ni är Uppfyllandet av Löftet

Hälsningar, jag är Maria, Universell Moder, Kärlekens Moder. Ja, jag kan ge er en litania av namn som jag går under, men räcker det inte, kära ni, att bara säga att jag är kärlekens Moder, och med det säger jag att jag är allas Moder, och med det säger jag att jag är Moder till var och en av er.

Jag välkomnar er och samlar ihop er i mina armar och runt mig, runt oss, runt alla, för att ha denna stilla konversation mitt i vad några av er tänker på som kaos, och vad jag skulle säga är i sfären av en ny existens, i sfären av en högre oktav, i sfären av nya begynnelser av nya cykler av existens.

Jag ber er, jag öppnar dörren, jag inbjuder er, jag vägleder er att inträda genom denna portal, denna dörr och att lämna det som är gammalt och verkligen icke-existerande bakom er. Många gånger har jag talat med er om vad som är icke-existerande, om vad som är illusion, och vad som inte har substans som på något sätt är användbart för er. Jag talar till er om min oändliga ocean av tid och tidens flödighet där ni kan simma bakåt och framåt. Men i detta ögonblick, i detta eviga ögonblick av mitt oändliga nu, föreslår jag er, begär jag av er … titta inte tillbaka!

Det finns tillfällen för kontemplation av vad som förevarit tidigare, och ni har haft en sådan period och ni kommer att ha det igen. Men denna dag, i detta ögonblick, ber jag er titta framåt och titta framåt med tydlig avsikt och skärpan i er inre syn och ert inre vetande.

Vi har ägnat år, och verkligen eoner av tid på att dela och vägleda och undervisa, dela ut nya verktyg, lyfta upp, tona in och ingjuta var och en av er med kärlekens energi och vad som är nödvändigt för att ni ska kunna gå vidare … var och en … som Nya Varelser, som Skapar-ras, som änglar i form, som hybrider i form, som portaler och portväktare och Jord-bärare. Det spelar ingen roll, älskade, hur ni identifierar er som eller ens hur ni identifieras i multiversum, omniversum.

Det som är viktigt då ni tar detta kast framåt är att ni vet och omfamnar sanningen om vem ni är. Inget mer själv-sabotage, inget mer grupp-sabotage, inget mer omfamnande av det som verkligen är illusion och de gamla falska nätverken och paradigmerna, för de tjänar er inte och ni har själv kommit till insikt och ett djupt-i hjärtat vetande att, de facto, dessa gamla illusioner inte tjänar er och ni omfamnar det nya. Och vad är det nya om inte det viktiga som alltid har funnits.

Det finns tillfällen när ni sagt till mig eller till mina älskade ärkeänglar, ”Ja, jag arbetar med det gamla nätverket. Jag arbetar med de gamla paradigmen därför att det helt enkelt är så som saker är.” Vad jag föreslår er, älskade, är att detta inte är sant. Det är inte så saker är! Sanningen om kärlek, sanningen om skapelsen, sanningen om er essens, sanningen om min essens, har aldrig handlat om oreda, om hat eller girighet eller själviskhet eller rädsla, om brist eller begränsning, så det är inte så saker förhåller sig. Det har varit en absolut missuppfattning om verkligheten. Och ni har växt och ni har mognat och några av er skulle säga, ”Ja, jag har sett genom kaoset och jag har sett genom illusionen”.

Det räcker inte att bara se genom det eller känna igen det. Det är mycket viktigt, helt väsentligt, att se vad som ligger framför er, under illusionen … inom er. Och det enda sättet att verkligen upptäcka och omfamna den sanningen, den verkligheten, den kärleken, är genom att känna ert vackra söta själv, det oföränderliga själv som i sanning inte skiftar eller förändras.

Er essens är och har alltid varit kärlek och allt annat på denna resa av varande i form och av varande sanningen och implementerarna av den Gudomliga Planen är ni i form som är kärleken.

Nu kan jag säga detta tydligt därför att ni är på en existensnivå där ni verkligen kan förstå, integrera, förankra, och föra till handling och form det som jag talar om. Jag har ofta sagt till er, ”om det inte ser ut som kärlek, om det inte känns som kärlek, om det inte luktar som kärlek, varför ska ni engagera er i det, varför fortsätta?” Och ni har verkligen kommit till en plats, ja, genom er egen tillväxt, med lite hjälp av era vänner – mänskliga och andra – kommit till en plats i er Gudomliga Auktoritet, i er absoluta sanning och rätt, i er födslorätt, där ni inte vill ha, vill välja, vill besluta, någonting som är avskyvärt, som inte är av kärlek. Ni väljer att placera er själva i linje med Gudomlig Vilja bortom val.

Det innebär nu inte att styrningen av den mänskliga rasen ska bli robotiserad, mekanisk. Om något, söta ni, har ni blivit mycket mer elektriska och era ljuskroppar lyser starkt.

Vad väljer ni att göra då ni träder in i och verkligen börjar förankra denna nya sfär av existens, detta nya expanderade sätt att vara, där ni tänker med ert hjärta och handlar från er vilja? Vad väljer ni att göra? När jag ställer den här frågan till er tror jag inte, mina kära, att det finns någon enda av er som skulle säga till mig, ”Moder, vad jag skulle vilja göra är att fortsätta på vägen av vedermödor, på vägen av kamp, därför att det har gjort mig så stark.” Och ja, det är på många sätt sant och det har verkligen hjälpt er i er önskan och ert val att ta emot de gåvor av klarhet som jag givit er. Men det var aldrig avsikten, någonsin, att ni skulle behöva kämpa eller gå genom vedermödor.

Mod är ingen kamp, det är en styrka. Det är ett sätt att vara. Tro och Tillit är inte kamp, de är bara en form av existens som är olika speglingar av kärlek och glädje. Så, i denna tid av nya begynnelser frågar jag var och en av er, i er oändliga visdom som vi respekterar och älskar och omhuldar, ”Vad väljer ni? Vilken är er avsikt? Vad är ert hjärtas önskan?”

När jag ställer den frågan antyder jag inte … faktiskt, jag vill verkligen inte höra ett svar som är politiskt korrekt, ett svar som ” ja, jag vill heala världen, jag vill rädda världen”. Er värld är ert inre landskap och ett sådant uttalande talar inte till ert hjärta, era val, era beslut, era handlingar eller er sanning. Så låt mig formulera det på ett annat sätt … Mina älskade barn, mitt hjärtas skapelser, vad är det ni håller kärt?

Jag uppmuntrar er, jag vägleder er att göra denna begynnelsepunkt på er nya begynnelse mycket personlig. Vad är kärt för ert hjärta? Vad är kärt för er i livet? Vad är absolut viktigast för er? Ert svar är nära er. Ja, för många av er är det att bara känna den gudomliga närvaron inom er och er förbindelse, den ultimata förbindelsen med oss – Gudomen – tydligare, mer perfekt, mer konsekvent. Det är också att vara i gudomlig förening, i helig förening, djupare med er själva, med er partner, med er familj, med era vänner, med er gemenskap.

Ni går inte omkring och räddar världen utan att bry er om dem ni har kära. Det är så ni uttrycker er, det är så ni upplever kärlek och hur den ser ut, hur detta paradigm av Ny Varelse i Ny Gemenskap på Nya Jorden ser ut. Så, innan ni flyger till månen, ta er tid att identifiera vad som är kärt för er, vad det är som speglar det som, faktiskt, bygger på kvintessensen av er sanning? Vilken är den kärlek som, faktiskt, fungerar som katalysatorn för ert kvant-hopp? Den måste finnas i den expansionen av ert hjärtas visdom, i expansionen av er visdoms vision.

Vi ägnade inte år till att tala med er om Gudomlig Förening, Gudomlig Auktoritet, Gudomligt Vetande, ert Inspirerade Själv, det Nya Ni, vi ägnade inte år till att tala om dessa saker så att de kunde sättas åt sidan. Nej, det ska integreras och i denna integration, startpunkten för skapande, i vars fas ni är nu – är detta nästa kapitel, vad är er kärt.

Vad är så dyrbart för er, inte bara som gudomlig varelse utan som man och kvinna och mänsklig varelse, vad är så kärt för er, så dyrbart för er, så att ni önskar expandera på det och ni vill att upplevelsen av denna mirakulösa känsla ska delas vitt och brett? Vad väljer ni i er personliga sfär att bygga på, att fästa er uppmärksamhet på, att få i linje med er vilja? Det är avsikten!

Dessa val är inte bara universella, de är ert uttryck för universum inom ert heliga hjärta, och det är så ni bär fram dem. Ni har gjort … även om jag sa till er att ”inte titta tillbaka” … jag skulle vara försumlig om jag inte erkände, berömde, prisade, firade tidigare segrar där ni gått fram. Och den största segern är förmågan att expandera er urskillning. Det är därför som jag, i min tsunami, har haft fokus på gåvorna av klarhet och renhet … renhet i tanke, renhet i urskillning, renhet i nåd, känslan av barns-likt under och vördnad och inspiration … och som lärt er att stå tillbaka från ”detta är inte sanningen” och sända kärlekens energi in i striden.

I detta nya kapitel, denna nya sfär av existens, kommer det fortfarande att finnas incidenter av kaos, men det är inte internt, det är inte något ni är engagerade i. Ni är en deltagande observatör i så motto att ni sänder renheten av vad som är er kärt in i dessa situationer och står tillbaka och ser dem upplösas. Detta är kraften i skapande!

Tänk på det … tror ni verkligen, söta änglar av ljus, att jag sträckte mig ner och engagerade min fulla energi i vad som är styggelser, att jag involverade mig i hat? Nej. Det finns tillfällen när det har snurrat runt medan någon lärt sig mycket kritiska läxor. Jag har alltid, och kommer alltid att, sända min kärlek, sända mina sändebud, sända mina ljuskrigare, för att penetrera mörkret, för det är inget mindre uppfyllandet av Min Plan, men jag tar mig inte an det. Varför skulle jag lägga min Gudomliga energi på någonting som inte är av kärlek?

Så jag säger er, detta är lektioner och närmanden till skapelse som ni lärt väl de senaste åren. Det är inte där som energierna är fokuserade då vi går framåt därför att ni sträcker er efter det som är er kärt, tills hela planeten, inte någon formlös idé utan hela planeten, varje barn, varje hårstrå, varje grässtrå, varje sten, varje vattendroppe i varje hav, är er kärt. Men först, vad som personligen är er kärt.

Skapelse är inte ett hastverk. Om ni lärt er enda sak från mig, så är det det. Skapelse är omedelbart men det görs aldrig i hast. Det är ett sådant jubel i denna tid, inte bara av uppfyllelse, utan av det nya. Ni är uppfyllandet av löftet och löftet, ordet, energin, har alltid varit kärlek.

Channeled by Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted. [Full terms of copyright at https://counciloflove.com/copyright-notice/

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...