Universums Moder – Steg 1 av Avslöjanden, 28 juni 2021

 

 

Universums Moder-Steg 1 av Avslöjanden, 28 juni 2021

 

VÅGOR AV DITT SAMVETE

26 juli 2021

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Idag har jag kommit till er med goda nyheter.

De Gudomliga vågorna med era tankar och handlingar har äntligen blivit jämnare.

Jag ser, mina kära, att ert arbete på den subtila nivån har gett frukt och de händelser som nu äger rum på den fysiska nivån är ett levande exempel på det.

Fler och fler människor blir av med rädslan för framtiden och oförutsägbarheten hos myndigheterna och förstår att denna framtid ligger i deras egna händer.

Men det viktigaste är att människor så småningom har insett att vad de än gör, oavsett förödmjukelse eller eftergifter de går med på, kommer deras tidigare fria liv aldrig att återvända.

De har blivit medvetna om järngreppet från de osynliga fiendernas hand, som agerar med hjälp av sina synliga representanter och håller kvar policyn av total underkastelse av människor, med hjälp av absurda, omänskliga och motsägelsefulla order som berövar dem deras rätt att förfoga över sitt öde, sin kropp och hälsa.

De sparar inte ens barn utan berövar dem en lycklig barndom och glädjen av kommunikation med kamrater.

Fattiga barn är helt vilse och rädda. Det är svårt för dem att förstå varför vuxna och till och med deras egna föräldrar inte låter dem andas, leka eller njuta av livet fritt.

Men deras offer var inte förgäves.

Det är barnen, deras lidande och rädsla för sina liv och hälsa, för att vara exakt, som för många människor har blivit vändpunkten för deras medvetandetransformation – den mycket Gudomliga kallelsen som hjälpte dem att vakna från den nuvarande verklighetens mardröm.

Den rena, ömma, mottagliga varelse som alla barn är har förvandlats till den avgörande faktorn i den sista striden mellan Ljuset och de Mörka Styrkorna på Jorden.

Och de saker som snart kommer att öppnas för världen kommer att skrämma även de mest okunniga och tungt sovande invånarna på er planet.

De grymheter som utförs av planetens ”herrar” på oskyddade barn kommer att träffa mänskligheten i botten av hjärtat.

Det är tillkännagivandet av dessa fruktansvärda fakta som själva Avslöjandet ni har väntat på så länge kommer att börja med.

Och det kommer att dra ”Ariadnes tråd” som visar er vägen ut ur den tredje dimensionens labyrint där era själar har vandrat så länge och förkroppsligats om och om igen.

Svåra tider kommer för dig, min kära, men utan denna kris – utan att ditt samvete kollapsar, din vanliga livsstil, avsättande av dina idoler och fullständigt avslöjande av den djupa statens brott är det omöjligt att skapa en ny värld.

På samma sätt som det är omöjligt för en person att komma framåt i andlig utveckling utan att erkänna sina misstag och korrigera dem, kan samhället inte utvecklas för att bli av med hundratals år av gammal falsk världsbild, maktinstitutioner som tvingar människor till slaveri, och deras representanter, djupt involverade i brott och korruption.

Och så småningom har du lyckats flytta den ”otrevliga massan” som blockerar din väg och hindrar dig från att leva ett lyckligt, fantastiskt och stilla liv.

Ni har enhälligt rest er upp mot en handfull galna varelser som hotade er planet och mänskligheten i allmänhet.

Det tog er lite längre tid än ett år att inse omfattningen av ert förfall, och nu har ett enormt skikt av Jordens befolkning flyttat från sin vanliga plats och börjat gå framåt – till den nya eran av den Femte dimensionen och sveper bort de som försöker hindra dem från att göra detta.

Vi är glada över att se det enorma medvetenhetsflöde som hänt för majoriteten av er planets befolkning under en tidsperiod.

Och jag vill att ni ska veta att varje återuppväckt person kan visa vägen för tusentals andra och kan ladda dem med deras ljusenergi, känsla av frihet och tro på seger.

Och det sker nu över hela världen, vilket jämnar ut och balanserar de goda tankarna hos det ökande antalet människor vilket på fysisk nivå förvandlas till goda gärningar.

Det var precis vad vi förväntade oss att ni skulle göra, mina kära, och ni har helt uppfyllt våra förväntningar.

Den mycket efterlängtade Enheten av kroppslösa och av rent ljus förkroppsligade själar kommer, den som kan göra underverk.

Och den är inte långt borta nu.

Jag älskar er kärleksfullt,

 

Universums Moder talade till er

 

 

 

 

Översättning; Lars-Eric

Du gillar kanske också...