Yeshua om Vår Kausala Kropp, 26 juli, 2021

 

Yeshua

26 juli 2021

VÅR ÖMSESIDIGA UPPSTIGNING (KAUSALA KROPPEN)

Hälsningar, mina kära älskade själar!

Idag ska vi börja tala om nästa kropp – den kausala, som kan betraktas som ert ”analytiska center”.

Det är precis där som era härledningar och slutledningar görs, som resultat av ert förlängda tänkande, analyserande av fakta och olika orsaker till de händelser som drabbat er.

Den Kausala kroppen ”processar” materialet som levereras av den mentala kroppen, i form av alla sorters tankar och känslor denna bär.

Därför beror renheten i den kausala kroppen på kvaliteten i era tankar – dess energikomponent.

Som ni ser, kära ni, också i detta fall behöver ni observera era tankar och känslor, så att ni kan sända ett renare, högre vibrationellt ”material” till att ”processas” i den kausala kroppen.

Vad kan hjälpa er att göra det?

Först och viktigast. Försök observera en kedja av händelser ni gått genom, ur synvinkeln av de Högre Gudomliga Lagarna.

Resultatet av ert tänkande får då en helt annan karaktär – ni skulle se på allt, inte med ögonen hos en person i den tredje-dimensionella världen, utan med det högre medvetandet hos en person som lever i den fjärde, eller till och med den femte dimensionen.

Andra. Sök aldrig orsaken till era problem hos andra människor, eftersom själva tanken på detta redan bär med sig ett dömande, och därför är fyllt med den tredje-dimensionella världens energier.

Ett sådant dömande bildar en kedja som orsakar beskyllningar och aggression, vilket drar ner er i de lägre energierna.

Tredje. Överdriv det inte i en annan riktning – beskyll inte er själva för alla era problem, för känslan av skuld är också energin i de lägre vibrationerna, orsakad av livet i dualitet, där det alltid finns de som har rätt eller fel, är skyldiga eller oskyldiga, goda eller dåliga…

Så hur borde ni uppföra er på rätt sätt och inte bli intrasslad i era känslor och tankar, orsakade av händelser ni råkat ut för?

Se på allt från observatörens position, som studerar livet med nyfikenhet, som erhåller nya erfarenheter – positiva och negativa, och är tacksam för det eftersom det berikar hans liv, fyller det med mening och innehåll.

Se aldrig tillbaka. Använd era livserfarenheter, men bli inte nedsänkta i era känslor som hänförs sig till smärta och bekymmer.

Låt dem gå! Tillåt dem inte att sätta sig i era subtila kroppar och gradvis förstöra dem, framprovocerande sjukdom och psykologiska störningar.

Det är nödvändigt att kunna göra sig av med tunga minnen lika lätt som ni gör er av med gamla kläder, när de blir för små för er eller blir utslitna.

Ni kan föreställa er att ni ”kastar av” er de svåra perioderna i ert liv, som ni kastar av er gamla smutsiga kläder, vilka ni ”bränner” i elden av Universell Kärlek.

Och sedan klär ni på er rena Gudomliga plagg som fyller era subtila kroppar med Ljus och Kärlek.

Och ni lyser så starkt att ert Ljus fyller hela Jorden, Galaxen och Universum.

Försök, kära ni, att göra denna enkla men mycket kraftfulla övning.

Yeshua, som älskar er med hela sitt hjärta, har talat med er.

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...