Yeshua och Verkställandet av de Gudomliga Lagarna, 28 juli 2021

Yeshua och Verkställandet av de Gudomliga Lagarna, 28 juli 2021

 

VÅR ÖMSESIDIGA UPPSTIGNING (VERKSTÄLLANDET  AV DE GUDOMLIGA LAGARNA)

 

Hälsningar, mina kära älskade själar!

Idag skulle jag vilja fortsätta vår konversation om den kausala kroppen och avslöja för er ytterligare en funktion.

Förutom dess ”analytiska förmåga”, som vi har talat om i mitt tidigare meddelande, har den en annan förmåga av att samla på sig energi som styr era tankar och känslor.

Och det är meningen.

När era tankar och känslor har gått igenom de kausala kropparna och genomgår energiprocessen, återvänder de till världen och har då en annan karaktär – mer organiserad och harmoniserad.

Det händer för att kausalkroppen i sig själv har mycket högre vibrationer än de emotionella och mentala, vilka har givit den materialet för ”bearbetning”.

Det kan liknas vid när en vuxen person lyssnar på ett barn och sedan berättar om alla barnets problem och känslor för andra vuxna, och sedan lugnt och stilla lägger allt på sin plats och förklarar vad som har hänt, med de Gudomliga Lagarnas synsätt.

Men det händer bara när en person redan har passerat gränsen som skiljer honom från dualitetens värld, och är redo att lyssna på sanningen, men inte till det Egot vill att han ska höra.

Men för folket som är helt nedsänkt i den tredimensionella världen, fungerar den kausala kroppen som en ”sköld”, vilken skyddar deras buddhistiska och atmiska kroppar från de lägre energierna.

Lägre vibrationella tankar och känslor hos sådana människor, studsar som bollar mot kausalkroppens högre “vägg” av vibration, och återvänder till dessa människor som en spegelbild.

På det sättet fungerar kausalkroppen som den omedelbara delen i uppfyllandet av de Gudomliga Lagarna, ”Så inom, så utom” och ”Det ni sår, ska ni att skörda.”

Den ackumulerar energin från mänskliga tankar och känslor, och returnerar den i en starkare form.

Det gäller all energi, positiv och negativ.

Så tankar fyllda med Godhet och Kärlek, återvänder med Godhet och Kärlek till människans liv i form av trevliga händelser, goda människor, god hälsa och ett harmoniskt liv.

Men tankar fyllda med ilska och aggression, lockar till sig människor och händelser med liknande vibrationer, vilket gör livet än svårare.

Därför kan vi kalla kausalkroppen för den huvudsakliga verkställaren av de Gudomliga Lagarna, den ackumulerar energin utstrålad av en person, och genererar sedan flödet utåt.

Därför, kära ni, det är så viktigt att hålla era mentala och emotionella kroppar rena, eftersom er kausala kropps renhet är beroende av dem.

Som jag har berättat för er i mina meddelanden så ligger allt i era händer, för ni är Skaparna av er verklighet, och kan styra den med kraften i era tankar.

Om era tankar är fyllda med Kärlek – den mest kraftfulla av alla energier i Universum – kommer ni att bemästra allt.

Kom alltid ihåg det, kära ni!

Yeshua, som älskar er av hela sitt hjärta, har talat till er.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...