Vad Kommer Under 2024, 1 januari, 2024

Vad kommer under 2024?
Jahn J Kassl 2024-01-01
Flyg till friheten
Utvecklingen tar sin gång snabbt, vi gör snabba framsteg i uppstigningsprocessen och mänskligheten breder snabbt ut sina vingar – för den stora flykten till frihet.
Jag är BABAJI.
Evig, oändlig och allestädes närvarande medvetenhet på alla nivåer av varande.
Jag är med dig varje dag – inget och ingen är utesluten från min kärlek! Varje liv berörs av mitt ljus om det vill uppleva denna beröring. Alla finns i min vård om de vill det.
Varje liv får mitt stöd, i himlen och på jorden, om det visar sig behövas eftersom hjärtat är fyllt av längtan efter GUD.
Dynamik,
älskade människor!
År 2024, som nu utspelar sig framför dig, använder de lysande impulser som du hittills har åstadkommit till en ny nivå. Det som har antytts under de senaste 3 åren, det som har utvecklats i era hjärtan i form av längtan efter frihet och andlig längtan, kommer nu synbart att ha sin plats i denna värld. Siffran 8 har kommit och det betyder dynamik.
Vi går in i en ny fas i uppstigningsprocessen. Det uppenbara tecknet på detta är att fler och fler människor blir medvetna om sin makt och styrka, och att de inte längre kommer att låta sig besegras, förringas eller spelas ut.
Under de senaste 3 åren har du ofta vänt spelet, ofta avvärjt att skada dig och ofta banat väg för ljusets vägar, även när det verkade hopplöst.
Du höll ut, ställde upp och visade makthavarna att varken en stat eller ett intakt samhälle kan skapas utan dig. Du har bevisat att du vidtar åtgärder, att du ger dig till känna och att du inte längre döljer ditt ljus.
Ni har utvecklats till modiga, energetiska och motståndskraftiga Ljuskrigare och därför kan de händelser nu inträffa som var menade för er, men inte alltid kunde förutspås.
År 2024
• År 2024, är året då utvecklingen blir solid och insatserna som nu görs blir bestående, och de beslut som nu fattas avgör framtiden.
• År 2024, är året då individuella och kollektiva beslut förankras, med följd av att dessa beslut omedelbart visar sig.
• År 2024 visar tydligt vilken tidslinje en person har valt, och hur deras liv kommer att se ut, avgörs från och med nu.
• För vissa är år 2024 fullt av positiv utveckling och ljusa mirakel, medan andra förtvivlar över världen och ser sig själva nära världens ände.
Konsekvenserna av ditt val!
Som aldrig förr i mänsklighetens historia börjar separeringen av världar att bli synlig i vardagen. Skyddad av GUD och stödd av försynen, eller oroligt stirrande och skräckslagen inför framtiden – det blir konsekvenserna av ditt val. Att kunna öppna dig själv för livet, dig själv och GUD, eller att förbli stängd och fortsätta att växa i helvetet, ditt eget helvete – det blir konsekvenserna av ditt val.
Det kommer att ske allvarliga förändringar på sociopolitisk nivå 2024.
De gamla härskarnas makt fortsätter att minska och når botten. Mänskligheten kräver lösningar och blir alltmer ovilliga att representera pjäserna på spelplanen.
Detta leder till panikartade aktioner av de makter som hittills har dominerat spelet, med ageranden, och detta har tillkännagivits upprepade gånger, som kan orsaka omvälvningar och få många att tala om världens undergång.
Det gamla systemet närmar sig vändpunkten och mycket som verkade byggt för att hålla, jämnas med marken. Det andas in GUD så att det LJUSA HELT NYA kan uppstå.
Planerna att förtrycka mänskligheten ännu mer, att övervaka den ännu mer och att fjärma den från ytterligare en ouppnåelig dimension, uppfylls för de som väljer denna väg, men för ljusets krigare som står upp för sin frihet och gör det aktivt, där manifesteras nya ljusfyllda åldrar. Dessa två nivåer finns och de väljs av dig!
Enhet bevarar frihet
Vid det här laget är det avgörande att människor nu samlas – att man lägger undan sina olikheter och kommer samman.
Endast enhet kommer att katapultera dig till den ljusa nya jorden, och genom enhet kan du nu motstå attackerna mot din frihet.
Jag säger dig: du har prövats, du är på rätt väg – öka dina ansträngningar i denna riktning och lägg mindre vikt vid olikheterna, än vad som verkligen förenar er.
Varje ljus handling är under mitt skydd och varje person som uppträder ljust finns i min vård.
Från och med nu tillhör framtiden det projekt som lyser starkt i världen – och år 2024 kommer att visa dig detta på ett imponerande sätt.
Kämpa inte mot väderkvarnar!
Blunda inte för det onda! Titta stadigt på det och låt det passera som en karavan! Bli inte involverad i provokationer längre, för det kommer att bli många av dem, utan lita på din egen kraft och styrka.
Kämpa inte mot väderkvarnar, utan använd dina färdigheter där de behövs för att skapa något ljust med ditt unika geni!
Om du blir attackerad, lär dig av det utan att trassla in dig. Var försiktig där du ingriper, så att du inte blir det du kämpar mot.
Förvandla varje skada till något bra genom att inse meningen med den. Använd den viktiga visdomen från varje chock, och förbli sann mot dig själv och alltid hängiven GUD!
JJK: Vad exakt kan vi förvänta oss? Kommer vi att uppleva ännu större militära konflikter? Hur är det med EU? Och vart är Tyskland på väg?
BABAJI: Som det sagts i olika meddelanden – det kommer aldrig att ta slut! Varken jorden eller någon annan värld kommer att gå under.
Alla händelser leder till upphöjelse och inte till undergång! Kom ihåg: den som har valt livet kommer att få liv!
EU
Det politiskt trasiga Europa är inte bestående. Tecken på nedbrytningen syns tydligt. Fler och fler stater frigör sig, nya allianser växer fram och det handlar bara om en kort tid innan slutet på denna institution måste deklareras. Tyskland har rollen att hitta sig själv igen, att återta sig själv, sin storhet, sitt självförtroende och sin andliga kraft.
JJK: Jag frågar mig ofta varför det är så lite motstånd från våra grannar – eller missar jag något?
Tyskland
BABAJI: Det finns ett stort internt motstånd. Människorna hos detta underbara folk medverkande i mänsklighetens andliga uppvaknande, och har oändligt tålamod med sina ledare. De kan uthärda dem, de kan tolerera deras handlingar, de kan tolerera deras ondska till graden av självförnekelse – men när detta händer uppstår de inre processerna av rensning. På så sätt uppnår tyskarna en inre säkerhet. När bilden av omständigheterna väl är klar så reser sig dessa människor, och ingen kan eller kommer att kunna stoppa dem. Denna insikt måste mogna fram och den mognar mer för varje dag.
Ett Tyskland, vaket och befriat från självtvivel, har en central plats i framtiden som utlovats till dig. Poeternas och tänkarnas land håller på att bli de andliga världsledarnas land – vi går mot den framtiden. Det finns fortfarande många hinder att övervinna, men i slutändan kommer Tyskland att bemästra allt och hitta sig själva, sin egen sanna identitet.
Sammanfattningsvis för 2024:
1.) Krig leder aldrig till undergång. Jorden bevaras precis som mänskligheten bevaras.
2.) Individuella och kollektiva beslut påverkar – guldåldern för vissa, trassel och undergångsscenarier för andra.
3.) Förstörelse, skräckpropaganda och inskränkningar av friheten används av de gamla makterna, som en sista utväg för att behålla makten. De prövade och testade ljuskrigarna känner sin styrka och är medvetna om sin makt. Mänsklighetens övertagande går om intet.
4.) Ljusprojekt och ljusa människor hittar nya vägar för samhörighet. Det som skiljer har övervunnits, det som förenar finns. Mogna, GUD-centrerade människor åstadkommer förändring.
5.) Varje ljusprojekt är föremål för gudomligt beskydd.
Kursen är satt!
Älskade människor!
Kursen för tiden efter denna period är satt, men det finns kurser som leder åt olika håll.
Räknar du med GUD eller går du i en annan riktning? Vart tar din längtan dig och vad mer vill du uppleva? Vem tittar tillbaka på dig när du tittar dig i spegeln? Vilken resa ger du dig ut på? Endast detta bestämmer år 2024 och tiden långt därefter.
Visa din sanna sida! Skapa det goda och ta med ljuset! Ingen kan stoppa dig så länge du tjänar livet och tillhör GUD.
Du är älskad och hedrad! Dina handlingar kommer att bekräftas, dina order kommer att bekräftas, din varelse kommer att stärkas. Avsked, avfärd, ankomst – det sker med, i och genom GUD.
Jag är BABAJI
May be an image of 1 person and text

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *