Vakna, en Ny Värld Växer Fram | KejRaj, 26 juni 2022

Vakna, en Ny Värld Växer Fram | KejRaj, 26 juni 2022

Vakna, en ny värld växer fram

 

Postad 2022-06-26

 

Hälsningar vänner! Från hjärta till hjärta talar vi nu, jag är Kejraj. Informationen som uttrycks här är från mitt perspektiv, min synvinkel. För all sanning väntar på er i  hjärtat.

Ett nytt ljus från Solen lyser på Jorden nu. En ny energi omsluter Jorden och alla hennes invånare. Det är vågor av ljus med en högre frekvens, som medför stora förändringar i livet på Jorden. En av dessa förändringar är avslöjandet av alla hemligheter. För er själva, familjer, lokala och federala regeringar, har enorma mängder information hållits hemlig i tusentals år av sekter runt om i världen.

Ljuset löser upp slöjorna och lögnerna som använts för att förslava mänskligheten i mer än tio tusen år.

Det finns en grupp entiteter som arbetar bakom kulisserna, de fångas sällan på bild. De tv-medier de själva äger, ger dem ingen uppmärksamhet. Dessa människor, är bland många andra saker, också miljardärer. De äger banksystemen. Och majoriteten av politikerna, stora företag, media och så vidare.

De har råd och betalar agenter (deras marionetter) för att offentliggöra vissa agendor, vilka förespråkar samhälleliga destabiliserande ideologier för befolkningen i syfte att skapa kaos, splittring och slutligen kontroll. Medan vissa av dem används för att driva större agendor, såsom klimatförändringar, vaccinationer, krig mellan nationer.

Målet för dessa entiteter som verkar i mörkret har alltid varit att förstöra mänskligheten. Särskilt familjernas sammansättning och skönhet, och förstöra människans fridfulla natur.

I tusentals år har den mörka eliten manipulerat och medvetet vilselett mänskligheten till att acceptera deras falska ideologier, i ett försök att få total kontroll och ägande av Jorden.

Konstruktionerna av raser, religioner och det monetära systemet är deras uppfinning. Religion har faktiskt fört mänskligheten längre bort från den sanne Gudomlige Skaparen.

Mänskligheten har lärt sig att frukta Gud, istället för att älska Gud och inte frukta något.

Gud vill inte bli fruktad. För Skaparen har en ren, villkorslös kärlek till alla sina barn.

Den som vill bli fruktad är Satan. Här talar vi inte om Satan i religiös mening. Vi talar om Satan som en extremt mörk, makthungrig, illvillig utomjordisk varelse.

Det är denna varelse som dyrkas av dessa illvilliga utomjordiska hantlangare och jordens mörka elit som valt den vägen. Det är dessa som gav er religionen, bilden av en fruktansvärd, straffande, hämndlysten Gud. Det är den ni dyrkar i er Kristna, Judiska och Islamiska tro.

Denna entitet vi talar om här, har tvingats avstå inte bara kontrollen över Jorden, utan hela denna del av galaxen. De är inte längre tillåtna att fortsätta förstöra någonstans.

Själva idén med rituella (blod) offer, har uppfunnits av dessa parasit-entiteter.

Jesu Kristi korsfästelse, är inget annat än ett energetiskt implantat i det mänskliga kollektivets medvetande, som en ”påminnelse” om att om man ska söka den sanna gudomliga Skaparen, så bör man vara till tjänst för Ljuset och avvika från den mörka vägen, och när ni gör onda saker och tjänar illvilliga väsen, så kommer ni att möta ett hårt straff. Mänskligheten har gjort ett underbart jobb med att hålla fokus på Jeshuas förmodade lidande, istället för hans tider av glädje och läror om upplysning. Varför? Helt enkelt för att människor älskar offerrollen, som återigen drivs av de mörka. Var snäll och förstå att den sanne Gudomlige Skaparen inte offrar eller straffar någon för någonting. Varje själ väljer sina egna upplevelser under varje livstid, och betalar sin egen ”skuld”.

En enkel lag i Universum är att varje varelse måste uppleva det de har skapat. Så om ni ger ljus, kärlek, vänlighet till människor, är det sådana saker ni kommer att attrahera mer av. Detsamma gäller när man tar med sig upplevelser av lägre frekvens till andra. Ni kommer att uppleva det under denna livstid, eller välja att gå igenom den upplevelsen i en annan livstid.

En sak till som uppfunnits av de mörka är att man bara lever en gång. Och att det sedan efter ”döden” är slut. Det är antingen ett evigt helvete eller en evig himmel. Ännu ett försök att minimera människolivets och existensens storslagenhet. Ni lever bara en gång, så fortsätt att göra skadliga saker för er själva, eftersom parasiterna livnär sig på era lägre energier. Festa som en rockstjärna och drick ihjäl er. För mörkret behöver era energier av elände, för att upprätthålla sig självt.

Det finns verkligen ingen död. Ni är era Själar. Ert fysiska kärl är ett fordon som Er Själ använder för att vistas på en planetarisk kropp. Själen väljer när den ska övergå till nästa livscykel och inkarnera i en annan kropp, och efter att ha tillbringat många liv på en planet, dimension, kommer ni att inkarnera på andra planeter och dimensioner.

Det är enkla sanningar. Allt som krävs är att släppa taget om rädslan, och att vara öppen för nya sanningar och se saker ur ett annat perspektiv. Tillåt Själens ljus att lysa igenom och förstöra de illusoriska väggarna i den Artificiella Matrisen, för det har övertygat er om att ni är skilda från den Gudomliga Skaparen och att ni behöver en mellanhand om ni vill kommunicera med den Gudomliga Skaparen. Det är som att säga att ett barn behöver en barnflicka för att kommunicera med sin egen mamma eller pappa, när han/hon finns närvarande hela tiden.

Inget offer behövs någonsin från något håll för att ”behaga” den Gudomliga Skaparen.

Den sanne Gudomlige Skaparen behöver inte blodsoffer eller offer av något slag. Endast en svag och bräcklig entitet som utger sig för att vara Gud, behöver livnära sig på andras energier och kräver tillbedjan och uppoffringar i deras namn. Det är därför den mörka eliten skapar krig. För illvilliga varelser livnär sig på energierna av rädsla och lidande som utsöndras av människor. Det är därför den mörka eliten vill legalisera offer av barn över hela världen. Men saker och ting har inte gått som de ville.

De kallar det för abort. Vilket mer än något annat är en satanisk ritual. De äter barnets kött och dricker blodet. De använder också cellerna hos det aborterade barnet för att skapa kloner till sig själva och till sina toppmedlemmar i deras hemliga ”klubbar.” Detta sker särskilt på olika ställen i Vatikanen och i Hollywoods byggnader, bland många andra platser.

Vatikanen, födelseplatsen för Kristendomen och Islam, uppfanns av den mörkaste gruppen entiteter. Som också komponerade de blodigaste böcker som någonsin skrivits, Bibeln och Koranen. Jeshua och Mohammed gav er inte Kristendomen och Islam. Deras läror manipulerades. De var mänskliga, precis som du och jag. Bara genom ett orubbligt engagemang, uppnådde de upplysning, kopplade till sitt Själs-Själv, alltså Universum eller Gud. De delade med sig av sina erfarenheter och budskap om kärlek. Ni kan också göra detta. Många på Jorden nu är på samma väg som de gamla mästarna.

Men de parasiterande entiteterna har gjort allt de kan för att hindra människor från att uppnå vad några forntida mästare uppnådde. De skapar distraktioner på världsscenen, så att människor inte avsätter tid i ensamhet och låter själens viskningar komma igenom. För att förstå att kärleken är vägen. Samma blodslinje som gav er evolutionsteorin och säger att Jorden är den enda beboeliga planeten, gav er också de Abrahamitiska religionerna (kyrkor, moskéer, synagogor). De samma har offrat människobarn i över fem tusen år på Jorden.

Det är därför omkring åtta miljoner barn kidnappas årligen och människohandel förekommer över hela världen. De allra flesta av dessa barn hamnar i händerna på den mörka eliten, politikerna, kändisarna.

En av huvudorsakerna till att de demoniserar Donald Trump 24/7, är för att han stängde ner deras matförsörjning, återigen, barntrafficing.

Samma entiteter har drivit på transgender-agendan, genom att de betalade vissa människor för att gå igenom könsbyten och ge dem uppmärksamhet i media, för att på så sätt manipulera förvirrade människor som behöver healing, istället för att få dem att hata den kropp de föddes i. Det är samma som försöker normalisera pedofili, och beteckna det som en sexuell preferens.

Dessa parasiter anser att bakterier på Mars är ”liv”. Sedan kallar man ett barn i moderns mage för ”foster”.

De betalar forskare och läkare för att driva fram klimatförändrings-agendan och dödliga vaccinationer, fast de mycket väl vet att de inte bryr sig ett dugg om välbefinnandet hos Moder Jords eller hennes invånare.

Efter tusentals år av mörker i världen tar det nu slut. Alla deras matcher närmar sig sitt slut. Det är här vi är nu. Det är inte slutet för världen. Det är slutet för mörkret i världen. För med de högre frekvensenergierna som kommer in på Jorden från den Galaktiska Centralsolen via vår Sol, så kommer allt som finns inom de lägre frekvensbanden att omvandlas, integrera det högre ljuset eller lämna Jorden helt och hållet och fortsätta sin resa av dualitet någon annanstans. De mörka vet detta, men tror att det finns något de kan göra för att förhindra att denna förändring inträffar. Det gör det inte. Ingenting kan stoppa detta skifte med att Jorden och mänskligheten flyttar in i ljusets högre riken.

Jordens mörka elit måste stå till svars för det de icke-mänskliga överherrarna gjort under årtusenden. De allra flesta av dessa överherrar har lämnat Jorden och övergav sina marionetter redan på 90-talet. Med den lilla återstoden av dem lämnade de senaste två decennierna.

Det vi nu har på Jorden är några få härskare som är panikslagna, förlorade utan sina herrar, för de vet att slutet har kommit.

Under sina sista dagar försöker dessa varelser åstadkomma så mycket kaos som möjligt, för att hålla Jordens vibrationsfrekvens låg, i ett försök att fördröja det oundvikliga. De fortsätter att misslyckas, och när det mänskliga kollektivet stiger i medvetande börjar fler människor se sveket. Mörkrets planer och handlingar har förlorat sin effekt.

Ökningen av masskjutningar under de senaste åren är en skapelse av dessa galna varelser, och upprepade gånger har den Galaktiska Ljusfederationen hindrat  kärnvapenkrig, och allt som skulle leda till ett nytt världskrig. Så de tar till skador i mindre skala för att ingjuta rädsla, i hopp om att få människor att ge upp sina friheter.

Masskjutningarna utförs inte bara av en enda gärningsman som ni ser på nyheterna. Dessa sårbara individer, som går på medicin för olika psykiska tillstånd, är måltavlor för era CIA- och FBI-agenter. De använder också riktade energivapen med olika laserfrekvenser som de riktar mot hjärnan, vilket stör neuronernas normala funktion och leder till förvirring och sammanbrott.

De allra flesta människor har börjat ifrågasätta dessa händelser. Och börjar återigen förstå att någon annan ligger bakom dessa “false flags”.

Det är verkligen dags att ifrågasätta allt. Att ifrågasätta allt ni har lärt er. Ni måste ifrågasätta varje gren av den så kallade vetenskapen. Släpp all rädsla. Ifrågasätt de överdrivna religiösa påståendena som har sitt ursprung i Vatikanen och i det (forntida) Egypten. För det ni har fått höra av systemet är inget annat än en avvikelse från den verkliga sanningen, som medvetet har hållits dold så att mörkret skulle kunna ha kontroll över mänskligheten. Ju fler människor som vaknar, desto svagare blir mörkret.

Jag skulle säga, ifrågasätt det ni tror. Över 90% av det ni tror kom inte inifrån er. Ni har fått lära er det. Det placerades i ert sinne under barndomen av externa influenser när ni utvecklades. Särskilt kulturella seder, religion och utbildning (indoktrinering).

 

Nu är det dags att bryta kedjorna och återta er frihet. Avsluta cyklerna med gamla mönster. Det är dags att avsluta okunnighetens cykel och vara öppen för nya, högre sanningar. Gå inåt, och sök den visdom som är en del av själva er essens, av er själ, som väntar på er återkomst till och inom Hjärtcentrat. Det är där, i hjärtat som ni återigen kommer att inse och känna kopplingen och Enheten med det som ni kallar Gud, eller Allt Som Är.

Tiden har kommit för att ta sig ur minnesförlusten, koppla ur matrisens programmering och vakna upp, för en ny värld håller på att växa fram. Vakna upp till gudomligheten inom er själva, till Universums gudomlighet och höj er som de andliga varelser ni är.

Det var allt för idag!

 

www.EraofLight.com

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...