Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 juni 2022

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 juni 2022

 

Våra Nuvarande Aktiveringar är Bara Början

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi sänder er energier vid denna tid som innehåller vibrationer som ni aldrig har känt förut, och vi inbjuder er att se era resor dit på Jorden som handlar om att känna in i vibrationer som ni ännu inte har upptäckt. Vi skickar er aktiveringar hela tiden, och ibland är dessa aktiveringar för något mycket specifikt, som aktiveringen för en andlig gåva eller förmåga. Andra gånger skickar vi er aktiveringar som är designade för att få er att känna en vibration som i slutändan också finns inom er. Men för det mesta känner ni inte en vibration inom er om inte något händer utanför er först för att låta er veta att det är något på gång inuti er.

Om ni nu kan komma ihåg att ni var barn för ett ögonblick, och ni kan tänka på hur det var för er första gången ni kände kärlek, glädje, rädsla, ilska, sorg och så vidare, och hur dessa stunder kände de känslor formade era liv, då kan ni få en uppfattning om betydelsen av det vi pratar om här. Det finns så mycket som ni ännu inte har känt där i era kroppar, och även om vi kan uppmuntra er att känna runt i era chakran efter olika vibrationer, är det också till hjälp, och en del av vårt syfte, att bara skicka energierna till er som kommer att göra er medvetna om allt som finns inom er.

Ni sitter på en skattkista och de flesta av er vet inte ens om det. Ni inser inte hur kraftfulla ni är; ni inser inte vad som finns inom er. Och att skapa omständigheter i ert liv för att ni ska känna tar tid. Ni är på denna uppstigningsväg som innebär att ni alla snabbt kommer upp i fart, och vi vill hjälpa er att göra det. Vi vill att ni ska vilja nå in i er själva oftare, och vi vet att genom att ge er en glimt, ett smakprov på vad som är tillgängligt för er det snabbaste sättet att övertyga er om att det finns så mycket inom er.

När ni upptäcker vad ni är gjorda av, vilket bokstavligen är energi som vibrerar, inser ni att ni inte behöver vidta så mycket åtgärder som ni har vidtagit. Ni inser att saker och ting kan vara mycket lättare i era liv, och ni inser att ni är kraftfulla skapare och att ni använder vibrationer för att skapa. Ja, ibland representeras dessa vibrationer av tankar, och så talar folk om att tankar är kreativa. Och de har rätt, men det finns alltid något under tanken, något bakom tanken som ger er tillgång till den. Och det är därför vi vill att ni ska gå direkt till vibrationen, och sedan låta tankarna komma, låt känslorna komma, låt livsförhållandena komma som kommer att reflektera till er själva vibrationen som ni har aktiverat inom er själva.

Våra aktiveringar är bara början. De är inte menade att vara slutet. Det är inte meningen att vi ska göra allt för er. Det är meningen att vi ska tända elden under er som får er att känna vad som alltid fanns där, alltid väntar på att ni ska knyta an till det, och nu är ni redo att ta del av mer. Ni är redo att göra mer, att bli mer, att känna mer och att ha de liv ni önskar att ha där på Jorden. Det är meningen att ni ska nå en femte dimensionell nivå av medvetande och frekvensintervall med glädje i era hjärtan, med spänning och med en känsla av lek och förundran, och vi är här för att hjälpa er att göra allt detta med våra milda knuffar som leder vägen.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...