Välkommen till strömningen (the Tide) i mars av Christine Meleriessee Hayden, mars 12

 Atlantis

Walking Terra Christa

Välkommen till strömningen i mars ~ Den Nya Jordens uppdateringsfrekvens

Vi är de Förenade Befälhavarna över de Stora Gudomliga Ledarna, Master Thoth, och Master Einstein med avsikt att föra fram vår Gudomliga Vägledning, med hopp om att hjälpa var och en av er med de planetariska förändringar som för närvarande sker.

VÄLKOMMEN TILL STRÖMNINGEN I MARS.

Vill ni åka med i strömmen så att förändringarna kan komma, eller kommer ni att kämpa mot de energier som för närvarande håller på att etableras på Jorden?

Detta är mycket viktiga frågor att fundera över, eftersom denna månad kommer att innehålla mycket omvälvningar och förändringar runt om i världen, som ni vet.

Nu när Nymånen har anlänt med en solförmörkelse, och Vårdagjämningen inträffar när Fullmånen träder in i Vågen i Aires med en Månförmörkelse. Med Fullmånens energier firar vi i den andliga Hierarkin, och många av er på jorden, Kristi Högtid, den första Uppstigningshögtiden som kommer att bekräftas under de kommande månaderna.

Dessa händelser är i sig mycket kraftfulla, men drivkraften i dessa energier från de kombinerade styrkorna, kommer att ge Ljuset företräde så att det kan föras in i Gaias Inre Kärna. Alla dessa delar av Ljuskrafter, kommer att leda till förändringar på ett nytt och annorlunda sätt. Planeten är fortfarande i dualitet men kommer in i en fas av vad som känns rätt, vilka tankar som kan åstadkomma förändring, och hur vi fortsätter med nästa steg i vår utveckling.
Varje själ på jorden får ett Gudomlig tillfälle att göra fantastiska förändringar i sin egen verklighet. Valet är individuellt för varje person, men förhoppningen är att många kommer att ansluta till krafterna av Ljuset. Eftersom mer inträngande ljusvågor kommer in till Gaia, så kommer också era egna frekvenser att påverkas på olika sätt.
Solförmörkelsen med Nymånens energier gör det möjligt för varje persons Högre Essens att bli mer uppmärksam, först och främst under drömtillståndet.
Denna medvetenhet kan komma in i den fysiska kroppen om individen är redo att acceptera potentialen av vad som sker. Vår förhoppning är att många kommer att vilja det när tillfället kommer, men det beror på den fria viljan av den kroppsliga jaget. Varje person har förmågan att få ett högre medvetande, men det är ett stort ansvar att kliva in i denna värld av enhet.
Vi vet alla att nymånen representerar tiden för stora förändringar. Tänk, om det i själva verket är en början så stor, att medvetandet i världen kommer att öka i proportioner som ligger långt bortom vår vildaste fantasi?

 

Sanningen är, att denna värld förändras, men inte med de stormsteg som vi skulle vilja. Det finns fortfarande stor dualitet hos många individer på planeten. Mörkret har varit så stort, att det är en utmaning bara att förstå det enorma av vad som kan förekomma, inom existensen på denna jord.

Många gånger under dessa planetariska skiften, har många individer kunnat känna potentialen för förändring inom dem, men kan inte hålla kvar det i kroppens hela struktur. Detta beror på alla kvarlämningar som fortfarande finns på planeten. Enda sättet för denna gamla energi att kunna omvandlas, är att den rena essensen av Ljus utökas, i och runt kärnan
De energiutbyten som kommer att bli av under denna månad, är betydelsefulla med det faktum att intensiteten av ljuset blir exponentiellt större i proportionerna, än det någonsin tidigare har varit. Men, det slutar inte där ~ för varje månad kommer det att bli ännu kraftfullare, på flera olika sätt.

Det är därför ni alla är så väldigt viktiga, eftersom ni hämtar det varje själ vill ha på Jorden ~ vårt Gudomliga Ljus, fysiskt förkroppsligat. Ni kommer att testas genom processen, eftersom det är viktigt att kunna hålla kvar intensiteten av frekvensen inom er fysiska kropp. Allt som ni har gjort i det förflutna, kommer nu att vara er ledstjärna för hur ni kan hantera de högre energierna, som ökar till Gaia. Annars kan de inte hållas kvar i hennes Medvetande eller Aurafält.
Ni är de som behöver vara helt grundade så att så mycket som möjligt av de högre ljusfrekvenserna kan komma in. Det spelar ingen roll var ni befinner er i kedjan av uppstigningens mästerskap; ni kommer alla att gå igenom många nivåer av medvetande, vilka ni behöver hantera i era emotionella och mentala kroppar. Ni kommer att bli så mycket mer än ni någonsin trott skulle vara möjligt, eftersom detta aldrig hänt förut, vid någon tidpunkt på den här planeten.
Genom de energier som kommer med Solförmörkelsen och Nymånen, kommer det att finnas stora möjligheter att manifestera era drömmar till verklighet, eftersom dörren genom Stora Centralsolen öppnas för essenserna som skall tändas i er tidslinje på jorden. Det är viktigt att ägna stor uppmärksamhet åt era drömmar, eftersom de kan säga mer än ni tror.
Detta är en tid då ni kan ändra er karma omedelbart, men ni måste ägna stor uppmärksamhet åt hur ni skall gå tillväga.
Vid denna tidpunkt är förlåtelse en viktig del, och att lära sig att ha fokus på sina drömmar är en annan viktig egenskap.
Att vela/inte veta vad man vill, och bara tänka att energierna kommer att ta hand om er, är felaktiga tankar att skicka ut i Universum.

Ta er tid att förstå vad ni önskar från djupet av er Högre Essens, då kommer inte det kroppsliga självet att låta vatten och vind föra bort er. Det behövs stort förtroende i hjärtat för att inse att ni, som de fysiska varelser ni är, kanske inte har full kontroll över era handlingar på det sätt som ni brukade ha.
Det är absolut nödvändigt att ha full kontroll över ert Högre Jag. De inkommande energierna kräver det. Nymånen är bara en början, eftersom det blir ett avslut på vad som hänt tidigare. Ni kan ta med er vissa delar av det gamla, som ni fortfarande kan ha användning av, men det mesta av detta kommer att skingras, på grund av den djupa vördnaden av det ni upplever. Det är en tid av nåd som flödar in i era hjärtan, då ni ser förändringarna som omsluter era liv.

När vi förflyttar oss igenom månaden, kommer ni att ta det ni har förvärvat och använda det på ett annat sätt. Ni kommer att kunna fastställa mer av önskningarna genom er förmåga att kunna se fler möjligheter med ert växande i världen.
Vårdagjämningen kommer att vara en tid med mycket firande, jämfört med förra säsongen, den kommer att spraka av glädje och tacksamhet över att ni har stått ut. Var tacksam för de utmaningar som ni har stött på, för de har hjälpt er att bli de ni är just nu. Dessa förändringar är absolut nödvändiga nu.

Runt hela världen kommer energierna att vara annorlunda. På det Norra halvklotet kommer nya saker att dyka upp och södra halvklotet kommer att se frukten av sitt arbete födas. Det blir en underbar tid då förändringar kommer att ske, och ni kommer att kunna känna skillnaden jämfört med föregående period.
Fullmånen den 23:e mars med Månförmörkelsen, är då en sann process av grundning träder i kraft. Energin från början av månaden kommer att fortsätta sin progression för att tillåta att de frön som har planterats ska bli förverkligade. Så länge varje individ håller fast vid sitt Högre Hjärta från Källan av Enigheten, då kommer vågen av sann Frid/Fred att börja märkas.
Det är då den verkliga testningen faktiskt kommer att ske, eftersom det kommer att vara upp till var och en av er att behålla ert hjärtas styrka och mod för att fortsätta resan av Ljuset. Världen behöver fortfarande djup acceptans av Ljuset och många individer kommer att testa den här gången. Din ledstjärna av Ljus är oerhört viktig och den måste komma genom er själva, först och främst.
Det är en tid att verkligen gå djupare in i er egen kärnessens, för att kunna hålla samma frekvens som Gaia behöver för att upprätthålla sig själv. Allt som har skett vid denna tidpunkt måste grundas på Jorden. Det kommer att vara upp till var och en av er att leva upp till åtagandet.
Detta innebär att ni kommer att gå igenom ett inre rengöringsprogram som sker via fyra kroppssystem. Lyckligtvis har ni en hel del hjälp vid denna tid, vilken inte bara kommer av de planetariska förändringarna, utan också från firandet av Kristus. Denna uppstigningsfestival sker med Gudomlig Timing, eftersom den representerar uppståndelsen för när de gamla energierna tas bort helt, för att alla Invigda, Studenter och Mästare av Uppstigning, genom att rensa bort de delar som inte kan vara kvar inom systemet för faserna i Wesak som kommer den följande månaden.
Firandet av Kristus representeras av den Blå Flamman för Vilja och Mod. Det är en tid att hålla upp alla krafter från Ljuset, för att kliva in i det okända och acceptera ert öde.

Denna måne kan verkligen representera fred, vilket är något som alla vill uppleva på denna planet, men andra krafter vill verkligen det motsatta. Så det är ett bra testtillfälle för var och en av er just nu. Det tillstånd som ni arbetar med inom er själva, kommer att åstadkomma eller bryta detta element som skall in i Gaias kärna.
Vi visste att detta år skulle representera de Universella Lagarna och de börjar falla på plats. Var och en av er är mycket viktigt för tillståndet på jorden och var och en av er är viktigt för oss. Det är en tid av stor kraft och styrka, för att kunna upprätthålla dessa energier, djupt och med vördnad. Vi befinner oss i en mycket viktig Ljuskamp. Skillnaden i denna kamp är att tillåta energierna hjälpa er att komma till er nästa destination. Det är en tid för att rida på vågorna av Ljuset och känna välsignelsen av att vinden tar er dit. De enda vapen ni behöver är ert eget Ljus från er JAG ÄR-Närvaro och ert Högre Själv som är era guider.
När ni fastställer att ni är en del av de uppstigna Mästarnas Medvetanden, då blir ni en integrerad Varelse av Ljus från Källan av Enighet. Det finns inget som kan störa eller hindra era framsteg. Denna kraft är i sig själv den mest magnifika.
Vi ser stora saker som är möjliga. Många händelser som kan ändra kursen i denna världen är beroende av de nuvarande energierna som ni upplever. Kom ihåg detta när ni känner frekvenserna av ljus som kommer inom er, för det kan känns obehagligt eller osäkert. Utnyttja era verktyg från Strålarna av Gud för att hjälpa er att skapa balans, ta reda på vad som kommer att hända, använd ert Fysiska Sinne tillsammans med det Gudomliga Sinnet för att ändra tankarna till en positiv affirmation, och ni kommer att se stora förändringar inom er själva.
Det är vår tid när vi samlas till Enhet på denna planet. Det finns så många Ljusvarelser som kan hjälpa er, så ni ska veta att ni inte är ensamma, inte alls. Sträck ut händerna till andra och samverka med de mest kraftfulla ljusfrekvenserna som kommer in till planeten. 2016 kommer verkligen att leda till stora förändringar.
Tack för att ni är en del av förändringen.

Med välsignelser och kärlek,

Vi är De Förenade Befälhavarna över de Stora Gudomliga Ledarna, Master Thoth, och Master Einstein, till er tjänst i den 144:e dimensionella frekvensen av Ljus.

Så Ska Det Bli; Låt Det Bli Så

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

Integrated Channel:   Rev. Christine Meleriessee Hayden


If you would like to receive assistance with incorporating the energies of March, Walking Terra Christa is hosting their Law of Universe series. Our present teachings include the Law Of Action with Master Thoth and Master Paul the Venetian, the Chohan for the 3rd Ray of the Pink Flame. Details are provided in the link above.

 

Walking Terra Christa will be facilitating the Festival of the Christ ceremony on Wednesday, March 23rd, 2016 at 4:30 PM Pacific with Master Djwhal Khul as our guide. More information is available via http://walkingterrachrista.com/classes-events-calendar/. Please note this is an Public Global Teleconference Teaching which is provided as a service through your donations. Please use the link below to assist.

© 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery.

WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara). Use for commercial websites, blogs and any printed or written reproduction requires written permission. Rights are granted to repost this information electronically on your non-commercial website or blog as long as you include this copyright statement and the referral links below to stay informed and share our messages:

 

 

 

 

 

You may also like...