Master Paul the Venetian via Christine Meleriessee Hayden, 4 april, 2016

th-1

Master Paul the Venetian

via Christine Meleriessee Hayden

4 april, 2016

Ögonblicken i synkronicitet skapar rätt handlande

Denna artikel är ett kanaliserat budskap från Master Paul the Venetian, Mästaren av den Tredje Strålen. Han arbetar med Walking Terra Christa för att hjälpa till med att införa en mer äkta förståelse av De Universella Lagarna inom konceptet att acceptera dem på vår Mästarväg till att förbättra vår existens, medan vi samskapar en Femte Dimensionell Ny Jord. Han föreläser kommande weekend om Lagen om Handlande.

”Denna Universella Lag anger att Lagen om Handlande måste följas, för att vi ska kunna manifestera saker och ting på jorden. Vi måste engagera oss i ett handlande som stöttar våra tankar, drömmar, känslor och ord.”

Ett gudomligt meddelande på Ljus Språk från Master Paul the Venetian. Ett kanaliserat budskap av rev. Christine Meleriessee Hayden. Master Paul the Venetian är Mästaren av den Tredje Strålen för Kreativ och Aktiv Information inom den Rosa Flamman. Detta är den flamma där sann manifestation skapas, genom att man får tillgång till den Gudomliga Kärleken inom sitt Hjärtcentrum, när man tillåter de synkroniserande elementen att komma i fokus. Det är när den som blir initierad fullständigt accepterar det Gudomliga Feminina att arbeta tillsammans med de Maskulina Gudomliga energierna. Master Paul the Venetian är vår talesperson för Lagen om Handlande och kommer att presentera sin lära genom Walking Terra Christa lördagen 2 april, 2016.

Tack för att ni har bjudit in mig för att få vara en del av denna underbara kurs om Lagen om Handlande. Jag är Master Paul the Venetian och jag är redo att tjäna var och en av er.

Det som jag skulle vilja tala om gällande den undervisning som jag kommer att förmedla, är hur ni kan förbereda er inför resan.

Jag talar inte om resan på er väg, jag talar om resan till att tillåta Handlandet vara närvarande i ert liv. Om ni inte känner till hur ni ska förbereda er för det som ni önskar få ta emot, så kommer resultaten av era avsikter att bli mycket förvirrande för ert fysiska jag. Det är viktigt att ni, som den som ska initieras, ständigt är medveten om vad ni i varje ögonblick skapar. Jag tror att ni har lärt er denna process genom Lagarna om Enhet och Vibrationer, men nu blir detta en konkret beståndsdel som behöver uppmärksammas i ert medvetande och vidare i ert fysiska jag.

Låt oss för ett ögonblick tala om medvetande. Detta ord kan användas i många olika sammanhang, men det allra viktigaste är att inom era tankar förstå vad ni är i färd med att försöka uppnå. Allt ni tänker och känner är delar av ert medvetande; ni kan ha ett lägre medvetande eller ett högre medvetande. Den viktiga beståndsdelen är att inse hur ni upprätthåller detta medvetande inom ert fysiska jag.

Ni kan meditera och då får ni ett högre medvetande. Ni kan flyta genom flera Universa, ni kan åka till healing tempel och olika ashram, eller ni kan helt enkelt bara känna er själva förenade till ert Gudomliga Jag. Så, vad gör ni med det medvetande som ni har skapat? Förenar det sig med er fysiska hjärna? Tillåter ni er själva att integrera de högre rikenas energier som ni fick uppleva, med ert fysiska mentala medvetande?

Dessa är alla viktiga element att beakta, eftersom de i sanning kommer att vara anledningen till varför ni upplever livet på ett särskilt sätt, antingen bra eller dåligt.

Det som många som håller på att invigas inte förstår, är att de har valt att vandra vägen i egenskap av en integrerad själ inom sin fysiska kropp. Det kräver en hel del möda att inte stanna kvar i medvetandets högre riken och gå genom dagen med ett medvetande som om ni befann er på ett moln. Att vara i ett inte så fysiskt tillstånd är inte alls vad jag säger.

Jag önskar verkligen vara till hjälp för var och en av er, för att ni ska förstå att ert fulla medvetande, om ni så befinner er i de högre rikena eller lever på den fysiska jorden och utför alldagliga uppgifter, kan röra sig om samma medvetande. Denna process kräver en hel del ansträngning och koncentration inom den som ska invigas.

Det är viktigt att förstå att den högre delen av ert medvetande måste hjälpa den lägre delen, för att bidra med en förståelse för vad som sker i processen. När ni mediterar borde ni ha ert fokus på det som ni önskar uppnå, precis som i varje annan uppgift som ni utför. Det är när det finns en brist på fokus som det kan bli mycket förvirrande. Så att slappna av fungerar mycket väl, men vad gör ni sedan med den energin? Den blir då kanaliserad till något som ni försöker uppnå inom ert fysiska medvetande.

Låt oss säga något om de undermedvetna tankarna. De är mycket viktiga eftersom de ger er en karta över vart ni behöver färdas i alla tankar eller skapelser. Utan förståelse för varför ni gör något så kommer ni att fortsätta utföra denna handling på samma sätt. När ni börjar tränga djupare in i era tankar och känslor, dra ut dem som skapar problem för er och acceptera dem som ni reagerar positivt på, då kommer ni att få en plan för vart ni behöver ta vägen i varje givet ögonblick.

Lagen om Handlande ger er, som en som ska invigas, en potential till att få lära er mer om vad som behöver uppmärksammas för att ni ska kunna skapa Rätt Handlande inom er värld. Om ni önskar utforska era undermedvetna tankar ännu djupare, så tillåter ni er själva att gå igenom en läroperiod av vad som fungerar för er och vad som motarbetar er.

Innan ni lärt er hur ni ska gå igenom denna process, kommer livet att förbli detsamma.

Ni måste förstå hur ert fysiska sinne skapar en tankeprocess inom ert liv. Det är varför det är viktigt att erkänna de högre tankarna för att hjälpa att avlägsna de lägre tankarna, men den viktiga resan är att rensa ut dem från ert undermedvetna så att ni inte längre besväras av dem. Tills ni har lärt er att göra detta, kommer ni inte att kunna skapa det Handlande i ert liv som blir resultatet av energin från de tidigare stegen.

När ni står inför en utmaning, borde ni kunna avlägsna den aspekt som har hindrat er från att få en bättre upplevelse och det resulterande ögonblicket skulle då bli att tillåta flödets essens att hållas kvar inom er och låta er ta emot det som ni har önskat få i ert liv.

Detta är exakt det som jag talar om. Lagen om Handlande kräver att alla element harmoniseras för att tillåta att fortsättningen på energiflödet kan stötta den begynnande tankeprocessen. När den synkronistiska rörelsen har uppnåtts, så accepteras belöningen. Detta får sedan energiflödet att flytta sig utanför er själva genom Universum, för att bli mottaget och överfört på flera olika sätt.

Så vad sker när ni får uppleva ett ögonblick, då denna process fungerar för er, och sedan känns det som om den i nästa ögonblick splittras?

Vad ni måste förstå är att Lagen om Handlande inte är en akt som sker på egen hand; den flyter in i tankarnas och känslornas nästa kreativa process.

Så om ni får ett ögonblick där ni erhåller ett positivt resultat, så förflyttar sig denna energi in i nästa stadium i era undermedvetna tankar. Det undermedvetna är en vidsträckt samling av många energier bestående av era Eteriska, Emotionella och Mentala Kroppar, med många tankar som har fått fäste inom er själs upplevelser.

Så vad som i detta fall sker, är att den positiva reaktionen ni hade inom er själva, kommer att färdas till nästa nivå, som ni behöver uppmärksamma inom ert Mentala Sinne genom det undermedvetna sinnet. Om dessa tankar tar er till en djupare del av er själva, kan där ibland finnas delar av bråte som behöver uppmärksammas, återigen. Så processen går vidare i en cykel av återfödelse och fortsätter resan av att tillåta Ert Högre jag att vara den rådande energin.

Så medan ni försöker att uppnå dessa förändringar, blir ni i andra delar av ert fyr-delade kroppssystem påverkade. Obalanser kan förekomma inom var och en av de fyra kropparna, för att de ska kunna bli helade. Den fysiska kroppen kan rätt kraftigt bli påverkad genom denna process. Jag vill beskriva dessa element, eftersom Lagen om Handlande inte bara representerar en tanke eller känsla; den står i relation till hela kroppssystemet och hur ni låter energierna beblanda sig med era tre sinnen (Ert Medvetna, Ert Undermedvetna, Ert Övermedvetna) så att de ska kunna bli Ett, och representera Ert högre Jag.

Detta är varför ni i ett ögonblick kan känna er mycket enade och i andra stunder väldigt splittrade. Det finns inget som ni gör fel; det är bara att energin låter er helas genom en djupare process än vad ni tidigare fick uppleva.

Lagen om Handlande kan vara komplicerad att begripa, när ni väl fördjupar er i den och drar ut de delar som inte matchar det Handlande som ni försöker skapa. Ibland kan det kännas som om ni höll på att öppna Pandoras ask. Processen kan bli långvarig och ibland utmanande att möta, men den är en nödvändig del för att ni ska kunna uppnå Enhet inom ert Jag.

Det är varför vi föreslår att ni använder er av verktygen i ert högre medvetande för att hjälpa er att må bättre.

Ta de tankar som ni har och placera dem i ett högre tillstånd av varande. Se på det motsatta som ni känner. Till exempel: Om ni känner er ouppskattad, oälskad, och osäker, ta i bruk de högre aspekterna i dessa känslor. Kalla på ert Högre Jag för att ta fram denna högre energi i ert undermedvetna. Tillåt osäkerheten att vara er vägledare, för att finna frid att ta er igenom den lägre aspekten.

Vi finns alla här för att hjälpa er, men ni måste låta oss hjälpa. Efter att ni nått ert Högre Medvetande, så ta ner dessa energier till de lägre tankarna. Skriv om dem, tillåt dem att bli helade, försök förstå varför ni känner som ni gör och ta sedan dessa upplevelser och för in den Rosa Flamman till ert varande. Förändra dem – men ni måste först förstå dem. Att använda flamman först kommer bara att vara som att glasera problemet med sockerglasyr. Det är viktigt att helt gå ner på djupet för att tillåta det Handlande som ni önskar skapa att bli förverkligat till något konkret.

Detta är hur ni kommer att förändra sättet på vilket ni reagerar på elementen och det sätt som ni lever på. Detta innebär ett rent manifesterande av ert eget livsöde på Jorden.

Det är ett sant nöje för mig att få vandra med var och en av er.

Jag är Master Paul the Venetian.

Walking Terra Christa ~ Master Paul the Venetian ~ Synchronized Moments Create the Right Action

Integrative Channel: Rev. Christine Meleriessee

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...