Thoth via Christine Meleriessee Hayden, 27 mars

th-1

 

Vandra på Terra Christa ~ Mästaren Thoth:

Att i varje ögonblick vara ansvarig för sitt liv ~ Aktivitetslagen

Denna artikel är ett kanaliserat budskap från Mästaren Thoth. Han är initiativtagare till vårt Universums Universella Lagar, som formulerades under hans livstid som “Hermes Trismegistus”. Han arbetar med Vandra på Terra Christa för att få en mer korrekt förståelse för de universella lagarna inom ramen för att acceptera dem på vår Mästerskaps stig, för att åstadkomma förbättringar i vår existens, där vi tillsammans skapar en Femte Dimensionell Ny Jord. Han kommer i helgen att ge undervisning om Aktivitetslagen.

“Denna universella lag säger att Aktivitetslagen måste användas av oss för att manifestera saker på jorden. Vi måste engagera oss i handlingar, som stöder våra tankar, drömmar, känslor och ord. ”

Ett Gudomligt Ljus Språks Meddelande från Mästare Thoth av Förenade Helhets Kommandot. En Kanaliserad Överföring av Rev. Christine Meleriessee Hayden

Aktivitetslagen är ett svar på de två första Universella Lagarna för Enhet och Vibration. Den representerar processen för vad, som händer inom en individs medvetande, i varje givet ögonblick under varje vaken erfarenhet.

En individ som väljer att gå på stigen mot Mästarskap, en initierad, blir efterhand medveten om vad som händer i sin inre värld och hur tankar, känslor och upplevelser, som de har, upptäcker att dessa är en direkt reaktion på deras nuvarande sätt att vara.

Lagen om Manifestation anger dessa grundvillkor, men lärdomarna från denna lag visar oss att om ni bara tänker överflöd, så kommer det att komma till er lättare. Detta är verkligen sant, men vi måste tränga djupare in i dessa grundvillkor, eftersom det är en sann bild av det undermedvetnas tankar, som blir upplyst existens inom det fysiska medvetandet. Det är därför som vissa individer omöjligt kan uppleva manifestation av sina tankar. Ni måste tränga djupare in i er historia från ett själs perspektiv för att rensa bort de delar, som hindrar er kontinuerliga process av manifestation att ske inom er nuvarande livserfarenhet.

Detta är vad många studerande på stigen inte förstår. Djupet av erfarenheter är en direkt återspegling av vad som händer inom en persons fysiska liv. Och, jag gör detta uttalande, vilket innebär varje ögonblick av varje dag. Som initierad, var och en av er har ett ansvar att gå djupare in era tankar och inte låta universums lagar diktera för er vad ni ska uppleva i ert liv.

Alla önskar att ha fred inom sina liv, men hur ska man få det fred?

Som Mästarskaps studerande har ni öppnat upp ert medvetande för att ta emot och sända gudomliga budskap på många nivåer. Vad gör ni med meddelande som tas emot antingen genom er själv eller genom någon annan är frågan?

Varje själ måste ta ansvar för sig själv genom den gudomliga skapelsen, som är jordad inom dem. Men vad många inte inser är att denna rörelse in i ett högre medvetande faktiskt stör element, som inte längre tillhör det medvetna jaget. Allt eftersom det Högre Självet eller Super medvetande blivit vanligare inom er själs värld, hjälper dessa högre frekvenser till att ta bort och splittra de faktorer som har stoppat processen i tidigare inkarnationer. Ja, det känns underbart när det händer, men vad gör man med det efteråt.

Dessa är alla viktiga faktorer att beakta inom Aktivitetslagen.

När ni, som initierar, går igenom processen varje dag och varje ögonblick är det viktigt att göra en inventering av era tankar och ta ansvar för hur ni ska ändra dessa tankar. Om ni låter ert Lägre Själv eller Lägre Sinne, dra ner er i lägre frekvenser, som inte skapar förändring och tillväxt, då kommer ni att stanna kvar under ganska lång tid. Ibland behövs ett initiativ för att påminna sitt medvetna själv genom denna process att det är deras eget ansvar att uppnå mer substans, som kommer att hjälpa till att ändra tankarna.

Tills individen inser detta inom sig själv, kommer de att befinna sig i en karusell av rörliga tankeformer, som kommer att vrida och vända sina krafter i en mängd olika riktningar. Det är, när ni som Initierar, inser vad som sker och kan stoppa processen. Detta är ett gammalt beprövat tillvägagångssätt i utbildning för att uppfylla dessa grundvillkor.

Ert Högre Jag guidar er varje steg på vägen till en ny tillvaro, till nya erfarenheter, men ni måste acceptera att detta faktum i varje ögonblick att tillåta varje ögonblick får flyta in i varandra, så att de kan gå samman som en vacker existens.

Det är därför ni ibland kan känna er mycket euforiska, genom att i hög grad tillåta de delar av er själv inom Gudomliga Medvetandet att vara en del av er. Och så kan ni krascha. Det känns som om förändringarna blev för mycket för er.

Ert fysiska sinne och hjärta är överväldigade av att de ständigt måste förändras; ni vill att det ska vara lätt, är det inte syftet med att ni kom till jorden? Ni trodde det skulle vara lätt; ni skulle kunna få tillgång till ert högre väsen och minnas att er visdom blir erkänd på planeten. Ni skulle få mängder av människor att förstå samma erfarenheter, som ni upplevt i en högre dimensionell existens.

Detta är verkligen sant för varje person som väljer Mästerskaps stigen eller som vaknade. Förresten, bara för att en individ väcks betyder det inte att han eller hon är redo för Mästerskaps stigen. Det är utmanande och mycket modigt samtidigt med stora belöningar i slutet av varje lektion. Det är skönheten på denna Jord vid den här tiden, när planeten accelererar på många olika sätt. Ni vandrar på Jorden och känner samma sak eller gör du?

Vad händer när ditt högre medvetande inte är med dig?

Den energi, som ni producerar, går utanför ert fält in i planetens många dimensioner och bortom. Sedan kommer den tillbaka, som en boomerang rakt i ansiktet, så att ni ska dra lärdom av den tidigare utmaningen. När ni accepterar lektionen, erkänner den och förstår den förändring ni har gjort, är den Aktivitet som ni upplever en välsignelse för ert liv och andra runt omkring er. Ni har accepterat att ändra er i det ögonblicket, men den tidigare erfarenheten kan förmodligen inte jämställas med den energin.

Vad händer med dig när det händer?

När ni är initierade och förstår processen, då bör ni kunna integrera in den i helheten. Titta djupt in i utmaningen och inse varför man inte kan ha en högre medvetenhet inom lektionen och tillämpa den på situationen. Vi kallar detta att tillåta energin att jordas via hela kroppens system. När varje del av era fyra kroppar ~ emotionell, mental, eter och fysiska upplever utmaningen, då läker man hela processen av att inte förstå processen tidigare. Det måste kännas i alla kropparna, så att det kan läkas i den eteriska Ljuskroppen. Annars kommer erfarenheten att återkomma för att ni vid ett senare tillfälle ska få insikten.

Så varje gång ni upplever en Lektion, försök att gå djupare in i det väsentliga, eftersom det skapades av tankar i det undermedvetna för att bli manifesterade i er fysiska verklighet. Annars skulle det fortfarande finnas kvar djupt in i det undermedvetna i väntan på att avslöjas när ni är redo att ta itu med det. Ni kan inte ändra en åtgärd som inträffade i en tidigare tidpunkt, men ni kan få insikten om varför det inträffade och ändra den erfarenheten i nuet. Det är när en elev till fullo accepterar att Skuld eller Ånger inte ska bli styrande i deras liv.

Ansvaret innebär förmågan att inte låta de lägre elementen att diktera upplevelsen. Så när Aktiviteten äger rum, förstås erfarenheten inom ramen för fullt medvetande och har förmågan att ödmjukt kliva in i rollen.

Så det är i huvudsak viktigt att ta ansvar för vad ni har lärt er tidigare. Det är processen att bygga vägen till ert Högre Jag, eftersom det inte kan nås omedelbart eftersom er Eteriska Kropp har haft dessa delar inom sig för eoner av tid. Rengöring och renspolning måste sammanflätas med stunder av djup läkning. Denna formel kommer att hjälpa er att inse att era Aktiviteter är den viktigaste fasen i er tillväxt. Allt annat representerande Universums Lagar bygger på dessa principer. Ni kan inte ha det ena utan det andra.

Så jag pekar på Mantrat för denna Lag och undervisning om Aktivitet. Ta er tid att förstå processen genom att vara Ärlig i era tankar och önskningar, tillåt Förlåtelse vara er ledstjärna och låt Medkänsla växa i Ert Hjärta för att bli manifesterad genom kraften av Villkorslös Kärlek till er själv.

Att behärska denna väsentliga egenskap i er fysiska kropp gör det möjligt att fullt ut acceptera att ert Gudomliga Andliga Själv Grundas i Kärlek genom alla era tankar, önskningar och känslor.

Det spelar ingen roll om lektionen var svår eller berikande. Vad som verkligen bör intressera er är att ni låter förändringen ske och var mycket medkännande i hjärtat, även när det verkar vara svårt.

Att gå genom dessa tillstånd kommer att förändra hur ni uppfattar ert liv i era känslor och tankar och skapar de handlingar som ni verkligen önskar se, som ni kommer att se, resulterar i att denna energi uttrycks i allt som ni upplever i er värld.

Mästare Thoth till er tjänst

Rev. Christine Meleriessee Hayden ~ Integrative Channel

 

 

För mer information, se vår sida page THE LAW OF ACTION: APPLYING VIBRATIONAL MOVEMENT.

© 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery.

 

WalkingTerraChrista.com av Rev. Christine Meleriessee Hayden och Rev. J. Michael Hayden (Ara). Användning för kommersiella webbplatser, bloggar och tryckt eller skriftligt reproduktion kräver skriftligt tillstånd. Rättigheter beviljas för att posta denna information elektroniskt på icke-kommersiell webbplats eller blogg så länge du inkludera denna upphovsrätt och denna viktiga knapp som länk:

You may also like...