Varelserna från Venus via Natalie Glasson, 22 januari 2016

 Himlen nov_clip_image002

Varelserna från Venus, 22 januari 2016
via Natalie Glasson
Uppvaknandet av Ert Själ-Stjärne-Chakra

I samband med Jordens inriktning med Venus, för att stödja Moder Jord i att manifestera sig som en kärleksplanet, flödar stora mängder av kärlek till er just nu. Kärleksflödet från vårt medvetande är enormt vilket innebär att ni har möjlighet att ta emot kärlek i överflöd och därmed låta alla delar av ert väsen och verklighet att vara överflödande i kärlek.

Er själ tangerar den kärlek ni får från vårt medvetande och levererar till er samma mängd av kärlek, från ert väsens sanning. Er själs kärlek flödar och återvänder till ert väsen genom ert själ-stjärne-chakra, ovanför huvudet. Ert själ-stjärne-chakra blir oerhört kraftfullt, expansivt och aktivt när det processar, levererar och filtrerar stora mängder kärlek från er själ in i er nuvarande verklighet.

Vårt syfte är inte att ge er kärlek som ni inte har, utan att aktivera ert väsen på ett mycket djupt och vackert sätt, för att låta er själ leverera er kärleks skönhet in i er nuvarande existens. En sådan upplevelse skulle skapa en underbar känsla av frid inom hela er varelse, som ni omedvetet har väntat på, då det kommer att skapa känslor av fulländning, acceptans och trygghet i ert nuvarande uppdrag på Jorden.

Vår kärlek är en gåva till hela mänskligheten men det är inte vår energi som skapar förändringar i ert väsen, det är er process i öppna upp för att ta emot, att se er själv som värdig och se er/sanningen på ett nytt expansivt sätt. Viktigare än vår energi är uppvaknandet som sker inom er varelse samt er reaktion på den gåva som vi delar villkorslöst med er.

Det kommer inte att finnas en tid i vår enade framtid där vi skulle kräva en gentjänst av Jorden och mänskligheten, på grund av uppvaknandeprocessen vi uppnår med er för tillfället. Vår hjälp är villkorslös, våra vibrationer och medvetande ges i kärlek, och på grund av vår kärlek och uppskattning av er.

När ni uppmuntrar er själv att öppna er för den kärlek vi delar, väcker ni upp hela er varelse, till er själ, själsgrupp, universum och Skaparen. Ett sådant uppvaknande kommer att förändra ert perspektiv och hur ni existerar på Jorden och därför guida Jorden och mänskligheten på en ny väg för Uppstigning; Kärleks-Uppstigningen.

Många planeter och stjärnsystem i Skaparens universum är uppstigande och uppvaknande till nya aspekter av Skaparen. Alla närmar sig en uppstigning eller utveckling som gör det möjligt för dem att ännu mer existera som en del av Skaparen. För att förklara detta kan vi berätta att vår civilisation och planeten Venus kallas kärleks-planeten; kärlek är en vacker aspekt, energi och uttryck av Skaparen. Emellertid är nästa nivå i Venus uppstigning att bli en sällhets-planet.

Det finns redan en sällhets-civilisation som kallas Himmelska Vita Varelser, dessa varelser arbetar för att underlätta sin utveckling till att bli en enhet-civilisation. Man kan säga att Jorden kommer att ta över Venus roll, Venus tar över rollen från Himmelska Vita Varelser, och Himmelska Vita Varelser tar på sig rollen från Andromedanerna, eller om de vill sammansmälta med Skaparen.

Varje planet och stjärnsystem höjer sin energi-vibration för att gå vidare till nästa nivå i sin Skaparmedvetenhet och form, därför sker stora förändringar, och kommer att ske, inom Skaparens Universum. Jorden kommer att ha en viktig roll i att uttrycka Skaparens kärlek till alla aspekter av Skaparen.

Det avgör också att även om mänskligheten alltid kommer att förändras, genom att själar lämnar Jorden och går in i Jordens cykel, kommer mänsklighetens medvetande alltid vara närvarande, vilket innebär att det finns egenskaper inom mänskligheten som tjänar kärlekens närvaro. Dessa egenskaper är osjälviskhet, vänlighet, omsorg, glädje, frihet och frid.

Ni kan känna att en del av dessa egenskaper saknas i er varelse eller kanske i mänsklighetens medvetande, men de är de nycklar som har gjort det möjligt för Jorden att bli vald till att uppstiga till kärleksplaneten. Osjälviskhet, vänlighet, omsorg, glädje, frihet och frid finns inom varje människa på Jorden och kommer att vårdas av kärlekens uppvaknande inom många vid den här tiden. Fokusera på dessa egenskaper, känn dess kraft och närvaro inom er varelse och de kommer att manifesteras över hela världen.

Med en förståelse för syftet med Jorden i Uppstigningen av alla aspekter av Skaparen, vill vi återvända till betydelsen av ert Själ-Stjärne-Chakra. Ert Själ-Stjärne-Chakra fylls med kärlek både från er själ och vår överföring, detta innebär att ni medvetet och med uppmärksamhet behöver låta kärleken filtreras in i hela er varelse och verklighet, minst en gång om dagen. Då kommer ni i större utsträckning få fördelarna med denna unika tid.

Genom att ni fokuserar på att låta kärleken flöda in i ert Själ-Stjärne-Chakra tills det nästan tömts i er varelse och verklighet, kommer ni att uppmuntra ert Själ-Stjärne-Chakra att ta emot mer kärlek av högre och snabbare frekvenser, som kommer regna ner på er varelse och påverka er nuvarande verklighet. Ni kommer också att ta emot större aspekter av er själ vilket möjliggör att kraftfulla själ-sammansmältningar kan ske, genom er enkla medvetna uppmärksamhet som hjälper till i er andliga utveckling och enhet med Skaparen.

Processen att medvetet låta ert Själ-Stjärne-Chakra filtrera eller släppa kärleken, som det samlar, in i er varelse kommer att främja en expansion inom detta chakra som innebär att ni kommer att kunna ta emot och distribuera genom hela ert väsen, större mängder av kärlek, medvetande och ljus. Tänk er en stor pappersbit ovanför huvudet med ett litet hål som låter solen skina på er. Om hålet görs större så kan solen tränga igenom er varelse med större kraft så att ni kan skörda frukterna.

Mer kärlek som strömmar in i er varelse kommer att vårda er på alla nivåer så att ni kan förkroppsliga Skaparen ännu mer. Genom att öva sig i att medvetet låta kärleken komma in i ert Själ-Stjärne-Chakra för att filtreras genom hela er varelse, kommer lösa allt motstånd inom er varelse mot kärlek och accepterandet av Skaparen.

Det är er medvetenhet om ert motstånd mot kärlek som startar er vackra process, att uppmuntra er själv att vara och ta emot kärlek från er själ. Man kan se motståndet som ett alarm, för att hitta var vi behöver kärlek.

De som kanske upplever olycka, negativa tankar, hopplöshet eller rädsla vid den här tiden, som naturliga reaktioner på den kärlek vi levererar till Jorden, kan se på dessa upplevelser med hopp, i vetskap om att hela er varelse förbereder sig för att ta emot kärlek. Att medvetet filtrera kärleken som hålls inom ert Själ-Stjärne-Chakra kan hjälpa till att föra er tillbaka till ert center och sanning, med ett kärleksperspektiv.

Ert Själ-Stjärne-Chakra filtrerar alltid naturligt och automatiskt energi från Skaparens universum och er själ, in i hela er varelse. Vi uppmuntrar er att medvetet öva på detta, på grund av de stora mängder energi och kärlek som byggs upp inom ert Själ-Stjärne-Chakra och som behöver släppas in i er kropp och utnyttjas inom er verklighet. Annars kan överskottsenergin orsaka obalanser i er varelse.

Det är en vacker process som vi ber er om, att tillåta er själv att bli mer medvetet ansluten till er gudomliga källa, så att ni får uppleva hur gudomligheten i er sanning flödar genom hela ert väsen samt att uppmärksamma dess positiva inflytande inom er varelse.

Ta helt enkelt er uppmärksamhet till ert Själ-Stjärne-Chakra, föreställ er, känn eller låtsas om, en lysande källa eller en bägare av ljus ovanför ert huvud som ständigt fylls med härligt vårdande och närande ljus. Ljuset är kärlekens medvetande från er själ, som närvarar som svar på vår kärlek som omger er helt och absolut.

”Jag aktiverar mitt själ-stjärne-chakra och släpper in min själs kärlek i hela min varelse.” Säg detta i ert sinne en gång när ni andas in djupt, med ert fokus stilla ovanför huvudet.

När ni andas ut, föreställ er, känn eller låtsas, djupt och expansivt, att kärleksmedvetandet flödar in i ert kronchakra, ner genom hela er chakrapelare och sammansmälter med hela er varelse.

När ni andas in ännu en gång, lägg er uppmärksamhet på ert jord-stjärne-chakra under era fötter, som är anslutet till ert själ-stjärne-chakra. Tänk er att ert jord-stjärne-chakra absorberar kärleksmedvetandet när ni andas in.

När ni andas ut, tänk att kärleksmedvetandet flödar i alla riktningar från ert jord-stjärne-chakra under era fötter.

Detta är en cykel, för att börja igen så andas in medan ni för tillbaka er uppmärksamhet till ert själ-stjärne-chakra medan ni affirmerar det i ert sinne.

Detta kommer att ge lättnader i många uppstigningssymtom som vissa personer kanske upplever, medan ni tillåter er att förkroppsliga kärleken och er själ mer.

Med djup villkorslös kärlek,

Varelser från Venus

http://www.omna.org/Latest_Free_Weekly_Message.html

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...