Ashira från Arkturierna via Meredith Murphy, 20 januari

Ashira

Ashira från Arkturierna

via Meredith Murphy, 20 januari

Vi älskar att samskapa med er, och vi älskar att ni är redo för mer insikt i ert eget stadium av varande.

Livet på jorden mognar. Vi gillar detta ord: mognar. Det är mycket passande för vad vi märker av i er upplevelse. Det finns enorma möjligheter i ert tidsutrymme. Vi är glada att få er uppmärksamhet i dessa samtal så att vi kan ha möjlighet att påminna er och dela perspektiven med er, om allt detta som kommer att bli mycket fördelaktigt för er.

Anledningen till att vi gillar ordet mognar, är att det är exakt så som mycket i ert liv känns, och utspelas, och det antyder en obestämd karaktär av det hela. Skapelsen utspelar sig i ert medvetande. Allt liv är en obeständig erfarenhet i den medvetenhet som ni är. Denna medvetenhet är varaktig, och detta varande är evigt, expansivt, oföränderligt, evigt.

Inom denna dynamiska helhet finns den oändliga uppkomsten av uppenbar erfarenhet. Det är i denna oändliga uppkomst av uppenbara upplevelser som ni hittar er själva som de människor ni är nu. Det är genom denna oändliga uppkomst av uppenbar erfarenhet som er jord kommer att utvecklas, och det är i tidsrymden allt utspelas.

Platsen, och de särskilda arrangemang ni genomgår, är på grund av er energistatus som Ert Jag känner igen när ni är i världen, ni känner igen det som er verklighet.

Jorden är ett kollektivt planetariskt fält, ett oändlig uttryck för gudomlig helhet. Jorden har oändliga platser i tidsrymden och alla är olika. Ni är en skapare av platserna inom jordens tidsrymd av dynamisk och växande helhet. Ni skapar platser i tidsrymden som ni inte medvetet upplever. Faktum är att ni skapar betydligt fler platser i tidsrymden än ni någonsin kommer att upptäcka under hela er livstid.

Tänk på detta och vet att ni är fria.

Ni är fria och er energistatus och era val av tankar styr er medvetenhet. Det är genom era avsikter, och er energistatus och den förkroppsligade närvaron ni upplever som er själva, som gör att ni kan uppleva platser i tidsrymden.

Utan er människokropp, skulle platser i jordens tidsrymd inte vara erfarenhetsmässigt tillgängliga för er. Ni behöver ett fordon som ni kan förkroppsliga för att kunna förvandla vibrationerna så att ni kan uppleva platser i tidsrymden på jorden.

Ju mer enighet och harmoni och därmed tydlighet och konsekvens ni upplever i ert blandade förkroppsligade tillstånd, tillståndet i er fysiska kropp fylld med ert eviga gudomliga medvetande, desto mer kan ni utnyttja den frihet som finns för er att utforska.

Vi har redan delat en hel del idag. Vi vet detta. Vi aktiverar inom er ert eget minne av sanningen om hela ert gudomliga väsen.

I denna serie av transmissioner och aktiveringar, kommer vi att hjälpa er att öppna upp ert vetande, för att ni mer fullständigt ska kunna börja agera direkt utifrån detta i ert liv.

Ni måste, naturligtvis, vidta vissa åtgärder för att göra verklighet av det vi delar med oss till er.

Utförande, handling och tanke och närvaro och energi, integrerar och korresponderar. Det infuseras i er, på ett sätt som skulle gör detta omöjligt om inte alla komponenter samordnas och integreras. Således kommer vi att tala om hur man lever i integritet med er sanna obegränsade potential, samtidigt som ni upplever den specifika platsen i tidsrymden på jorden, genom ert fordon av mänsklig natur.

Slutligen, vill vi lämna er med detta i dag. Ni är kära kära vänner, i mänsklig form naturligtvis, naturliga, fria, kreativa och helt kapabla. Ni måste ”omprogrammera” er för kunna gå till platsen för upplevelser som ni har nu i tidsrymden, vilken är en till synes mindre, begränsad upplevelse för er.

Men vi vill påminna er alla om, andra optioner av erfarenheter för denna plats i tidsrymden är levande och väl tillgängliga. I själva verket är lokaliseringsalternativet för tidsrymden kontinuerligt, ständigt växande för varje människa.

Vi uppmuntrar er att reflektera över allt vi har delat med oss av i dag och den energi vi har överfört. Låt det sjunka in. ”Omprogrammeringen” börjar med denna insikt. Det ni upplever som ert liv och er verklighet är en plats i tidsrymden, inte en identitet.

Att få en ny erfarenhet innebär att byta plats, inte att ändra vilka ni är.

De ni är, är för evigt, oföränderligt, ren medvetenhet. Att byta plats är helt enkelt en fråga om energiförändring som skapar nya resonanser.

Jag är Ashira och VI är Arkturierna.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...