Varelserna från Venus via Natalie Glasson, 26 maj, 2017

Varelserna från Venus

via Natalie Glasson

26 maj, 2017

Att bli en förmedlare av Mirakler

 

Vår all-omfattande kärlek sträcker sig nu ut till er och väcker en närvaro av sanning och kärlek inom er. Vi är Varelserna från Venus, vi fortsätter att ta kontakt med Jorden och hennes mänsklighet, vi sänder våra kärleksvibrationer till alla. Vårt uppdrag är att stötta Moder Jord i hennes evolution till en kärleksplanet och att hjälpa dem som för närvarande vistas på Jorden, med att uppnå sina initieringar gällande kärlek och uppstigning. Vårt stöd är tillgängligt för alla; vi har mycket att dela med oss till er och påminna er om. Vi fortsätter att hjälpa alla med att upptäcka kärlekens rikedom inom sina gestalter och i sin essens, medan vi uppmuntrar många att inse sin kärlekskraft, samt att skapa gärningar som inombords föds inom kärlekens essens. Vår högsta önskan för mänskligheten är att man ska få leva och uppleva ett liv av kärlek på Jorden, att få uppleva Skaparens fullständiga kärlek flöda genom sig. Genom Skaparens kärleks förkroppsligande, uttryck och upplevelse, aktiveras och skapas detta förverkligande.

Många kanske säger att då man talar om och så djupt och fullständigt utforskar kärleken, så vore det att generellt tala om Skaparen, att sakna fokus och djup kunskap. De kan misstro kärlekens kraft, anse att kärleken och de som förkroppsligar Skaparens kärlek är klena och kraftlösa. Skaparens kärlek, dess makt och sanning, måste fortfarande helt och fullt utforskas, samt omfattas av mänskligheten; när detta sker, kommer mänskligheten att inse att Skaparens kärlek är en av de mäktigaste och mest magiska former av förkroppsligande som man kan få uppleva medan man lever på Jorden. Insikten kommer att uppstå, att Skaparens kärlek är trappstegen till himlarna och de inre planen. En väg av förkroppsligande, aktivering, hågkomst och uttryck som leder er till Skaparens kärn-essens. De som bortser från kärlekens kraft, bortser från Skaparens närvaro, därför upplever de utan att inse det, sig själva som separerade från Skaparen. Vårt syfte är att stötta er i att omprogrammera er med Skaparens kärlek, för att väcka upp en djup hågkomst om sanningen.

Kärn-koder

Idag för vi, Varelserna från Venus, fram Kärn-Koder från Venus, som rör Kärlek och Healing. Kärn-Koderna kan liknas med mycket rena vibrationer av energi och ljus som kan förkroppsligas, för att transformera och omprogrammera allt som inte är av samma vibration. Kärn-Koderna sträcker ut sig från kärnan och essensen av en energi; de upprätthåller Skaparens renaste ljus- och medvetandefrekvens. Det är ofta så att Kärn-Koderna har ett specifikt syfte, de kan låsa upp energier, frambringa kraftfull healing, väcka upp visdom som förefaller ha gått för evigt förlorad, samt distribuera helig information från en planet till en annan. Kärn-Koderna tillåter Skaparens uttryck såsom ni själva, att upptäcka den enhet, likhet och samhörighet med Skaparen som existerar inom alla, samt att uppmuntra dessa att bli gudomligt manifesterade för allas högsta goda. Vi, Varelserna från Venus, tar av den rena energin i vår kärna, våra Kärn-Koder och förmedlar dem till Jorden och mänskligheten, där de bäddas in och syntetiseras till att förmedla heligt ljus, kärlek och information från vår kärleksplanet till er planet. Vi önskar bjuda in er att förmedla våra Kärn-Koder av Kärlek och Healing genom er in i Jorden, mänskligheten och er själva. Sålunda, genom att införliva Venus-energin till Jorden, med syftet att förmedla healing till alla, såväl som information gällande kärlekens kraft. Ju fler själar på Jorden som upptäcker och får uppleva kärlekens kraft för sig själva, desto snabbare kan Moder Jords uppstigning ske. Alla kommer att accelerera framåt i sin andliga evolution, får uppleva Skaparens kärlek och alla de underbara egenskaper som kärleken skapar.

Förmedlare av Mirakler

I och med att vi förmedlar Venus Kärn-Koder för kärlek och healing, önskar vi bjuda in er att bli Förmedlare av Mirakler, för er själva, Jorden och mänskligheten. Kärleken tar Skaparens sanning till förgrunden i det medvetna sinnet, den öppnar upp och drar till sig nya tillfällen, utvidgar möjligheter och accelererar hastigheten för manifesterande. Innan vi vägleder er i att bli en Förmedlare av Mirakler, önskar vi dela med oss av vår avsikt för överföringen av Venus Kärn-Koder för Kärlek och Healing. Vår avsikt är att stötta alla i att upptäcka och uppleva kärlekens kraft inom sig själva, verkligheten samt inom andlig tillväxt. Vi vill uppmuntra många till att förstå att de förkroppsligar kärlek. Denna kärlek kan användas på underbara, harmoniska sätt, inom ens verkligheter, för att stötta en i att ta ansvar och få uppleva uppfyllelse. När man delar med sig av Venus Kärn-Koderna, väcker de alltid upp kärlekens kraft inom en varelse; det kan förefalla som om ens beslutsamhet, styrka och inre kraft vaknade upp. Man kan känna sig inspirerad till att ’vara sin sanning’, att dela Skaparens kärlek och att hjälpa andra i att göra detsamma. När Kärlekens kraft blir aktiverad, sker mirakler och sålunda blir ni Förmedlare av Mirakler.

Att bli en Förmedlare av Mirakler:

  • Ta djupa andetag, aktivera Skaparens kärlek, som finns närvarande inom alla aspekter av ert väsen och er kropp. Be nu kärleken att närvara inom era chakran, er fysiska kropp, era energikroppar, ert sinne och era känslor, så att ni fullständigt ska kunna uppleva den.
  • Be oss, Varelserna från Venus, att stötta er genom att omfamna er inom vår energi av ren kärlek. Vår kärleksenergi kommer att förstora och bemäktiga den kärlek som finns närvarande inom er, och främja er upplevelse av er inre Skapar-kärlek till att bli intensifierad.
  • Be Skaparen närvara med er, att sända energi och kärlek till ert väsen, med avsikten att återförena er till allting som är Skaparen. Sålunda låter ni Skaparens kärlek flöda med lätthet och perfektion, fri från blockeringar och begränsningar av alla slag. Detta kan kännas som om ni syntetiserade er energi med Skaparen på ett nytt sätt, som om Skaparen vore närvarande och kunde observera allting som ni är, med djup medkänsla, tacksamhet och kärlek.
  • Bjud in oss, Varelserna från Venus, till att förmedla våra Venus Kärn-Koder av Kärlek och Healing in i och alltigenom er. Vi omger ert högre hjärtas chakra, ert soul-star-chakra, ert kausalchakra och ert halschakra, med intensiva vibrationer av ljus, när vi håller om era chakran med våra energi-händer. Dessa chakran hjälper er att ta emot, förstå och förmedla Venus Kärn-Koderna av Kärlek och Healing. Venus Kärn-Koder av Kärlek och Healing blir överförda till era samtliga chakran, där de sammansmälter och syntetiseras med er energi. Ta er tid att förnimma och bekräfta närvaron av Venus Kärn-Koderna av Kärlek och Healing och lägg märke till hur de påverkar er.
  • Med fokus på varje utandning, tillåt och uppmuntra er energi att utvidga sig till att omfatta hela mänskligheten och Moder Jord.
  • Från vart och ett av era chakran strömmar energi samtidigt, när era chakran fördelar Venus Kärn-Koder av Kärlek och Healing. Nu upprätthåller mänskligheten samma Kärn-Koder som ni inom sina chakran, som Moder Jord gör. Visualisera, förnim och bekräfta att Kärn-Koderna finns inom samtliga varelser och Moder Jord.
  • Kalla på oss, Varelserna från Venus, för att vi ska kunna förmedla vår kärlek alltigenom Moder Jord och mänskligheten, samt tillföra energi och intensifiera kärlekens närvaro inom allting samt hålla Kärn-Koderna förankrade. Låt energin byggas upp, tills ni kan förnimma en kraftfull och ren vibration av kärlek formas och stråla igenom samtliga varelser och Jorden.
  • Upprepa högt, som om ni talade till alla varelser och Jorden: ’Skaparens kärlek är vår kraft, kärleken rör sig genom oss och möjliggör mirakler och uppfyllelse.’ Ni kanske känner, förnimmer eller upptäcker att Kärn-Koderna blir aktiverade, de strålar sitt ljus och skapar kraftfulla och magiska förvandlingar. Observera de mirakler som skapas och blir aktiverade inom Moder Jord, mänskligheten och er själva. Dessa blir först skapade på de energimässiga och eteriska planen, innan de förankras in i de fysiska planen för att få upplevas av alla. Lägg märke till den skönhet och kraft av kärlek som vecklar ut sig. Även fastän ni inte känner igen eller förstår det, så sker det med lätthet och perfektion. Ni omprogrammerar allting för att väcka upp kärlekens kraft och för att förmedla mirakler på Jorden. Ju mer tid ni lägger ner på att göra denna övning och överföring, desto kraftfullare kommer den att bli, tills ni kan lägga märke till de kraftfulla skiften och överföringar som Venus Kärn-Koderna av Kärlek och Healing skapar. Så väl som att upptäcka att de till en början skapas i en energimässig eller eterisk form, så kommer ni med Gudomlig tajmning att få uppleva dem på den fysiska Jorden.

I och med denna process kommer vi, Varelserna från Venus, att till er börja avslöja Skaparens gudomliga plan för Jorden, mänskligheten och er egen existens, samt att uppmuntra er till att med större förståelse upptäcka hur vi, Varelserna från Venus, stöttar uppstigningen och vad ni inom er närmaste framtid och uppstigning kan förvänta er att få uppleva. Vi, Varelserna från Venus, önskar arbeta i nära samarbete med er med att återuppväcka kärlekens närvaro och kraft på Jorden.

Med evig Skaparkärlek,

Varelserna från Venus

 

 

Read More from the Venus Beings

 

 

The Venus Beings via Natalie Glasson, May 26th, 2017

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...