Varelserna från Venus via Natalie Glasson, 4 mars

Himlen nov_clip_image002

Varelserna från Venus

Uppväcka Gudomliga Relationer och Nytt Medvetande

4 mars 2016

Kanal: Natalie Glasson

 

Vi, Varelserna från Venus, expanderar vår kärlek och förenade medvetande med Skaparen, med de som är villiga att acceptera vår energi. Vi är här, inte för att vi är mer utvecklade eller ens för att vår kärlek är så ren. Vår närvaro med er och stöttning av jorden beror på vårt medvetande av Skaparens kärlek. Vi vill påminna jorden och mänskligheten om deras medvetande om Skaparens kärlek och därmed förstora och förstärka närvaron av kärlek inom allt, även bortom jorden.

När en del av Skaparen såsom mänskligheten, vaknar och minns en ny kvalitet av Skaparen inifrån sitt varande, och sätter denna energi i handling, sker ett uppvaknande av samma energi inom alla aspekter av Skaparen, över alla Skaparens universum. Detta beror på att alla aspekter av Skaparen är anslutna. Detta innebär att de förändringar och ihågkomst som inträffar inom ert varande nu tillåter den energi ni håller på att vakna till inifrån er varelse, att aktiveras inom andra på jorden och på de inre planen. Om delar av Skaparen redan har aktiverats eller kommit ihåg dessa egenskaper, då kommer de att förstärkas till ytterligare uttryck, erfarenheter och kontemplation i sina varelser. Förringa eller döm inte de förandringar av uppvaknande som sker inom ert varande då ni är en del av ett framväxande ljus och medvetande. De utmaningarna inom er verklighet, hur stora eller små de än verkar vara, uppmuntrar er att spela er roll i den större bilden av Skaparens utveckling. När ni tillåter er själva att mer fullständigt minnas er naturliga kärleks medvetande genom att förmedla den dagligen med större uttryck, så kommer ert minne av Skaparen att aktiveras genom kärleksfulla upplevelser snarare än utmanande situationer.

Den energi som vi levererar till jorden och mänskligheten är att likna vid en stor energikropps kärleksmedvetande. Inom denna energi kommer aktiveringar och minnen av att tänka, känna och veta från ett utrymme av kärlek; den naturliga kärleken som finns inom alla och är kärleken till Skaparen. Att tänka, känna och veta från ett utrymme av kärlek kan bara födas inifrån er. Men vi, varelserna från Venus, frambringar ett medvetande om kärlek för att inspirera detsamma att aktiveras inifrån ert varande. Vår energi uppmuntrar inte bara er att förkroppsliga kärleken utan det uppmuntrar er också att känna igen andra som kärlek med ny klarhet och sanning. Ni kanske märker,särskilt mot slutet av 2016, att er förmåga att känna igen närvaron av kärlek inom alla era relationer kommer att förbättras och utvecklas. Detta kommer också att innebära att ni kommer att kunna känna igen avsaknaden av kärlek inom de många former av relationer som ni skapar och har skapat. Er bild och förståelse av gudomliga kärleksrelationer kommer att öka, och odla nya idéer om hur ni interagerar med Skaparen genom dem omkring er. Således kommer ni att upptäcka att ni kommer att kunna skapa gudomliga relationer med alla varelser på jorden, när ni är guidade, vilket resulterar i en större erfarenhet och erkännande av enheten i allt, med varandra och Skaparen.

Gudomliga relationer kan beskrivas på så många sätt och former. Medvetandet som vi, varelserna från Venus återuppväcker och förstärker inifrån ert varande beskriver alla relationer som gudomliga. En gudomlig relation söker inte kärlek i er själva och andra, utan det är att veta och tro att kärleken är närvarande mellan er och en annan oavsett om de är främlingar eller nära anhöriga. Att förklara ytterligare en gudomlig relation, är Skaparens kärleksmedvetna uttryck och utbyte som sker mellan er på ett inre plan och jordligt plan. Ju mer ni blir medvetna om Skaparens medvetna kärlek inom er själva och andra, desto lättare hittar ni den för att identifiera denna Skaparekärlek i varje relation som skapar ett uttryck för sanning och Skapare- enhet.

När ni träffar en person, oavsett om det är någon kär, främling, någon ni ogillar eller är helt likgiltiga inför, uppstår ett energiutbyte som på de inre planen. Er själ och den andra personens själ vet exakt varför ni har träffats, syftet med relationen, oavsettom den är intim, affärsmässig eller en vänskap. Era själar börjar också ett utbyte av ljus, medvetande, förståelse och även healing. Detta utbyte behöver inte vara tydligt på de jordiska planen men det påverkar den fysiska kroppen energimässigt. Varje människas syfte på jorden är att erkänna deras fullständiga Skapare-jag inom dem. Energiutbytet som sker när två själar är närvarande tillsammans, oavsett de är engagerande eller inte, stöder den fortsatta utvecklingen av minnet av Skaparen inom dem. Även till synes negativa eller sårande erfarenheter mellan människor på en jordisk nivå kan utlösa ett utbyte av ljus, medvetande och minne på en energimässig nivå mellan själar. Varje utbyte stöder själarna till att minnas Skaparen mer fullständigt i sina fysiska varelser och därmed bli en medvetenhet av Skaparekärlek.

Den Skaparens kärlekmedvetande, som vi, varelserna i Venus, delar med er nu är för att stödja en gryende medvetenhet där det själsutbyte som sker energimässigt och ofta utan att de inblandade är medvetna, kommer att ske inom den fysiska kroppen och sinnet med medvetandet . Föreställ er en verklighet där varje person kan uppleva utbyte av själsenergi, förstå de energier och kvaliteter som är uppvaknande, och samtidigt inse hur man spelar en roll för att stödja den andra personens uppstigning i det ögonblicket (som kan vara en minut) vilket möjliggör sin egen uppstigning att påskyndas. Detta skulle utveckla en ny medvetenhet inom mänskligheten som skulle definieras som ett kärleksmedvetande på grund av öppenhet, förtroende och sanning som skulle upplevas ständigt av alla. Det skulle kallas för kärleksmedvetande eftersom många skulle uppleva Skaparen röra sig igenom och uttryckas inifrån deras väsen, med en känsla av att vara gudomligt styrda. Varje relation om än tillfällig, kort- eller långsiktig, intim eller vänskapsrelation skulle bli hedrad som en gudomlig relation, som tjänar inte bara de som är involverade i utbytet, utan varje person på jorden och de inre planen då alla är anslutna som ett.

Att förkroppsliga och erkänna kärlek inom er betyder att många förändringar kommer att ske i alla aspekter av ert varande, och speciellt i ert sinne och era känslor. Således, hur mänskligheten agerar, reagerar, tänker, känner och erfar, förändras på grund av den energi som vi, varelserna från Venus förankrar under hela 2016 och den energi ni är villig att ta emot. Genom enkelt dagligt fokus av att motta den kärlek som vi, varelserna av Venus, delar med er och den kärlek er själ fylls med tillåter utvecklingen av er själva som männisor att äga rum. Det är dags för mänskligheten att acceptera ett mer utvecklat och mer avancerat sinnestillstånd, känslor, anslutning med Skaparen och existens på jorden. Detta kan liknas vid en nedladdning eller minnet av upplysning. Det kan bara ske genom godkännandet av kärlek. Skaparens kärlek erkänd och förverkligad inom ert varande är katalysatorn till den gudomliga och progressiva utvecklingen av mänskligheten.Uppvaknande till Gudomliga Relationer och Ny Medvetenhet av Varelserna från Venus.

Vi bjuder inte bara in er att inse att er relation med er själva förändras till en mer kärleksfull och helande upplevelse, utan er relation med dem omkring er varierar också dramatiskt. Båda förändringar tillåter er att ansluta med Skaparen mer fullständigt, att titta bortom illusionen med en större förståelse för sanningen om Skaparen. Ni kan finna er själva att bli mer känsliga för era egna behov och mer akut medvetna om påverkan av andra människors energi på ert varande. Ni kanske upptäcker att vissa relationer i någon form kan kännas som om de måste kasseras då själens utbyte av energi och medvetande har slutförts. Medan andra människor träder in i ert liv för att uppmuntra er att bli medvetna om det konstanta själsutbytet som sker vid varje given tidpunkt, och ökar ert godkännande av er Skaparekärleks medvetande.

För att utveckla er Skaparekärleks medvetande:

  • Var medveten om kärleken i ert väsen,
  • Var medveten om att kärleken finns inom varje människa som ni möter, oavsett hur de påverkar er,
  • Var medveten om att när man talar med eller sitter tillsammans med någon, främling eller bekant, är utbyter era själar värdefull energi och upplysning,.
  • Var medveten om att varje relation är gudomlig, helig och tjänar er andliga utveckling,
  • Var medveten om att ta emot kärlek från Venus och er själ,
  • Var medveten om att den energi varelserna i Venus levererar nu, är för att väcka kärlek inom er och skapa ett nytt perspektiv på kärlek som gör att ni kan uppfatta era relationer på ett helt skiftande sätt.
  • Var medveten och begrunda hur er själ ser alla förhållanden, möten eller kopplingar mellan er själva och andra människor, och därigenom utveckla er intuition och känslighet för Skaparen,

Vi, varelserna från Venus, är närvarande för att skapa vackra skiftningar av kärlek, känslighet och medvetenhet inom ert varande och möjliggör för er och hela mänskligheten att förkroppsliga er inre energi och medvetenhet om upplysning.

 

I konstant stöd och kärleksfull service,

Varelserna från Venus

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

 

 

Du gillar kanske också...