Saul via Ann Dahlberg, 4 november

56

Saul

Fredag 4 november 2016

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Saul och jag tycker att ni har gjort ett storartat jobb här nere på Jorden. Gaia är lycklig och seglar fram här i rymden. Hon är omhuldad och älskad och får så mycket hjälp som hon behöver. Många är det som framför sina idéer och ger förslag och råd till henne nu. Precis som ni i ert kollektiv får en massa råd och förslag hur ni ska gå vidare nu. Detsamma gäller för alla riken på, under och ovanför Jorden. Det som sker i det stora sker också i det lilla som vi har talat om förut. Det måste finnas en balans hela vägen upp annars skulle vågskålen tippa åt ena eller andra hållet. Då faller helheten i delar och resultatet kan variera kraftigt åt det ljusa eller det mörka hållet. Detta är inte fallet i den tid som ni går igenom nu. Allt vägs, mäts och begrundas så att jämvikten och helheten ska bestå hela vägen fram till den ”Gyllene Tid” som nu egentligen befinner sig vid era fötter. Det är med jordiska tankar som jag ger er denna beskrivning. I själva verket rör det sig om energier som samarbetar på ett subtilt och medvetet vis så att de harmonierar med varandra och bildar de vackraste mönster som ej kan ses med blotta ögat.

Allt kan tyckas vara enkelt från er värld men det är många faktorer som ska spela in. Ibland behöver man se saker uppifrån från ett högre perspektiv för att förstå vad det egentligen är som händer på Jorden idag. Det händer mycket ska ni veta, det händer nya saker dagligen som gynnar Jorden och mänskligheten. Allt har startat nu så tryck gärna på startknapparna på Er själva oavsett var ni befinner Er på er väg i livet. Era hjärtan behöver öppnas tillfullo för att förstå allt som händer runt er. Negativitet och fördömanden behöver ni kasta i papperskorgen och i stället föra in mer ljus och kärlek. Allt och alla som finns här på Jorden är perfekta varelser komna från ”Gud” och är värda er respekt, medkänsla och kärlek. Ni behöver inte älska deras handlingar men ni behöver älska människan bakom deras handlingar, det är så de växer precis som ni gör. Alla är värda ett vänligt ord och en vänlig tanke. Det kan vara svårt ibland men med ett öppet hjärta så går det att känna lite kärlek för alla.

Vi har alla brottats med våra läxor och för förståelse för det liv vi lever. Våra resor är olika men på många sätt lika. En del har gjort många resor andra har gjort färre. Ingen vet vad den andre har gått igenom, inte ens de själva. Det är först när de har sammanlänkat sig med sin multidimensionalitet som de vet vilka erfarenheter de har valt och vilken förståelse de har fått av dem. Många av er tog chansen att få lite fler erfarenheter samtidigt som de hjälpte Moder Jord i hennes stora transformation med det ljus de bar ner i sina hjärtan. Hela mänskligheten som ett kollektiv har hjälpt Moder Jord på hennes färd och hon hjälper i sin tur Er allt vad hon kan, så att ni kan följa med henne till den underbara tid som nu har trädit in i Jordens historia.

Idag kom jag för att tacka Er alla för det stora mod och för era ljusa hjärtan som sprider sina strålar runtom på Jorden idag. Det är ni som sprider ljuset på Jorden idag. Ni har hjälp av alla era guider som stärker dess strålar så att de kan lysa än klarare. De hjälper och stärker också ert ljus så att ni i er tredimensionella verklighet kan hitta vägen hem till vilka ni egentligen är och vad ert syfte med denna resa var.

Lyssna inåt, vi finns här och ger Er alla de svar ni behöver veta för att ni ska gå vidare nu.

Med så mycket kärlek

Saul

 

www.st-germain.se

Du gillar kanske också...