Vårt Gud-Jag via Ute Posegga-Rudel, 22 september, 2016

Atlantis

Vårt Gud-Jag

via Ute Posegga-Rudel

Er Odödliga Essens

22 september, 2016

MINA ÄLSKADE!

En vacker dag kommer er kropp att dö.

Er kropp kommer att återupplösas i sina element. Den har försett er med en upplevelse i denna sfär av intensiv täthet, med illusionen av separation och dualitet och därför av det lägre sinnet och av lägre emotioner.

Under denna tid glömde ni bort er Rena Odödliga Essens, som inte bara är en gnista, utan en koncentrerad form av Min Självaste Existens.

Jag talar om en koncentration som inte är i en bemärkelse gällande en koncentration i tid och rum, utan i en bemärkelse gällande en koncentration av Varande, av intensiv Andlig Energi, obegränsat och Utvidgat Medvetande, men inte rumsmässigt utvidgat.

Det förefaller som en paradox, men det är det inte, för det existerar inte i den dimensionen som är bekant för er, det är snarare dimensionslöst och därför så att säga utom ert ordinära medvetande, men det befinner sig inte rumsmässigt utanför!

Det är likt en Odödlig Elixir som existerar bortom era sinnen i kroppen-hjärnan och hur ni mäter och klassificerar era upplevelser.

För att få tillgång till er Odödliga Essens, krävs att ni tar i bruk ett nytt ’organ’ av den ’utom-världsliga’ förnimmelsen av att vara uppmärksam på en exakthet, en ultra-ursprunglig renhet, en kristall-liknande transparent utstrålning och en kraft av extas, som varken befinner sig inom kroppen eller utanför kroppen. För den är av varken tid eller rum. Den bara Är. Det är denna Odödliga Essens som är Jag.

Den är av extremt transcendental klarhet och skönhet, fri från objekt och annat, den är skinande ren och har inga utmärkande drag. Den är fri från skapande, men den är grunden till skapelsen. Ur den drar skapelsen sin mycket svagare kraft. Och ur den blir skapelsen en lekfull men icke-nödvändig illusion, beroende på sin relativa skörhet, jämfört med Min Ursprungliga Kraft i Min Existens.

En Gudomlig Odödlighet tillhör er, såtillvida att ni vågar släppa taget om er rädsla att släppa allt som ni har skapat, släppa taget om rädslan att släppa er identifiering med era skapelser, samt att med hela ert hjärta återigen få känna Vad och Vilka Ni i Sanning Är.

I denna klarhet, i denna frid, i denna obefläckade och oföränderliga, utomvärldsliga transcendentala Gudomliga Verklighet Vet ni i grunden att ni aldrig har blivit födda och att ni aldrig kommer att dö, för ni kan identifiera er Sanna Essens. Och när ni lämnar er kropp, lämnar ni bakom er blott ett verktyg, med vilket ni kan uppleva vissa dimensioner, i det här fallet den dimension som ni kallar den tredje, eller möjligtvis än mer subtila dimensioner.

Då blir det verkligen ingen större händelse. Det är bara som att släppa taget om vissa lägre vibrationer och följderna av dem, skapelserna inom denna sfär, men som faktiskt inte hade någonting att göra med Vilka Ni i Sanning Är, för ni har bemästrat ert lösgörande.

Men lösgörandet hör inte till ert egos aktiviteter; er viljestyrda, olyckliga och asketiska akt av avstående. Det är Kraften i Min Verklighet som lösgör er från bojorna, för ni känner Mig och ni Älskar Mig.

Genom att Känna Mig behöver ni inte resa genom Universums många dimensioner för att slutligen finna Mig! Det är inte nödvändigt att komma på sådana avvägar!

Nu är tiden inne för er, då ni direkt ska inta Ert Odödliga Jag som Är Jag, så snart som ni förstår att universum är en förlängning av Mig, för Jag har löst upp era bojor inom Mig.

JAG ÄR Ert Guds-Jag!

 

Message conveyed by Ute

“Our God-Self: Your Immortal Essence,” channeled by Ute Posegga-Rudel, September 21, 2016, at http://radiantlyhappy.blogspot.com/2016/09/our-god-self-your-immortal-essence_21.html

Source Link: Ute Posegga-Rudel Messages from the Realms of Light

 

Copyright© 2016. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com Please post your comments on my blog so that I can be aware of them. Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...