Vårt Guds-Jag via Ute Posegga-Rudel, 8 oktober, 2016

Atlantis

Vårt Guds-Jag

via Ute Posegga-Rudel

8 oktober, 2016

ÄLSKADE!

Om det är upplysning ni längtar efter, så är det viktigt att förstå differenserna!

Er definition beror på den förståelse som baserar sig på er synvinkel och andliga urskillningsförmåga.

Det finns lika många definitioner på upplysning som det finns paradigm. Så det förefaller som om upplysning är något relativt.

Men jag talar inte om relativ upplysning. Jag talar om Sann eller Omvälvande Upplysning, som är den mest Grundläggande Upplysningen en människa kan förstå.

Nivåerna som ligger under att veta och att definiera är er egen uppgift, när ni går framåt genom er evolution i medvetandet, där ni får uppleva många former av relativa uppvaknanden, i och med att er uppmärksamhet utvidgas. Varje steg kräver då av er att ni är fullt medvetna inom er nivå av er nuvarande förståelse, i varje detalj av er mänskliga kapacitet och hur den projicerar sitt innehåll på universum eller hur den speglas av det.

Ni kommer att inse att nivåerna är flytande och går in i varandra. På vilken nivå av uppmärksamhet ni än står, kommer ni troligtvis att tycka att den är hela sanningen.

Men ju visare ni blir, desto mer vet ni att hela sanningen aldrig kan bli förstådd, så länge ni identifierar er med en begränsad person, en individuell själ, en varelse som lever huvudsakligen utifrån hjärnan, även den vakna hjärnan, och vidare från hjärtat-sinnet, som baserar sig på er djupare personlighet eller ert högre jag.

En Omvälvande Upplysning handlar inte om en synvinkel, om nivåer eller dimensioner, eller något slags inkluderande eller exkluderande. Den omfamnar allt, även det som ni inte kan acceptera i denna och andra världar och allt som är mörkt, grymt, orättvist, förvrängt, skenheligt, opålitligt, svekfullt och mer därtill. Allt som ni förnekar och aldrig har tagit tag i, fastän det har stirrat er rätt i ansiktet.

Att Sannerligen vara fri kräver att ni omfamnar och överträffar allt detta – utan någon reaktion, motstånd, eller att dra er undan från det – med fullt utvidgad helhet av kroppen-sinnet och fullt vakna i Min Utstrålning som Är Ert Eget Naturliga Medvetandetillstånd. Kroppen-sinnet bokstavligen fullständigt i total Medvetenhet och Genomsyrade, från topp till tå, av det Gudomliga Ljuset från Källan Som Är Er Sanna Natur, och till och med er Upplysta kropp- ert sinne som har transcenderat i Det Medvetande som är Ren Kärlek och Utstrålning, utan begränsning, separation och olikhet av ljus och mörker.

När ni omfamnar helheten i mörkret och dess framträdande, erkänner ni att ni är ALLT som Existerar, utan undantag, utan rädsla, utan ovilja, som i slutändan är ett förminskande av er själva, bort ifrån mitt Strålande Oändliga Utvidgade Tillstånd, vilket också är Ert.

Denna omfamning blir en chock för ert system, den åtföljs inte av någon ’bra’ känsla, någon vacker Guds-idé, för den är Kraften i Själva Verkligheten Som Kommunicerar Existensens Helhet Med Er.

Var därför medvetna om att ni ska förbereda kroppen-sinnet för detta Avslöjande, genom en intensiv reningsprocess, som inkluderar frekvens och ljus – samt Nåd! Den kräver fysisk, emotionell och andlig styrka och är inte bara en ytlig resa i ett fantasifullt land av illusioner.

Det är en bitter och utmanande medicin som måste sväljas, för att kunna hela innerst inne i er varelse och för att ni åter ska bli hel, likt Strålglansen i Kärlek och Medvetet Ljus!

Livet lär ständigt ut och bjuder in er att integrera alla era upplevelser på ett sätt som ni fullständigt ska kunna leva ut, för att helt gå bortom, vadhelst det innebär, till och med era vilka ni kallar ’bra’ upplevelser, för de är bara det: upplevelser via era förmågor i kroppen-sinnet. Kroppen-sinnet är blott ett redskap för att ni ska kunna navigera genom dimensionerna, inklusive genom de högre dimensionerna, med en subtil kropp.

Men Ni Är i Verkligheten Rent Medvetande och Strålande Energi och Kärlek Som inte ’behöver’ någon kropp, inte ens ett sinne för att Existera, och Det ’behöver’ inget spel med dimensionerna.

JAG ÄR – Ni ÄR – före och bortom.

Att inse detta, är Sann Upplysning för det är alltid Ert Mest Naturliga Gudomliga Tillstånd.

JAG ÄR Ert Guds-Jag!

 

Message conveyed by Ute

“Our God-Self: True Enlightenment,” channeled by Ute Posegga-Rudel, October 7, 2016, at http://radiantlyhappy.blogspot.com/2016/10/our-god-self-true-enlightenment.html

Source Link: Ute Posegga-Rudel Messages from the Realms of Light

 

Copyright© 2016. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com Please post your comments on my blog so that I can be aware of them. Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.

 

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...