Vårt Gudomliga Jag via Ute Posegga-Rudel, 5 november 2016

Atlantis

Vårt Gudomliga Jag, 5 november 2016

Via Ute Posegga-Rudel

 

Mina Kära. Jag talar ofta om Vem Jag Är. Det är min alltid närvarande kungörelse om att framtiden och det förflutna inte existerar. Men hur ska ni kunna hitta Mig, hur ska ni kunna lära känna Mig? Hur ska ni kunna tränga igenom slöjor och övervinna sinnets sfärer? Kan hjärnan överskrida sig själv? Testa!

Så länge ni observerar hjärnan finns det två. Ni, observatören, och det observerade, hjärnans spel. Men Jag Är inte två! Jag kan inte observeras. Jag kan bara Vara Du. Alla ting som är objekt försvinner. Kan hjärnan någonsin föreställa sig det?

Känn igen sinnet genom dess dubbla tillstånd. Så länge ni betraktar Mig som någon annan från er begränsade synvinkel, finns det två – men Jag Är En.

Ni tror och känner att Kärlek är svaret, men även Kärleken är mångfacetterad. Den uttrycks och känns i överensstämmelse med er utvecklingsnivå och ert medvetande. Vid varje steg i er personliga utveckling kommer ni alltid att TRO att ni vet vad perfekt Kärlek är. Men senare kommer ni att inse att de olika stadierna i att fördjupa kunskapen om Min Kärlek är oändliga.

De framstår som om de är olika stadier av hjärnan, som är flerdimensionell, flyktig, multi- och interdimensionell, alltid föränderlig i den evigt växande fantasin. Och varje gång ni försäkrar er själva om att ni har hittat Mig, försvinner jag i ett odefinierbart moln av hallucinationer, vilket också är ett knep av hjärnan.

Kan ni förstå varför sökandet efter Mig aldrig lyckas? Därför att ni letar i djupet av Mina Vatten medan ni stakar er fram med en paddel på Min yta! Så hur ska ni finna Mig, även detta borde vara enkelt och lätt, eftersom JAG ÄR er egen inneboende Natur/Essens.

Det finns ingen religion eller något medvetet undervisningssystem som kan svara på den frågan, eller som kan förse er med de verktyg ni behöver för att verkligen hitta Mig. Religionens avsikt är att avleda er från Mig och locka er till att tro på deras själlösa struktur, som en slags protes som håller er borta från Mig för alltid.

För att hitta Mig måste ni göra avkall på alla onaturliga hjälpmedel och system. Det kan inte finnas någon eller något mellan oss, eftersom Vi Är Ett och inte dualistiska. Ju innerligare ert hjärta vill ha vår genuina Enighet, desto mer kommer er hjärna att dra sig tillbaka från sitt ständiga och outtröttliga sökande efter Mig.

Det är er önskan, er uppriktiga önskan, som gör att ni kan Förena er med Mig, bortom dualiteten. Denna önskan kan inte på något sätt fabriceras av ert sökande sinne, eftersom denna önskan har sitt ursprung i Mig. Om ni är villiga att överlämna er kropp och hjärna till Mig, så att den slutar att skapa med sin egen vilja och fantasi, låt då inte er hjärna leda er, för då kommer ni längre och längre bort från Mig.

JAG ÄR DEN som i slutändan kommer fram i, genom och som Du genom en process av omvandling och genom att boktavligen upplysa hela er kropp/själ. Ni kan inte göra det själva, det skulle bli som om ett fragment skulle skapa Kraften och den Totala Existens av det som Är Jag, vilket det endast är en del av.

Snarare ersätter Jag er med Mig Själv och överskuggar den ni tror att ni är, och låter det vara öppet i Mig. Det är först då ni verkligen lär känna Mig. Alla slöjor försvinner, alla villfarelser kapitulerar och hjärnan blir Min Sanna Tjänare.

 

JAG ÄR ert Gudomliga Jag.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Source Link: Ute Posegga-Rudel Messages from the Realms of Light

You may also like...