Venusvarelser via Natalie Glasson, 30 september 2022

 

Venusvarelser via Natalie Glasson, 30 september 2022

 

Jordning genom Hjärtchakrat, av Venus Varelserna
Kanaliserad genom Natalie Glasson
Ursprunglig Källa: Sacred School of OmNa

Hälsningar och kärlek, vi är Venusvarelserna. Vi öppnar vårt hjärtutrymme för er nu och ger ut vår kärlek till Skaparen, vår självkärlek och vår kärlek till allt som är Skaparen. Vi älskar er innerligt. Vi önskar att ni ska uppleva ett universum som är fyllt av kärlek, skapat av kärlek och manifesterar kärlek. Detta är verkligheten som ni finns inom, vi vill uppmuntra er att känna den, att uppleva den, att känna till och njuta av kärlekens universum.

Jordning är en så väsentlig aspekt av uppstigning då du ständigt förändras, skiftar och transformeras. Det finns alltid ett behov av att jorda in i Moder Jord och jorda in i den verklighet som du skapar, såväl som att jorda in i ditt kärnväsen och din sanning. Vi vill dela med dig ett sätt som du kan jorda dig själv in i kärlekens utrymme. Kärlekens utrymme som finns inom dig och utrymmet av kärlek som finns utanför dig i Skaparens universum. Genom denna enkla grundprocess kommer du inte bara att känna dig trygg, balanserad och stabil i din verklighet med klarhet och förståelse. Du kommer att tillåta ditt hjärtchakra att öppnas och expandera, hela din varelse kommer att vecklas ut och ditt energifält kommer att vibrera och pulsera med en snabbare hastighet och expandera in i verkligheten runt dig. När du är i det här utrymmet flyter allt med större lätthet. Du kan manifestera din sanning, du kan manifestera den verklighet som tjänar och uppfyller dig, som du kan njuta av i varje ögonblick, för du är värd detta. Vi vill dela med dig hur du kan uppnå denna jordning genom hjärtchakrat.

Först önskar vi att du ska erkänna vad älskar du i din verklighet eller vem älskar du i din verklighet? Har du en partner? En älskad. En familjemedlem, kanske ett djur som du älskar högt?

Vi, Venusvarelserna inbjuder dig att tänka på en varelse som du älskar högt. Det kan vara en av dina guider eller någon i din verklighet. Tillåt dig själv att lägga märke till vad som händer med din varelse när du tänker på din kärlek till dem. Tillåt dig själv att märka hur ditt hjärtchakra expanderar, kanske ditt bröst fylls av kärlek. Du kanske känner att du uttrycker kärlek med varje andetag när du andas ut, eller så kanske du upptäcker att det finns ett behov av att uttrycka kärlek med varje andetag du andas ut för att känna, uppleva och erkänna den kärleken du har för denna varelse.

När du upplever kärleken du har till denna varelse, och låter den växa, märk och var medveten om hur den påverkar och har inflytande på din kropp och din varelse. Du kanske känner dig mer stabil, mer jordad, mer i ett utrymme av kärlek.

När du erkänner detta kärlekens utrymme, tillåt dig själv att också erkänna golvet, marken, Moder Jord under dig. Kanske är det dina fötter eller din kropp som nuddar golvet, eller om inte, var helt enkelt medveten om att du har golvet under dig. Jorden, Moder Jord, även om du är i ett flygplan har du fortfarande Moder Jord under dig. Det finns alltid en koppling som kan erkännas, och det är denna enkla koppling som låter dig uppleva kärlekens jordning. När du är i ett utrymme av erkännande av kärlek, och sedan jordar den, jordar kärleken dig redan men jordningsprocessen förstorar och förstärker din upplevelse av kärlek. Sedan kan du börja titta in i andra aspekter av din verklighet från detta kärleksutrymme.

Vi Venusvarelser uppmuntrar dig att först lägga märke till allt och alla som du älskar. Det kan vara att dricka en kopp te eller kaffe som låter dig uppleva den kärlek du har. Det kan finnas ett träd som du älskar, kanske finns det en upplevelse som du älskar, en koppling till en guide som du älskar. Det kan finnas många varelser i din verklighet som du älskar. Några av dessa kan vara varelser i naturen, du kanske upptäcker att du älskar ditt hem, din trädgård eller ett visst land.

Du kommer att upptäcka att du älskar färger när du går igenom denna resa att upptäcka och vara medveten om vad du älskar, du öppnar ditt hjärta. Du jordar dig själv; du jordar dig själv i ett utrymme av kärlek. Du blir mer och mer medveten om hur det känns att utstråla kärlek, och att vara i det kärleksutrymmet, där kärlek fyller hela din varelse. Ju mer du erkänner detta desto mer inser du att du är en varelse av kärlek jordad, balanserad, förankrad i Moder Jord. Sedan kommer resan att närma sig områden av din verklighet, eller din varelse som inte håller vibrationen av kärlek. De kan hålla vibrationen av hat, ilska, rädsla eller att bli sårad. Sedan tillåter du dig själv att komma åt kärleken som du känner så väl inom ditt väsen, och du närmar dig allt som kräver helande eller transformation från detta kärleksutrymme, och ser genom ögonen på din inre kärlek, din jordade inre kärlek.

Du befinner dig i ett utrymme av balans, öppenhet, du tillåter flödet av Skaparen och Moder Jord, allt är synk. Därför kommer du att förstå svaret. Du kommer att förstå vad som behövs för att transformeras, för att förändra denna situation eller upplevelse och du kommer att kunna följa den vägledningen. Därför kommer du att börja öva dig på att närma dig allt från ett utrymme av kärlek i ditt väsen, och du kommer att märka hur saker och ting förvandlas enkelt och utan ansträngning, och hur fler och fler kärleksfulla saker manifesterar sig i din verklighet. Detta är hur du jordar dig själv i din verklighet och din uppstigning genom hjärtchakrat, det skapar den mest saliga upplevelsen, salig verklighet och accelererad uppstigning.

Vi Venusvarelser, är närvarande för att stödja er, så vänligen kalla på oss även om ni bara önskar att vi ska omge er i kärlek, vi kommer att göra det med glädje. Vänligen ta våra ord i ditt hjärta och acceptera det som känns lämpligt och nödvändigt för dig.

Vi älskar dig, innerligt, vi tackar dig,

Vi är Venusvarelserna

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...