Veronica Keen – Kanaliserar Montague Keen – 10 december 2017

Veronica Keen – Kanaliserar Montague Keen – 10 december 2017

 

Meddelande från Veronica.

Jag har varit extremt sjuk de senaste veckorna. Det pågår en attack mot mig, och det finns inte någon medicinsk förklaring till vad som händer. Jag informeras från många källor att den kommer från Jesuiterna. Jag fick Montys meddelande den 10:e december, men jag ville inte att publicera det. I går fick dock Monty mig att göra det.

 

Catholic Confidential | Deplorable Jesuit Secrets Revealed! YouTube

Katolskt Konfidentiellt | Förskräckliga Jesuit-hemligheter Avslöjade! Youtube

Jag blev chockad och upprörd. Det visar till och med hur Drottning Victoria gjorde det möjligt för Jesuiterna att utföra den andra IRLÄNDSKA MASSAKERN (1845-1850). Detta öppnade mina ögon så mycket mer. Jag blev tvungen att publicera Montys budskap. Snälla be för mig.

 

Meddelande från Montague

Det dolda kan inte längre hållas gömt från er. Jag vet att exponeringen av sanningen kommer att orsaka förvirring och svårigheter för många människor. Sanningen måste accepteras så att mänskligheten kan gå vidare in i ljuset. Jag är medveten om att det kommer bli svårt för många av er, att acceptera faktumet att Anunnaki fortfarande regerar och kontrollerar mänskligheten. Ni behöver bara läsa Eden Jesuiterna svurit för att tydligt förstå, hur de har kontrollerat mänskligheten.

”Ni har blivit undervisade i att avsiktligt plantera frö av avundsjuka och hat mellan samhällen, provinser och stater som är i fred, och uppmuntra dem till blodets gärningar, involvera dem i krig med varandra och skapa revolutioner och inbördeskrig i länder som är oberoende och välmående, som har konst och vetenskap och njuter av fredens välsignelser. Att välja sida av de stridande och att i hemlighet agera tillsammans med Jesuitbröderna, som kan vara allierade med den andra sidan, och att öppet motsätta er det ni varit knutna till, bara för att Kyrkan ska bli vinnaren i slutändan, med villkor som fastställts i avtalen om fred, med rättfärdigande av medlen.”

Alla krig instiftades av dem. Läs deras historia, inkvisitionen, korstågen; Allt finns där för er som vill att er värld ska komma ut ur mörkret, där ni helt och hållet befinner er. Allt som Vatikanen/Jesuiterna står för, bygger på lögner: absolut allt. De har skyddat sina lögner, verkställt sina lögner, medan de utövat pedofili utan att en antydan till misstanke fallit på dem. Min kära fru blev inbjuden att dricka blod i Vatikanen, om hon slutade arbeta med mig.

Det finns de på Jorden vars uppdrag i livet är att rädda mänskligheten. Veronica attackeras av Vatikanen. Ni skulle bli förvånade om ni visste vilka vapen de använder, mot de som vågar ifrågasätta deras planer. Påven har nu erkänt att den Jesus de predikar om, ALDRIG HAR EXISTERAT. Jag har sagt det här till er sedan jag avled för 13 år sedan. Denna lögn uppfanns av Rådet i Nicea, och har sedan dess använts för att kontrollera massorna.

Det är av största vikt att ni tar TILLBAKA makten från Vatikanen. Utan er uppbackning förlorar de makten. Alla i Vatikanen lever i lyx, av pengar som de fattiga i världen behöver.

Vatikanen kontrollerar världens banker. Hur många av er känner till det? De frodas av fattigdomen, eftersom energin i lidandet håller dem vid liv. Jesuiterna organiserade och genomförde år 1845-1852, FÖRINTELSEN på IRLAND. De försäkrade att fartygen som lastades med grödor producerade av irländska bönder, skickades till England. Jesuiterna som befann sig på Irland vid den tiden, verkställde Förintelsen, men kom sedan efter deras död, för att be Irlands folk om förlåtelse för deras stora brott mot dem. Men tyvärr, till och med idag, fortsätter Jesuiternas onda kontroll över Irländarna. De säkerställer att FLOUR tillsätts i dricksvattnet och att hjärntvätten i skolorna fortsätter. Om Irländarna skulle vakna upp till vilka de är, så skulle Vatikanens plan att förstöra mänskligheten upphöra omedelbart.

När ni närmar er Julen, uppmanas ni att fira något som aldrig hände. Er värld köpte denna Jesuit/ Zionistiska lögn. Ni har aldrig ifrågasatt det. Gör efterforskningar. Läs arbetet av Michael Tsarions. Irland var det Heliga Landet fram till Rådet i Nicea, när den Romerska Kyrkan bytte namn på platser i öst (det som nu kallas Palestina) för att passa in i deras beskrivning. Rom måste sedan förstöra Irland för att passa den nya beskrivningen. Vid den tiden var Irländarna kända som De Visa, som utbildade många i andra delar av världen. Forntida irländska heliga män, var kända som HEBRÉER. Ni kommer att hitta bevis i Egypten som bekräftar det. Ni kan resa till de flesta delar av världen genom underjordiska vägar under Tara Hill. Ni kan åka tunnelbana till det som nu kallas Irak.

All denna information har undanhållits er. Det här är er tid för att vakna och vägra acceptera de senaste 2000 årens lögner. Energin lyfter, så att allt fler kommer att se och förstå vad som gjordes mot mänskligheten. I denna månad december kommer mer att avslöjas, vilket kommer att bli svårt för många av er att smälta. Ni köpte en lögn som tvingades på er. När ni frigör er från dessa lögners band, kommer ni att känna frihet. Ni kommer att ta tillbaka er gudomliga rätt att uppleva livet på Jorden, utan att Vatikanen kontrollerar alla delar av er tillvaro. Den Högsta Varelsen välkomnar er med öppna armar. På denna sida av livet är allt kärlek. Det finns inget helvete; det var något som uppfanns av Vatikanen.

Nå ut till varandra. Ni sitter alla i samma båt, så hjälp varandra att återhämtas från chocken av uppvaknandet till sanningen. Stig in i en framtid som kommer att överträffa era vildaste drömmar. En framtid utan krig, fattigdom, hunger, hemlöshet; en framtid där fred och harmoni för alla kommer att vara normen. Framtiden ligger i era händer. Hantera den med kärlek och omsorg. Vänligen be också för Dave McCann. Han har jobb att utföra för mänskligheten. Ni behöver honom.

Min kära, det har varit med ren viljestyrka som du överlevt de senaste tre veckorna. Vatikanen som attackerar dig är ondskefull. Din kropp kämpar för att överleva, så att du kan slutföra ditt arbete.

De gör fortfarande sitt yttersta för att hålla fast Dave McCann, en helt oskyldig ung man, fångad i deras onda fälla. Min kära, du vet att det som måste göras, kommer att göras.

Min kärlek är alltid med dig. Din beundrande, Monty.

 

Översättning: Margareta Jonåker

Justice for Dave McCann. Irishman framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding
Website: The Montague Keen Foundation

Du gillar kanske också...