Aita Kanaliserar sitt Högre Jag, 22 november 2020

Aita Kanaliserar sitt Högre Jag, 22 november 2020

 

LJUSARBETARE – LUTA ER TILLBAKA OCH TITTA PÅ DEN STÖRSTA SHOWEN PÅ JORDEN

Och så idag, den 22 november 2020, fortsätter det stora uppvaknandet.

God dag på er våra Kära Heliga representanter på planeten Jorden. Ni som är stora multidimensionella Själar, ni som kom till Jorden för att hjälpa mänskligheten att bryta sig loss från sin rädslofyllda fångenskap i den låga tredimensionella vibrationen.

Vi är mycket glada över att få kontakt med er i denna mycket intressanta tid, där mänskligheten håller på att vakna upp från sin dröm, från denna tredimensionella, lågvibrerande, illusoriska och smärtsamma dröm. Detta liv är faktiskt bara en illusion, en mardröm, ett tillfälligt svek.

Och ändå tycks det verkligt nog för oss som lever i det. Det är den enda sanning vi känner till, den enda verklighet som vi kan se, höra och ta på. Det sägs att vi människor är mycket mäktiga. Och vi har faktiskt potentialen att vara det, men ändå, här på Jorden är vi begränsade när det gäller våra förmågor. Vårt stora multidimensionella Jag har inte kunnat utöva sina förmågor här. Bara en liten del av vårt stora väsen är närvarande här.

Vi har levt med bara två av vår tolv DNA-strängar, och vi har levt inom den snäva förståelsen av världen som har imponerat på oss. Våra övervakare, den del av det Gudomliga, dessa fragment av medvetandet som gick med på att spela djävulen, Satans roll här på Jorden, har indoktrinerat oss med den världsbild de ville att vi skulle ha.

Jordelivet är så svårt eftersom allt vi ser skapar en kognitiv dissonans. Det innebär att den skapar inkonsekventa tankar och attityder i oss. Det vi ser omkring oss stämmer inte överens med det vi har fått lära oss.

Vi har fått höra att vi inte är smarta eller kloka nog att ta hand om oss själva. Vi behöver en förmyndare, en allt större och större regering för att ta hand om oss, för att tala om för oss vad vi ska göra, för att övervaka vår hälsa, vår ekonomi, vår moral, och för att övervaka alla delar av våra liv!

Och vi får höra att vi är syndare, och måste skydda oss från varandra. Vi måste skyddas av strikta lagar och regler från varandras ondska. Vi har fått höra att våra regeringar är goda och gudomliga. Vart fjärde år säger de som tävlar om att bli våra representanter, att de kommer att göra förändringar till det bättre. Den här gången, om vi röstar på deras kandidat, kommer vi att få en makthavare som bara har våra intressen för ögonen.

De här löftena om förändring till det bättre är bara en del av det stora bedrägeriet, den illusoriska illusionen som vi har levt i. För varje gång en ny ledare väljs, vart fjärde år, blir saker och ting stramare och fler och fler begränsande lagar antas. Och vi blir alltmer stressade när livets blod dräneras ur oss. Och vår entusiasm försvinner i besvikelse.

Vår förvirring är stor, hur ska vi lösa konflikten mellan det vi ser och det som har sagts? Det, mina kära, är där vi befinner oss i den stora uppvakningsprocessen just nu i historien.

Hittills har människan befunnit sig i en sådan låg vibration, en så smärtsam livssituation, så förlamad av förgiftad mat och droger, i en sådan mardröm av förvirring och brist på förståelse om mänskligt liv, att hon inte har kunnat tänka logiskt om sin situation. Och de få som lyckades bryta sig igenom till en högre vibration, en högre frekvens där kärlek och klarhet finns, de få blev förkastades av samhället och sina kamrater.

De hotades med döden och många blev mördade för att förhindra dem från att smitta sina bröder och systrar med sanningen om deras indoktrinerade medverkan i denna planets pådyvlade filosofi. Ett stort dilemma. Och så kunde inte mänskligheten, som var djupt involverad i sin jordiska mardröm, se sanningen om sin fångenskap.

Hon kunde inte se hur man ljög för henne. Hon kunde inte förstå att det inte fanns någon rättvisa, på grund av den kognitiva disharmonin, rättvisan här på Jorden bar ögonbindel. Om hon vände sig till domstolen för att få rättvis behandling, var det ingen som var tillmötesgående. I stället blev hon utfattig i processen. Många, många oskyldiga själar slutade i fängelse och fick betala för sina juristers och domares fel.

Det här var ett dilemma från vilket vi inte kunde komma undan, för villkoren var ömsesidigt motstridiga. Allt var upp och ner. Hur skulle vi oskyldiga kunna navigera oss igenom denna situation? Det som sades vara sant var falskt och det som var falskt var sant. Det fanns ingen klarhet att finna.

Människan har begåvats med ett ego. Det egot integrerade tankar, idéer och den moral som regeringar, genom hypnotiska förslag och upprepningar, påförde dem. Och mänskligheten var tvungen att förhandla om sin resa genom detta mänskliga liv, genom filtret av den falska förståelsen av egot.

Bedrägeriet av den mänskliga resan är att mänskligheten betraktar sitt ego som sin verkliga personlighet, och att tänka i enlighet med diktaten från detta ego, skapar individens verklighet i det hologram som är planeten Jordens upplevelse.

Våra styrande har lärt oss att vad vi ser är vad vi får. Och den bästa förutsägelsen om framtiden är det förflutna. Så är det inte, återigen är det motsatsen. Vi får vad vi tänker. Våra tankar skapar vår verklighet och formar vår värld, beroende på vart vi riktar dem.

Oh, så förvirrande, så förbryllande det mänskliga livet på Jorden har varit, fram till nu. Nu, mina kära bröder och systrar, nu är det den stora, underbara tiden för uppstigning, för mänsklighetens uppvaknande från mardrömmen, den illusoriska illusionen som ni har levt under.

Det här är verkligen en fantastisk tid. Den låga tredimensionella datormatrisen, den låga frekvensen som har upprätthållit bedrägeriet, de kontrollerade regeringarna, håller på att tas bort. När Jordens energi höjs, när kärlek tillåts komma in, då kommer klarhet. Under dessa upplysande förhållanden kan de mörka inte längre fungera. Nu måste deras bedrägliga och horribla handlingar oundvikligen komma fram i ljuset.

Det är just detta som händer idag. Den kognitiva dissonansen, inkonsekvensen mellan vår regerings ord och handlingar blir tydliga för oss. Allteftersom de mörka ser att vi är vakna, blir de mer och mer desperata i sina försök att hindra det, och deras gärningar avviker mer och mer från det de säger. Större och större skillnad mellan ord och handling blir uppenbar.

När kärlekens energi stiger, när kontrollsystemet visar sitt rätta ansikte, då vaknar mänskligheten. De som planerade sin uppstigning vid denna tid börjar se sanningen om deras fångenskap i denna mänskliga värld.

Fantastiska tider! Hur underbart är det inte att vara här på Jorden i dessa turbulenta och häpnadsväckande tider. Att få vara här under det stora avslöjandet av det stora bedrägeriet, är en fantastisk gåva. Att se, med förståelse och klarhet, sönderfallet av det gamla maktnätet är verkligen fantastiskt. Det är ett mirakel!

Så, kära Ljusarbetare, våra kära bröder och systrar, var i frid. Njut av showen. Ni behöver inte göra någonting. Ni är här på Jorden för att stråla ut ert ljus, ert änglaljus, över mänskligheten och att hjälpa till att lyfta planeten Jorden ut ur sitt låga vibrationsprogram.

Ni valde att komma hit i denna tid. Många, många ville komma för att titta på upplösningen av den största showen på Jorden, upplösningen av bedrägeriet på den fängslade planeten. Ni var utvalda.

Så luta er tillbaka, var den kärlek som ni är, och titta på showen. Det kommer avslöjanden framöver som kommer att överraska er. Ni har förstått den stora bilden av Jordens syfte, av planeten Jordens skola.

Det här stora uppvaknandet är verkligen fantastiskt. Mänskligheten kommer slutligen att återvända till sitt multidimensionella Jag, för att återta sitt DNA och att vara den storslagna och strålande Gudomliga varelse hon var ämnad att vara. Och hon är större och mer strålande, mer kärleksfull och medkännande, mer fridfull och full av glädje för denna mänskliga upplevelse.

Vi är verkligen Välsignade.

Översättning Ulla Krogh

You may also like...