Vywamus via Kevin Nelson, 17 augusti

Vywamus_1

VYWAMUS MYSTERIESKOLA

LEKTION 6

17, Augusti 2015

Kanal: Kevin Nelson

 

LJUSSPRÅK

Barn, ni har fört många, många varelser med er ikväll. Det är inte bara de fyra som sitter här framför mig. Det finns många, många, många varelser av ljus som ni har fört med er idag.

Var och en av er växer sig allt starkare i era egna liv, men ni lockar också mer av er LJUS stam som går med er.

Jag vet inte om ni har känt det här runt omkring er, känt att det finns mer som ni börjar se, göra,höra och känna.

Ja, VYWAMUS, VYWAMUS är här.

Ja, jag är ganska integrerad i detta barns psykiska förmågor nu att det inte finns det flöde han haft eller ni kanske har märkt att det inte är så flödande som det var innan då ni alla flerdimensionellt expanderar snabbare och snabbare då påskyndandet sker före det datum som han är på väg att påminna er om.

Det datumet, är 28 September som har kommit in i hans medvetande och i medvetandet hos många kanaler vid Moder Jord. Det är tidpunkten av en total förändring i er medvetande för mänskligheten liksom alla riken på Lady Gaia och för Lady Gaia själv.

Ja, ni sitter här i en 5: e dimensionell bubbla som omger er. Då var och en av er börjar tala och inom denna bubbla har vi möjlighet att få tillgång till många fler dimensioner . Då ni sitter i en 5: e dimension har ni även möjlighet att få tillgång till att enkelt komma åt, upp till den 12: e dimensionen och de 12 aspekterna av varje 12 dimensioner.

Dessa läror kommer så småningom att bli mycket en hög medvetenhet, då det inte bara kommer att vara precis som att sitta i ljuskropparna från den tredje dimensionen längre. I ljuskropparna som ni sitter i här i 5: e dimensionen, även om ni kanske tror att ni är i den 3: e dimensionen och lyssnar på den här kanalen och lyssnar på mina ord som kommer från detta jag som sitter här, utan ni ska veta att det finns mer än bara en verklighet nu, barn.

Var och en av er kommer att börja arbeta i många verkligheter, många gånger, då ni vänder fram och tillbaka från en verklighet till en annan ganska omedelbart nu, även om ni inte märker dessa förändringar och ändå säger ni att igår känns så länge sedan och det, barn, beror på att ni vänder så snabbt genom varje verklighet nu. Detta kommer att bli ett lärande verktyg för var och en av er när ni flyttar in i nästa steg efter att era ljus kroppar är fullt aktiverade den 28 september.

Ja, kommer ni att samlas den dagen? Och vi ber att ni gör så barn, för det kommer att bli ett ganska betydelsefullt tillfälle för var och en av er, att få se en ljuskropp aktiveras framför er.

Kommer detta hända? Ja barn, detta kommer att ske och vi säger varför inte, och det kan ske före den 28: e för ni sitter redan i gammastrålen som kommer mot er. Den har kommit emot er under miljontals år och nu når höjden av perfekt perfektion som kommer att drabba Moder Jord den dagen och ändå förstår kanske en del av er snabbt att ni kommer att bombarderas med nya energier och hur ni relaterar till dessa energier beror på det arbete som ni har gjort under det senaste året eller två eller hur länge ni nu har gjort detta arbete.

I nio år detta barn har fungerat, eller åtminstone är han medveten om de nio åren, det finns mycket mer som hände innan dessa nio år, men han tror att den dagen som han vaknade är det datum då han började på allvar och vi säger att han alltid har jobbat i denna energi av ett vaket tillstånd och ändå var han inte är medveten om det och ändå börjar alla bli det, då ni är medvetet medvetna om det arbete som ni gör.

Var det inte detta budskapet, det som var givet många av er, att vara era individuella jag, att lyssna på era egna meddelanden, att tala era egna sanningar, att veta vilka ni verkligen är. För dessa är de sätt på vilka ni kommer att aktiveras fullt mer i ert egna varande och vet att när ni gör så, kommer de som vibrerar på sina nivåer av egen individualitet, också att komma fram till er. Det är inte bara det att vi sitter här i denna bubblan, utan det kommer att finnas många bubblor som kommer att börja aktiveras över hela denna gruppen och över alla samhällen vid Moder Jord tills alla bubblor blir en bubbla.

Ni såg alla himlakroppar på bilderna. Som händer nu. Ni alla, skapar era himlakroppar av er egna 5e dimensionella verklighet. Till slut kommer alla dessa klot så småningom att bli en enhet för var och en av er och kommer att börja ansluta med alla andra klot tills det bara finns ett stor himlakropp runt Moder Jord och ni kommer att ingå i den bubblan.

Var och en av er aktiverar ert inre barn nu som erkänns som ett nytt barn. Så vi ber att ni alla går inåt och pratar med ert inre barn. Är det samma barn ni kom hit med igår? Är det samma barn ni kände för flera år sedan? Eller är det ett nytt barn som ni talar till nu?

Detta barn verkar vara ett vuxet barn, inte så ungt som det var innan. Nu är det en tonåring som talar. Har någon annan sett ett annat barn framför sig nu?

Var och en av er tittar med ett nytt perspektiv på vilka ni verkligen är. För detta inre barn är ni, nu  vaknande då var och en av er har vaknat till de nya frekvenserna och inte längre kommer ni vara det inre barnets verklighet av smärta och lidande som var där.

Det finns ingen mer smärta och lidande där ni sitter nu barn. Den 5: e dimensionen har inte något sådant. Ert barn måste komma in till denna verklighet också. Be ert barn att vara med er och att vakna till att bli de nya 5 dimensionella barnen.

För snart kommer ni att se att barnet är du eller du är han eller hon helt och fullt. Det barnet kommer inte längre att vara ett barn, men kommer att vara de ni är och vid en ålder som ni är. Det kommer att bära frukt, barn.

Detta är en del av den nya jordens verklighet. För det inre barnet behövs inte längre dit ni går för det kommer att införlivas helt och fullt i er egen matris,in i ert egna system eftersom det inre barnet aktiverades när ni lämnade Atlantis och Lemurien. Men nu när ni är tillbaka och ännu bättre, till de energier som ni lämnade förut, så behövs ert inre barn inte längre då det kommer att blir ni, helt och fullt. Ni kommer att integrera detta barns energier in till ert väsen.

Detta är ny lära, är det inte?

Ni har alltid trott att ni skulle ha det här barnet med er. Vi kommer att låta er veta nu att de här barnen är ni. De är ni helt och fullt och återinträder på er fysiska matrix också.

Det är inte bara det mentala och känslomässiga barnet ni såg och nu kommer ni att börja se det helt och fullt som ett gudomlig upplyst barn framför er som är ni, barn.

Ni ser ljuset som strålar ut från det barnet framför er?

Detta är hur ni börjar se, barn. Ni börjar utstråla mer ljus, gör ni inte?

Känner ni inte fler godhjärtade människor omkring er när era dagar och nätter passerar nu?

Det är inte bara ni som sitter som ni längre, utan det är ni som strålar ut det som ni vill manifestera, som några barn pratade om när vi satt här i dag.

Jag lyssnade mycket skarpsinnigt medans ni var här, medan detta barn satt här och jag märkte att var och en av er är mycket mer lysande än ni var.

Det var inte så mycket prat när ni först kom in. Vanligtvis är ni givna några visdomsord men allt som behövdes i dag var att titta på det ljuset ni är nu, barn. Ljuset av att vara de ni verkligen är.

Och dessa är de ord vi kommer att lämna till er i dag. Ni är världens ljus, barn och vet att det är er sanning. Enbart er. Men ni är inte ensamma. Ni är ljuset, i ljuset, i ljuset, i ljuset. Ljuset är inte utanför er längre. Det är inom er och det är inom ert inre barn också.

Ni är ljuset, barn. Vet att det är er sanning. Vi tackar för att ni kom och satt med oss ​​i dag. Vi är VYWAMUS. Vi tackar er, vi tackar er, vi tackar er.

 

Översättning: HeleneAlexandersson, www.st-germain.se

 

 

VYWAMUS MYSTERY SCHOOL

Channeled through Kevin Nelson

 

Du gillar kanske också...