Vywamus Mysterieskola Lektion 7 via Kevin Nelson, 31 augusti 2015

Vywamus_1

Vywamus Mysterieskola, 31 augusti 2015

Via: Kevin Nelson

Lektion 7

Men vem är jag?

 

 

(Inre Jordens Gudinna Chloe kom in innan lektionen för att ge ett meddelande)

 

LJUSSPRÅK då Vywamus placerar en 5:te dimensionens bubbla omkring oss.

Barn, då ni hörde Gudinnan tala kände ni inte då att ni var inom hennes aura redan? Sitter ni inte i den fem-dimensionella bubblan som vi sitter i. Men har den inte varit där förut? Detta är en gåta. Jag känner att ni nu måste vara kapabla att acceptera och kunna veta när ni sitter i denna bubbla och när inte gör det, för vi ber er att börja fundera ut när ni sitter i den bubblan, i den femte dimensionen. Detta barn kan sitta här ganska lätt och kan inte ni det också sitta här i den femte dimensionen.

Noterade ni någon skiftning i frekvenser eller energier? Noterade ni något som var annorlunda? Ett ringande i era öron? Kom det någon ny syn inom er, i ert tredje öga? Vad hände undrar ni? Vad händer när ni sitter här i denna femte dimensionens bubbla?

Vi ber er att känna era sinnesförnimmelser omkring er nu. Vad känner ni som är annorlunda då ni sitter här? För vi förstår att ni sitter i den 5:e dimensionen nu, eller hur barn? Om ni inte känner att ni sitter i den 5:e dimensionen var är ni då? Sitter ni i den 3:e, i den 7:e eller i den 9:e där jag sitter och lär ut detta ifrån.

Var är ni barn? Vet ni var ni är även i er fysiska kropp? Detta är en lärdom som också gavs till detta barn för några veckor sedan. Var är ni i era kroppar? Vet ni var ni sitter i era kroppar? När ni säger var är jag, var kommer det då ifrån? Är det ifrån er hjärna? Är det från er hals som ni talar ifrån? Är det ifrån ert hjärta? Är det ifrån ert underliv, eller från era fötter? Vart är det Jag som ni talar om barn?

För var och en av er har en JAG ÄR-närvaro eller hur? Ni tror på att det är sant. Ni har lärt er dessa lärdomar längs vägen och jag vill säga att detta är universella lärdomar barn. Bara så att ni vet att jag lär ut på en universell nivå och den 9:e dimensionens frekvens finns också här.

Och ännu en gång, var är ni? Vilka är ni?

När ni säger Jag är (sätt in ert namn här), vad säger ni då? Förstår ni vad ni egentligen säger? När jag säger JAG ÄR VYWAMUS och ändå sitter jag här i detta barn? Var är iså fall Kevin? Vart har han tagit vägen? Är han inte här? Är han inte närvarande? Han säger att han är här. Men var är han? Han är här någonstans. Så var är det Jag ni talar om barn? Var är det Jag som vi alla säger att vi är? Eller är vi alla Jag?

Jag är allt. Jag är allting samtidigt. Är det möjligt undrar ni? Och vi säger att det kan vara möjligt. Kanske det är vilka ni är. Är ni allt? Samtidigt eller som vissa buddhister säger, att ni är ingenting samtidigt. Men vem är jag? Kommer vi att svara på den frågan under dagens lektion? Eller är det en fråga som är bäst obesvarad undrar ni? För om ni måste ha ett svar till en fråga, för det den definitiv. Det är något definitivt i det svaret. Och det kanske är ett svar med flera öppningar som känns mer rätt för er för tillfället. Eller vill ni säga si och så är det. Helt och fullt färdigt!

Vi vet att ni förändras väldigt snabbt eller hur? Det Jag som var ni förra veckan är inte detsamma Jag som sitter här med mig nu, det kan jag försäkra er om. Så vem är Jag?

JAG ÄR allting. Innehållet i denna fysiska behållare, visst? Behöver jag förklara om jag är en man eller kvinna, ett barn, en vuxen, en journalist, en författare, en bagare, en kompositör, en bibliotekarie. Vem är Jag?

Det är många Jag i Jag Är.

Nu, om vi istället säger JAG ÄR DET JAG ÄR vem är ni då? Ni är det ni är. Vi är det vi är. Och är inte detta universella sanningar, barn? För vi säger att det förändras för er, barn. Sätt inga begränsningar på det vi talar om nu. Gör inte svaren så definitiva längre, för allt förändras så snabbt. Speciellt i dessa tider som ni är medvetna om.

Så kanske JAG ÄR DET JAG ÄR är okej med att vara den ni är, är den ni är. Och att det är okej att inte vara så definitiv i era svar för tillfället eller ens någon gång.

För vad är tid? Det är en konstruktion för att få er gå igenom dag och natt. Men vad är det mer, som detta barn sade om att igår kändes som ett år sedan. Så tiden kan inte förklaras i ett definitivt svar. Kan ni då förklaras i ett enda definitivt svar? Det där Jaget förändras hela tiden, Barn. Och det kommer att förändras. Och det kommer att förändras oavsett om ni vill det eller inte. Ni kan försöka att inte förändras. Men förändringen kommer att ske oavsett. Det kan ske omkring er medan ni står där i tomrummet.

Men vi säger gå och gör och var. Gå in i vad ni än vill gå in i. Bli det Jaget som gör det jobbet, det arbetet, den övningen, den lekstunden. Var det Jaget. För i det finns den ni är i dessa stunder av nuet i ert varande och görande och relaterande till andra. Det är det Jag som ni är, barn.

Men är det Jaget separerat ifrån alla andra?

Det finns olika betydelser för var och en av er vid varje given tidpunkt. Det förändras alltid. För det finns aldrig ett stabilt Jag.

Och vi lämnar er med det, barn.

Jag är VYWAMUS. Och VI lämnar er med mycket kärlek och ljus och mer glädje som kommer till än ni någonsin kommer att kunna förklara och besvara.

Det är klart, barn. Det är redan klart. Det är klart.

 

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...