Hilarion via Marlene Swetlishoff, 27 september

hilarion2

Hilarion

27 september – 4 oktober 2015

Kanal: Marlene Swetlishoff

 

Världen är inne i en långtgående transformation till en högre nivå av medvetenhet och det är en svår tid för många när förändringarna inombords sker. Människorna på Jorden är ombedda att släppa alla tidigare förväntningar på hur deras liv i den materiella sfären borde vara och att vara så besatt av det. Varje individ behöver spendera tid i ensamhet för att återanpassa och omvärdera dessa områden i sina liv, och speciellt se var deras personliga energi tas till vara. Det är dags att se på självet som skaparen av allt man upplever. Det är dags att ta ansvar för alla val som gjorts, individuellt och kollektivt. Detta kan bli överväldigande för någon som vill leva i sanning mot självet men ändå leva sitt materiella liv och umgås med andra runt omkring sig. Det är svårt att gå förbi de egna och socialt pålagda begränsningar som besitter dem och verkligen fokusera på att skapa ett fridfullt och välmående liv. Detta är vad som ska avhandlas nu.

När man väljer att leva efter diktaten från hjärtat snarare än från intellektet, för det med sig större tillfredsställelse i varje område av livet. Människor kommer att börja njuta av varje stund de upplever snarare än att vara fokuserad på ”någon dag eller någon gång” då de kan börja njuta. Det kommer att bli en omvärdering av deras strävan att anskaffa alla de saker som den här världen erbjuder, för att bli lyckliga när de väl får dem. Istället kommer fokus att skifta över till deras inre värld och medvetande, och det drar och expanderar deras tidigare uppfattningar om vad som är möjligt, och de kommer därigenom att finna sin personliga frihet. De befriar sig själva genom att använda sina personliga energier mot den verklighet de vill uppleva och kommer att ta de nödvändiga stegen för att möjliggöra detta utan att döma sig själva till större skuld och arbetstyngd. Det blir en befriande erfarenhet när de inser att de egentligen inte behöver alla de saker de trodde att de behövde för att vara lyckliga i sina personliga liv.

Varje gång en individ befriar sig från illusionen om behovet att skaffa sig saker för att finna lycka, sker ett större bemyndigande för den kollektiva upplevelsen. Med tiden kommer detta att frigöra samhället som helhet från den rigida begränsning som behovet att skaffa sig mer saker innebär och man inser, genom egen erfarenhet, att det mesta av sakerna behöver man inte för att leva ett lyckligt liv. De kommer att inse att, att tillbringa tid med sina familjer och vänner på ett glädje- och meningsfullt sätt är mycket viktigare för dem. Detta skifte i medvetande är på gång nu då människor växer och expanderar sina koncept över vad som är möjligt för dem. De inser att det som de bemyndigar sig blir vad de kommer att uppleva. När de överskrider tidigare begränsningar i tanke och förväntningar och rör sig bort mot obegränsade möjligheter, kommer de att manifestera på en högre nivå av medvetande än någonsin tidigare.

Då detta sker inom varje individ skapar det en önskan inom dem att ge till andra på meningsfulla sätt, så att det berikar och bemyndigar också dem att gå framåt mot obegränsade möjligheter i sina egna liv. När skiftet i medvetande mot en högre fungerande nivå sker inom varje mänskligt hjärta, kommer många mirakulösa manifestationer att börja visa sig och det är när snabb acceleration av utveckling och expansion av den mänskliga rasen börjar ske. Sådant som tog många år att åstadkomma börjar hända över natten. När mänskligheten kollektivt fokuserar på att skapa sin vision för en bättre, fredligare och mer välmående värld för alla; när den kollektiva visionen är att bemyndiga och ge till sin granne det som denne behöver för att gå framåt, det är då en bättre verklighet för alla snabbt manifesterar sig.

Denna tröskel finns nu framför varenda en, att manifestera det som för en större lätthet att vara till varje mänskligt hjärta, för det är öppnandet av hjärtat som är den katalysator som kommer att föra med sig den största förändringen i samhället. Framtidens barometer kommer att vara skönheten inom hjärtat och dess uttryck i den externa världen. Det sanna ljuset i varje individ skall skina allt skarpare och ska expandera medvetenheten i de högre existenssfärerna. Varje individ ska känna och uttrycka mer glädje, skratt och välvilja i sina dagliga vardagliga sysslor. Det som kallades osjälviskt i den gamla världens paradigm blir normen i den nya medvetenhet som nu gryr.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning: Markku Pärssinen

2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Watch video version here:

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

Du gillar kanske också...