Ärkeängeln Zadkiel Via Linda Robinson, 28 september

Unknown

Ärkeängeln Zadkiel 

Via Linda Robinson

 

En Kärleksportal

Hälsningar Kära Vänner, detta är Ärkeängeln Zadkiel tillsammans med den Heliga Lady Amethyst, och vi kommer att få sällskap av en änglaskara från Ljusets Rike och även Hathors. Idag vill vi tala med er om hjärtat som en Kärleksportal.

Er planet har just tagit emot en massiv tillströmning av energi. Den kommer tillsammans med många energivågor som ni har tagit emot under de senaste månaderna. Det här är tillfällen när ni kan göra snabba framsteg på er uppstigningsresa, när ni följer med denna energi in i högre dimensioner.

En viktig faktor för att kunna flyta med den här energin är att förbli centrerad i hjärtat i ett tillstånd av Kärlek. Den nya energin, liksom energin i de högre dimensionerna, är baserad på Kärlek.

Det är en energi för att rena tankar och intentioner genom hjärtcentret, med en önskan om det högsta goda. Dess avsikt är det bästa för alla, såväl som för er själva. Den ser på situationer från ett högre perspektiv.

Den fokuserar på Enhet och ser det Gudomliga i varje person. Den ser också det Gudomliga i djuren och i mineral- och växtriket. Den förstår att allt består av Gudomlig energi.

När ni ser situationer på det här viset, så vill ni det bästa för allt och alla. Detta skapar förutsättningar för er att stiga till högre nivåer och dimensioner.

Hjärtat kan betraktas som en Kärleksportal, som kan föra er till dessa högre dimensioner, när ni fokuserar på dess allomfattande energi av Kärlek och Ljus.

I de högre dimensionerna är er vibrationsfrekvens den faktor med vilken ni känns igen. När den ökar kan ni få tillgång till ännu högre nivåer. Varje stigande nivå eller dimension består av högre och finare energi.

Ju renare och högre er vibration och era energetiska kanaler är, desto lättare blir det att få tillgång till de högre dimensionerna. När era energetiska kanaler är tydliga, är ert hjärtcenter en Kärleksportal, och er Kärlek kan stråla med en ren och klar avsikt. Den utstrålar en ren vibrationsfrekvens som omsluter allt och alla som ni kommer i kontakt med. Den strålar också ut i etern och genom dimensionerna. På så sätt kan ni höja er till högre dimensioner. När er avsikt är för det högsta goda, höjer ni er försiktigt till och genom dimensionerna.

För att få hjälp med att höja er till högre dimensioner kan ni avsiktligt öva tekniker för att hålla era energetiska kanaler och er hjärtenergi ren. Förlåtelse och uppskattning är två sådana metoder.

Förlåtelse tar bort blockeringar som kan hindra flödet av hjärtenergi. När ni förlåter er själva, andra eller omständigheter som är involverade i situationer, tar ni bort blockeringar och höjer vibrationsfrekvensen som flödar från ert hjärta. Förlåt er själva först och främst, vare sig ni känner att ni hade en roll i situationen eller inte. Det gör er fria att gå vidare med resten av förlåtelseprocessen.

Förlåt sedan andra inblandade också, såväl som eventuella förmildrande omständigheter kring situationen. När den här processen är klar, kan ni känna en lätthet kring er hjärtenergi. Det är ett tecken på att ni har tagit bort en blockering, och ert hjärta blir en mer öppen Kärleksportal.

Uppskattning är en annan metod att öppna er energetiska Kärlekskanal. När ni uttrycker uppskattning för välsignelserna och omständigheterna i era liv, öppnar det upp er för flödet av mer Kärlek. Uppskattning bär på en hög vibration, och den öppnar upp ert hjärta för att ta emot mer universell Kärlek, som flödar från Skaparen och dimensionerna. Samtidigt höjer det er egen vibration så att ni lättare kan få tillgång till högre dimensioner. Det är en tvåfaldig process i att föra in mer Ljus och samtidigt höja upp nivåerna från hjärtcentrat vid samma tillfälle.

När ni har övat förlåtelse och uppskattning, kan ni fokusera på den Gudomliga Gnistan hos allt och alla. Den Gudomliga Gnistan är essensen av Allt Som Är. Att fokusera på Den möjliggör för ett fortsatt flöde av Kärlek att komma igenom er och stråla ut från er. Ni känner igen Enheten av allt och alla och ni blir en kanal av Kärlek och Ljus. Ert hjärtcenter blir en Kärleksportal.

Kära ni, vi är glada för att ni fokuserar på ert hjärtcenter för att göra det till en portal av Kärlek. Det är en energi som kan höja mänskligheten till högre medvetandenivåer, och vi hedrar er, för ni är en viktig del i denna process.

Vet att ni är högt älskade.

VI ÄR Ärkeängeln Zadkiel och Lady Amethyst, och vi omger er med kärlek. Och så är det.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

All Rights Reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson,www.PersonalPathwaysOfLight.com.

This information may be published in journals, magazines or public print only with written permission. Email: Linda@PersonalPathwaysOfLight.com

 

Du gillar kanske också...