Sananda via John Smallman, 18 juni, 2017

Sananda

via John Smallman

18 juni, 2017

Avsikten och beslutet att dagligen gå inombords innebär även ett beslut att vakna upp från drömmen.

Som ni alla vet, läsarna och lyssnarna till dessa och andra inspirerande och upplyftande kanaliserade budskap, så är enorma förändringar på gång nu när mänskligheten går in i uppstigningsprocessens sista faser. Det har varit en lång resa för er, att återvända till er punkt där ni startade, den plats som ni aldrig har lämnat, i frid, i glädje och Ett med Gud. Det finns ingen annanstans, därför skulle ni inte kunna befinna er någon annanstans och ändå har det förefallit som om ni är långt, långt fjärmade från detta tillstånd, ert naturliga och eviga tillstånd.

När ni vaknar upp från drömmen kommer ni att bli överraskade, inte förvånade, över hur nära till Hemmet, Källan, till Moder/Fader/Gud ni har hållit er kvar under dessa uppenbara eoner av separation. Er allra högsta glädje kommer att skölja bort och lösa upp alla era tvivel, rädslor och medföljande smärta samt lidande, utan att lämna några spår efter sig. Ni behöver inte minnas vad ni har fått uppleva genom alla dessa overkliga och smärtfyllda livstider och ni kommer att välja att inte distrahera er själva med urgamla minnen, i och med att ni kan känna av den oerhörda glädjen av att få vara Hemma i Den Enhet som är Allt Som Existerar. Ord är en fullständigt olämplig form av kommunikation att tillämpa här, vilket även bilderna är, från ett Himmelskt tillstånd som ni kanske förmår drömma fram. Bara vila inom er försäkran om att ni i samband med uppvaknandet inte kommer att önska er någonting och att ni inte kommer att leta efter något, för ni har ALLT, samt på grund av att ni är ALLT, och detta är ett tillstånd av den oändliga perfektion, från vilken ni uppstod i det ögonblick då ni skapades.

Om ni tror att detta är för svårt att tro på, så har ni rätt! Att tro är inte till så stor hjälp, ni behöver veta! Och när ni vaknar upp kommer ni att veta och alla tvivel kommer att vara borta, i glansen av det ögonblick då ni vaknar upp.

Ni alla är Guds älskade barn och er plats är för evigt att vara Ett med Honom. Ni har aldrig gett er av, ni skulle aldrig ha kunnat ge er av. Och i egenskap av kraftfulla gudomliga varelser, gjorde er fantasi det möjligt för er att bygga upp en illusorisk fysisk omgivning, i vilken ni mycket verklighetstroget förmådde föreställa er ett tillstånd av separation från Källan, ett intensivt smärtsamt tillstånd, för allt som ni är var genom ert eget val dolt för er. Att vara vilse i den illusion som ni byggde upp, har skenbart varit en mycket lång och mycket tröttsam händelse. Inom illusionen används ordet ”händelse” för att beskriva ett skeende som är kortvarigt och illusionen är i sig själv sannerligen en ”händelse”. Den varade blott ett ögonblick och gick över. Men i likhet med era mänskliga minnen, kan ni – och det gjorde ni också – ni valde att återuppleva den, återuppleva den och återuppleva den.

Nu är ögonblicket inne att sluta upp med att göra det. Återigen, som era mänskliga liv så ofta har visat er, kan ett återupplevande av minnen gällande smärta och lidande få dem att på nytt förefalla mycket verkliga i det ögonblick man kommer ihåg dem, fastän de i denna stund inte äger rum, för att inte tala om att de skulle inträffa om igen! De bara förefaller vara verkliga. Många har genomgått psykiatrisk behandling och psykoterapi för att släppa taget om smärtsamma minnen som på nytt fortsätter spelas upp i deras sinnen och leder till stor smärta.

Minnesbilder är ett tve-eggat svärd, underbart för lyckliga händelser och upplevelser, intensivt smärtsamma för minnen som inbegriper lidande. Det är en av många anledningar varför ni uppmuntras till att leva i ”det ögonblick som är nu”, den enda verkliga tid som finns.

När ni dagligen går inombords till er heliga helgedom och bjuder in och tillåter Kärleken omfamna er, försätter ni er i ett ”nu-ögonblick”, från vilket smärta och lidande utesluts enbart med anledning av er avsikt att få uppleva enbart Kärlek, er naturliga och eviga tillvaro. När ni blir en regelbunden besökare i er inre helgedom kommer ni att märka att den Kärlek och frid som ni där får uppleva, blir alltmer genomträngande i era dagliga liv som människor. Som ett resultat inträffar konflikter och smärtsamma meningsskiljaktigheter mer sällan, tills ni märker att ni nästintill ständigt befinner er i frid och i detta tillstånd engagerar ni er endast kärleksfullt med andra och med alla situationer som kan uppstå.

Avsikten och beslutet att dagligen gå inombords innebär även ett beslut att vakna upp från drömmen. Det kan förefalla ta lång tid för att ni har blivit betingade till att förändringar gällande attityd och beteende ska ta tid, men när man väl har fattat ett beslut och agerat därefter, så har ni i själva verket vaknat. Men för er förefaller det högst sannolikt att ni inte har gjort det, att ni fortfarande fungerar inom illusionen som den människa ni fick uppleva er själv, innan ni fattade detta beslut. Det innebär att tiden, en av de illusoriska aspekter som gäller att bära en mänsklig kropp, fortfarande flyter från ett ögonblick till nästa, och som en människa som har valt att gå in i illusionen för att hjälpa mänsklighetens uppvaknandeprocess, så kommer även ni att få uppleva tidens flöde. Men ni känner er alltmer tillfreds, och den skuldbeläggande känslan av ’borden och måsten’ håller på att bli allt mindre högröstad, allt mindre larmande och ni märker att det blir allt lättare att på ett tillfredsställande och kärleksfullt sätt engagera er i era dagliga liv.

Ni befinner er i själva verket i processen att vakna upp och det är definitivt en anledning till glädje och firande!

Denna stund blev gudomligt planerad för eoner av tid sedan! Sedan inträffade den ögonblickligen! Men på grund av att ni är fria – precis så som ni skapades och så som ni alltid kommer att förbli – och för att ni valde att engagera er med och träda in i illusionen, därför, tills ni gör ett val och har avsikten att vakna upp, så kommer ni att förbli vilseledda och förvirrade av den illusoriska omgivning, i vilken ni förefaller ha er existens, för så lång tid som ni väljer att stanna kvar i det tillståndet.

Många av er tror att ni nyligen, eller för några tiotal år sedan har gjort detta val, men om ni inte är vakna – om ni var vakna skulle ni V E T A det – i så fall hade ni inte denna avsikt. Den måste tas dagligen, och sedan måste ni ”leva som ni lär” och leva och engagera er med ert dagliga liv enbart kärleksfullt, och då – som har blivit lite som ett mantra i själv-hjälps-rörelsen – ”Låtsas tills ni klarar det”. Det visar sig vara allmänt svårt för er, för era egon drar ständigt er uppmärksamhet till smärtan och lidandet överallt i världen, plus att era egna minnesbilder av den smärta och det lidande som ni har genomlevt. Samtliga som träder in i illusionen som människor upplever lidande, för att separera sig från Källan, Gud, är att lida! Men de flesta av er går inte just nu, i detta ögonblick som är nu, igenom detta lidande, det skedde för eoner sedan! Släpp taget om smärtsamma minnesbilder, de tjänar er inte och det har de aldrig gjort, de bara uppmuntrar er att förbereda er på det värsta … och så blir just det vad ni får uppleva! Det var varför ni byggde upp illusionen till att börja med, för att få uppleva det värsta … SEPARATIONEN. Nu är det nog!

Så gå dagligen inombords, även fast det blir för ett ögonblick eller två. Det är allt som behövs för att få Kärlek, som ständigt finns närvarande och väntar på att ni ska öppna upp er för Den, låta Den omfamna er och ge er frid och en medföljande vetskap om att ni i varje ögonblick blir gudomligt älskade och omhuldade av er himmelske Fader. Han är Kärlek och Han vill att ni ska veta och känna detta för Han skapade er för evig glädje utan avbrott. Ha för avsikt att vakna upp och åter en gång vara medvetna om att ni är, och för alltid kommer att vara, Ett med Honom.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Sananda via John Smallman, June 18th, 2017 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...