Brendas Blogg via Brenda Hoffman 23 augusti 2021

 

Brendas Blogg via Brenda Hoffman 23 augusti 2021

Kära Ni,

Många av er har nyligen upplevt många känslomässiga upp- och nedgångar. Känslomässiga omvälvningar som en gång var en accepterad del av er 3D-värld. Nu skapar minsta lilla blick på er TV-skärm panik.

På grund av er nya varelse har de obehagliga momenten blivit mycket mer dramatiska.

Ni förväntar er inte längre att känna er okomfortabla. En indikation på hur mycket ni har skiftat på mycket kort tid.

Ni kanske undrar hur ni kan att kringgå dessa känslomässiga bitar. Ni kommer inte att göra det, för världen skiftar till kärlek och tillfredsställelse – något ni redan har uppnått.

Mikro till makro. Först skiftade ni till frid och tillfredsställelse. Den energin sprider sig nu över hela världen för att skapa nya grunder av varande. En vibration av kärlek som andra snabbt accepterar.

Men ni känner inte nödvändigtvis att det är så, för ni är omgivna av medias berättelser och skvaller om hur hemskt allt är. Sådan information är bara de sista flämtningarna av 3D-rädsla. Det är nästan som en obekväm skönhetsbehandling. Även om ni vet att behandlingen kommer att vara obekväm, så är den förväntade belöningen värd det.

Så det är det här sista flämtandet av rädsla som visar sig för de av er som är klara med ”behandlingen”.

Ni förstår inte varför andra ska behöva uppleva rädsla eller smärta, eftersom ni avslutade behandlingen för flera månader, eller till och med år sedan. Och minnena om 3D-smärtan bleknar precis som vi, från Universum, förutsade.

Ni kan inte föreställa er varför någon väljer smärta eller rädsla när tröst, kärlek och frid finns så lättillgängligt.

Det finns inget ni behöver göra eller säga, för andra måste gå igenom samma handlingar som ni gjorde, även om ni har svårt att komma ihåg varför, eller hur ni gjorde det.

Kanske minns ni den tiden som extremt svår, men ni känner inte längre den smärta ni kände när ni befann er i er mörka själsnatt.

Låt andra utvecklas när och hur de vill. Det är inte ert ansvar. Att lysa med er kärlek, frid och tröst är era roller. Att gå bortom den rollen genom att försöka göra andras liv mer bekvämt, är att dramatiskt minska ert ljus.

Även om det kanske inte verkar vara så viktigt eller svårt att skina ert ljus av glädje och tröst, lita på oss, det är det. Er roll är mycket större än ni nu förstår.

Om andra känner sig obekväma, ska ni då inte hjälpa dem med deras obehag eller ge dem resurser till det? Endast om det är er brinnande önskan. Vilket naturligtvis betyder att då ni gör det, så är det en av era nya roller.

Om ni bara önskar att vrede, smärta och rädsla skulle försvinna, så är det inte en av era roller att eliminera andras smärta, och blir det aldrig.

Ni är delar av helheten. Men precis som att ni inte kan läsa för någon annan så att de aldrig behöver lära sig själva, kan ni inte ta på er andras smärta. De måste göra sig av med sina smärtor, precis så som ni en gång gjorde.

Ingenting löser sig någonsin genom att ta på sig andras smärta. Var och en av er bestämde innan ni föddes vad ni ville utforska i detta jordeliv. Att anta att andra inte är lika starka eller kapabla som ni, oavsett vilket steg i övergången ni än befinner er i, innebär en återgång till omhändertagande av 3D-karaktär.

Alla människor på jorden vid denna tidpunkt är jordänglar – med mycket större kraft än någon tidigare mänsklig gruppering.

Även de som är helt fast i vrede och smärta är jordänglar. Låt dem spy ut sin ilska och raseri. De studerade rädslan lika djupt som ni studerade kärleken som finns i hela Universum, frekvenserna och dimensionerna då de förberedde sig för detta liv.

Det finns inga slöfockar eller trögfattade på jorden nu. Alla spelar framgångsrikt sin roll. Även om ni inte håller med, så är de lika kraftfulla som ni.

Betyder det att de som motsätter sig era åsikter, ert behov av frid och glädje, liknar de djävlar ni hävdade i er religiösa 3D-lära? Inte alls. De är bara motpoler som uppmuntrar alla att gå mot frid och glädje.

Om det inte fanns något motstånd så skulle många människor vackla hit och dit genom sin övergång – och stoppa upp så snart något blev svårt. Kontrapunkterna tvingar många att arbeta sig igenom sin rädslo- och vredesproblematik. Något de flesta, om inte alla som läser detta, har fullgjort.

Låt inte de som är fast i rädsla, raseri och misstro mot det goda i det mänskliga/ universella, driva er bort från er strålande energi med tröst och kärlek. Er roll är att skina så starkt med ert ljus, så att de som vill gå bortom 3D-rädslan förstår att det finns ett mer glädjefyllt liv. Allt de behöver göra för att leva ett glädjefyllt liv, är att slänga sina mantlar av 3D-rädsla. Något ni inte kan och inte bör försöka göra åt dem.

Ni jordänglar, med olika roller och tider för uppvaknande. Ni har vaknat. Ge andra friheten att göra detsamma när eller om de vill.

Er roll är att skina er kärlek så starkt, att andra kan komma in från kylan. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, subscribe via WordPress.com. Or, click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” website page (LifeTapestryCreations.com), and click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2021, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add it to your newsletter, etc. But please maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman, and source website link: LifeTapestryCreations.com.

Översättning: Maggan

 

 

Du gillar kanske också...