Yeshua via Pamela Kribbe, 17 december 2021

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Yeshua via Pamela Kribbe, 17 december 2021

 

Transformera den Djupaste Delen | Yeshua via Pamela Kribbe

 

av Pamela Kribbe

jeshua.net

Kära vänner,

Jag är Jeshua. Känn min energi mitt ibland er. Jag hälsar er alla. Det är underbart att vi är här i detta rum och denna tid, i detta århundrade, eftersom ni står på tröskeln till en ny era.

I grund och botten är ni alla de individuella beståndsdelarna i ett mycket större medvetande och speciellt i din egen själ. Din själ är som en sol, evigt strålande, och du är en av dess strålar. Känn dig själv som den där strålen av solljus. Du är en del av en större helhet, och det är möjligt att få kontakt med den solens centrum som du är. Föreställ dig att du stiger upp från solstrålen som du nu är genom en förbindelse genom ditt kronchakra. Res till mitten av den där solen som strålar ut ljus från hela dess yta och bada i det ljuset. Upplev det till djupet av dina celler och ta det med dig när du går ner tillbaka från ditt solcentrum till den solstråle som du är nu, här på Jorden.

Känn hur ljuset har absorberats av din kropps vätskor och alla dess vävnader, muskler och organ. Din kropp är mycket bekant med denna energi. När allt kommer omkring är det från denna energi av din själs ljus som din kropp har tagit form. Naturligtvis är din kropp en gåva från Moder Jord, men det är din själs levande ljus, din Gudomliga kärna, som gör det möjligt för dig att vara här genom sammansmältningen av själ och kropp. Du ger en bit av evigheten till denna kropp genom att bringa ande till form.

Kroppen är en budbärare för själen. I kroppen bär du själsminnen som går bortom din barndom i detta nuvarande liv. Du tar med dig lager av känslor från andra inkarnationer, vanligtvis på en undermedveten nivå, och de känslorna inkluderar traumatiska upplevelser. Dessa traumatiska upplevelser är förhärdade, stela delar av själens energi. Ljuset av vem du är kunde inte nå dessa delar i de tidigare inkarnationerna så de förblir berövade på ljus. Därför är de som en tyngd och kedja på benet, en sten på magen, eller vilken fras du nu vill använda – en hårdnad aspekt av dig själv som inte kan röra sig fritt mot den nya tiden. De ber dig att nu vända dig mot dem och omge dem med din kärlek och visdom.

Just vid den här tiden, när många själar på Jorden känner att de uppmuntras att återvända Hem till den de verkligen är, vill gamla bördor, ofta från andra liv, ses, och du är nu redo att göra det. Detta är något som du inte ofta inser: att du är redo att transformera dessa djupaste delar som kan orsaka en mörk natt i själen. Genom att transformera dem menar jag inget annat än att låta ditt medvetandes ljus flöda till dem. Jag menar inte att arbeta med dig själv, i betydelsen att dyka tillbaka i det förflutna och försöka analysera allt, utan att helt enkelt erkänna vad som finns där – just nu – och låta ditt medvetandes ljus stråla ut till dessa förmörkade delar.

Låt oss nu göra det på ett mycket praktiskt sätt.

Jag vill först övertyga dig om att du är ganska kapabel att titta på de mörkaste, djupaste delarna av dig själv och förvandla och släppa dem. Du är mycket större än dessa traumatiserade delar, men du måste först bli medveten om ditt ljus, vilket du kan göra genom att skapa förbindelse med den strålande solen som du är. Du är inte bara en oändlig varelse i centrum av denna sol, som är en evig manifestation av det Gudomliga, strålarna som du sänder ut är också oändliga. Allt fler unika möjligheter uppstår att kanalisera din energi till nya platser för att samla visdom och inre överflöd.

Var medveten om ditt strålande jag när vi nu går till en del av dig som är berövad på ljus. Jag talar i nutid om att bli berövad ljus eftersom det händer i nuet. Det som inte har återlösts i ett tidigare liv kommer tillbaka till dig i ett senare liv; inte som ett straff, eller på grund av en dom, utan från en inre önskan att denna del ska förvandlas så att den kan frigöra sina gåvor. För i varje upplevelse finns en insikt, en vunnen frukt, en helande kraft.

Var medveten om din själ och håll fast vid det ljuset när du böjer dig för något eller någon som dyker upp ur mörkret, som kan känna sig väldigt vilsen, ensam, övergiven i kylan; något eller någon som har saknat ljus under så mycket lång tid. Kanske vill den delen av dig inte ens komma nära för att den känner att den måste skydda sig själv. Den ser ljuset som du utstrålar som hotfullt eftersom den inte känns kapabel att förkroppsliga så mycket ljus.

Böj knä bredvid den varelsen, eller vad det nu är: ett barn, en luffare, en demon eller till och med en monstruös gestalt; Det spelar ingen roll. Böj dig ner samtidigt som du håller fast vid ditt ljus. Säg till den varelsen: ”Jag älskar dig och jag kommer tillbaka för att förlösa dig. Jag är här för att hämta dig; det är dags att återvända hem. Vi behöver dig; vi kan inte fortsätta utan dig.” Sträck ut handen och gör anslutningen. Glöm inte att den här delen också vill återvända Hem, även om den kanske gör motstånd, även om den inte har tillit. I dess hjärta finns en oemotståndlig längtan att återvända hem, vilket är den enda lösningen för denna främmande delen av dig.

Säg till den här delen: ”Jag kommer att fortsätta vänta på dig så länge det behövs”, och ha tålamod. När du är där och knäböjer som en Ljusets Ängel, som din själs budbärare, känn att det är så. Känn hur tålmodig du är, hur fullständigt du förstår den andres känslor. Känn hur du når ut i förståelse till den där traumatiserade delen av dig själv, hur du omfamnar den med kärlek. Det finns inga ”bör”, inga förväntningar, ingen brådska, ingen press. Känn hur du vet så mycket om den varelsen mitt emot dig – för det är en del av dig. I en viss mening är denna varelse din skapelse, ditt barn, och du vill göra allt som står i din makt för att det här barnet igen ska blomstra, återigen tro på livet.

Glöm inte att du inte behöver lida tillsammans med det här barnet. Du finns där med all din styrka och i all din oskuld. Var en Ljusets Ängel. Bred ut dina vingar medan du sitter på marken och ta emot den som sitter mitt emot dig. Detta är den enda gesten du behöver göra. Lita på impulsen som bor i den varelsen. Den vill också komma Hem, även om den i jordiska termer kräver tid för att övervinna sitt motstånd, för att övervinna gamla besvikelser, sorg, desillusion, och det är förståeligt. Så ge den delen den tid den behöver och förtjänar.

Det är bara från en sådan ovillkorlig acceptans som detta barn kan återvända Hem. Tvång och påtryckningar är kontraproduktiva; du behöver bara vara där. Glöm inte att denna process, när du går in i den, inte bara är din. Om man tittar på även de senaste århundradenas historia på Jorden är det inte svårt att förstå varför så mycket trauma har utvecklats hos människor. Krigen och kampen mellan folk har lämnat djupa sår; ofta så djupa, att de har blivit en del av den astrala atmosfären dit du går efter att du dör på Jorden.

Om du inte omvandlar ett känslomässigt trauma i ett jordeliv, fäster det sig vid dig. Den vill åka Hem igen, och den vet att den måste stanna hos dig om den någonsin skall bli återlöst. Själen väljer ofta att födas på nytt på Jorden för att få kontakt med det gamla traumat, men under omständigheter under vilka det är möjligt för det att bli helat. Det är nu fallet med många av er på Jorden.

Det är nästan säkert att du kommer att möta omständigheter i det här livet, genom människor eller situationer, genom vilka gammal smärta i dig aktiveras och kommer upp till ytan, eftersom du har valt detta från din själ, från mittpunkten av solen som du är. När den aktiveringen väl sker, och du befinner dig fångad i lager som går väldigt djupt och bortom vad som händer på ytan av ditt liv, kan du sedan sjunka ner i dessa lager eller så kan du transformera dem – du har det valet.

Det är bara mänskligt att du till en början förmodligen kommer att sjunka djupt in i dem, igen kommer att uppleva de fruktade känslorna du en gång upplevde i ett eller flera andra liv – det är att återuppleva dem. Konsten med denna process är dock att släppa taget om det förflutna och att se på dessa känslor genom själens ljus. Jag vet att du kommer att säga: ”Men det här är väldigt svårt, jag dras in och dras ner.” Och Jordens atmosfär hjälper inte särskilt mycket för att hantera detta heller, eftersom det fortfarande råder så mycket negativitet och rädsla bland människor. Men jag säger er, ni är bärare av ljus och ni för in den nya tiden. Var medvetna om er makt! Känn ljuset från solen som är din essens – den strålar ut oändligt.

Jordisk smärta kan skapa djupt mörker, men du är mycket större än så. Du kan låta ljuset lysa även på de mörkaste platserna, för det är vad du verkligen vill ska hända. Det har varit din själs avsikt med det här livet att göra detta för dig själv, och genom att göra detta för dig själv bidrar du också till att lätta på den kollektiva bördan på Jorden. Jag ber därför att du nu förlänger ditt ljus till det förflutna, och inte bara till ditt förflutna, utan till mänsklighetens kollektiva förflutna. Gör inga misstag, det förflutna är inte över, det är fortfarande här. Det lever fortfarande i stora grupper av människor på Jorden som ständigt reagerar på gamla rädslor, fördomar och misstro som inte uppstår från nuet, utan har mycket gamla rötter. Det här är människor som måste hantera obearbetad smärta som har ackumulerats från flera liv.

Kanske tänker du nu: ”Men jag kan inte göra det här, jag vill inte det här, det är för mycket av en börda för mig”. Stanna i ditt ljus, känn ljuset från din sol! Du behöver inte ta på dig smärtan; du behöver inte lida. Du behöver bara stanna i ditt ljus och låta det lysa. På så sätt bekräftar du för dig själv att du inte är skuggan och att du inte behöver leva i den skuggan; att du är en budbärare för ett nytt ljus på Jorden. På så sätt gör du dig själv stor.

Föreställ dig att du står här på Jorden som en enorm Ängel av ljus och mildhet. Bred ut dina stora vingar. Våga vara stor och ta din plats. Föreställ dig att du är där med bara fötter på den jordiska marken och låter ditt Änglaljus stråla. Se på smärtan som fortfarande lever i människor, se den framför dig som en virvlande dimma, en grumlig, förtryckande energi, men gå inte in i den. Du behöver bara observera den och låta ditt ljus flöda mot den, och du behöver inte fly från den, för du är redan på andra sidan.

Se hur energin av ljus, mildhet, medkänsla och tålamod som du utstrålar tas emot. Du är en ljusarbetare på Jorden och detta är vad det innebär att föra in ljus – änglarnas sfär – bland människor. Genom din närvaro här börjar små ljus att lysa i den där grumliga dimman av rädsla, sorg och ensamhet, och hjärtan börjar öppna sig. Ditt ljus gör skillnad. Ibland kan man se effekten själv, men ofta kan man det inte. Men det händer ändå. Lita på den processen och det faktum att du är här. Var inte rädd för mörkret, skuggan. Tro på din egen stora styrka.

Detta är min vädjan till er. I denna tid är valet som jag talade om extremt viktigt.

Du är redo att välja ljuset, att inte gå tillbaka till upprepningen av gamla mönster, utan att skapa ett nytt mönster för dig själv och andra. Fokusera ditt medvetande på det som är kraftfullt, lätt och skonsamt inom dig – då kan du göra vad som helst. Allt kan och bör flöda genom dig.

Ditt ljus försvagas inte av mörkret, det blir starkare.

Det är den sanna meningen med att bära ljus på Jorden.

Jag är djupt förbunden med dig.

 

Tack så mycket för din närvaro här.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...