Arkturierna via Suzanne Lie, 1 januari, 2017

Arkturierna

1 januari, 2017

Vilken verklighet kommer vi att skapa under 2017?

Sharman genom Sue Lie

Förberedelser inför ’Första kontakten’

Kapitel 32

Kära Ni!

Jag, Sharman, känner mig hedrad över att återigen få tala med er. En hel del av er ”tid” har förflutit alltsedan min senaste överföring, men vi, medlemmarna på vårt Skepp, har varit mycket upptagna med projekt som vi – tillsvidare – inte kan dela med er.

Men på grund av att de ständigt utvidgande fälten av den femte-dimensionella energin alltmer kommer in i Gaias atmosfär, som är hennes aura, så väl som Gaias samtliga invånares auror, ställs mänskligheten inför många val.

Energifälten i de flesta av dessa val kan bli varseblivna enbart inom era högre fjärde- och femte-dimensionella medvetandetillstånd. Därför är det så att endast de vilkas medvetande har utvidgats till dessa medvetandefrekvenser, kommer att inse att det finns ett val.

2017 blir ett år under vilket de, som är villiga att ta del i den ”nya begynnelsen” av detta ”siffran 1-år” numerologiskt sett, blir medvetna om att det förekommer många nya val. De av er som har utvidgat ert medvetande, kommer att inse att det finns många nya valmöjligheter inom detta NU.

Ni kommer att inse detta, för ni kommer att kunna varsebli verklighetens högre dimensioner, i vilka dessa förändringar äger rum. Av den anledningen ber vi våra uppvaknade som frivilligt ställde upp och tog sig en jordfarkost, att dela med sig vad de känner till, till dem som INTE är medvetna.

Vänligen dra er till minnes den tiden när ni ännu inte hade kommit ihåg ert Högre Själv, eller de högre-dimensionella verkligheter med vilka ert Multi-dimensionella SJÄLV genljöd. Det är för att ni NU minns; som ni kommer att kunna undervisa andra.

För många av er har ”tjänat andra” stort, er aura har förberetts på att ta emot Ljuset i den femte dimensionen och bortom den. Ni förstår, att när ni tjänar andra, så öppnar ni ert Kron-Chakras portal och utvecklar en pågående relation med ert Multi-Dimensionella Sinne.

Ert Multi-Dimensionella Sinne är den ”bärande våg” som möjliggör en ständig två-vägs-kommunikation med era många Högre Uttryck av ert SJÄLV. Denna pågående två-vägs-kommunikation mellan ert fysiska jag och ert Multi-dimensionella SJÄLV hjälper er att minnas era upplevelser ombord på era Rymdskepp, medan ni också fokuserar på ert dagliga liv på Jorden.

Vi tackar er alla, som har lärt sig och minns hur man ska vägleda och hjälpa dem som är redo att vakna upp, men som behöver hjälp. Ni behöver inte ”göra reklam” för er gåva på något sätt, men ni kan göra det om ni så önskar. De flesta av er, vår jordbesättning, kommer att börja med att sakteligen hjälpa några människor.

På det här sättet kommer ni att minnas hur NI bäst kan dela era innersta kommunikationer med verklighetens högre frekvenser. När ni alltmer fullständigt börjar minnas och får självförtroende i ert utvidgade SJÄLV, låter ni ert ljus stråla ut till ert dagliga liv.

Då attraherar er aura andra, som kan förnimma er aura och börjar undra varför de attraheras till er. Ni behöver inte oroa er över vad ni ska säga, eller vilka ni säger det till, för ert femte-dimensionella Multi-dimensionella Sinne kan med lätthet exakt ”avgöra” vad andra behöver få veta.

Vidare, de som är redo att ta emot vad ni delar från ert innersta, kommer att känna hur er aura på något sätt kompletterar deras aura. Till en början kanske andra inte inser att deras Multi-dimensionella Sinne har ett informationsutbyte med ert Multi-dimensionella Sinne, med hjälp av Ljus-språket.

Men, återigen, er fysiska kropp kommer inte bara att jorda detta inter-personella informationsutbyte, utan agerar även som er inbyggda ”Universella Tolk”.

Till en början kanske andra inte kan förmå ta del i de högre fjärde- och femte-dimensionella aspekterna i er kommunikation. Många människor kan bara tillåta sig själva att medvetet få varsebli de tredje- till de mellersta fjärde-dimensionella kommunikationsfrekvenserna.

Därför kommer andra att höra eller läsa ”enskilda ord” via sin normala tredje-dimensionella kommunikation. Men gradvis kommer kommunikationens fjärde-dimensionella ”känslor” att överföra de ”enskilda orden” till koncept och inre bilder.

Det kan ta en ”tid” för andra att ta emot, översätta och förstå era inter-dimensionella budskap. Men när ni väl har blivit bekanta och bekväma med dessa högre-dimensionella kommunikationer med andra som bär en fysisk kropp, så kommer ni att börja ta emot information från era galaktiska vänner och er familj, som bär en form som är femte-dimensionell och bortom det.

Vi ser att fler och fler av er börjar minnas ert medfödda högre fjärde- och femte-dimensionella språk. Därför håller ni på att öppna ert medvetande för flödet för de högre-dimensionella energiströmmarna.

När ni medvetet bekräftar och accepterar ”känslan” i dessa inkommande energifält, kommer ni att inse att ni kan ha, och har, en två-vägs-kommunikation med Ljusvarelser i den femte dimensionen och bortom.

Då, precis så som ett barn i grundskolan ser fram emot att få gå i de högre klasserna; tillåt er själv att ”se fram emot” att vara i er Ljuskropp. Vi säger ”i” er Ljuskropp, för vi vill att ni ska komma ihåg att ni alla redan bär er Ljuskropp inom er verklighet av den femte dimensionen och bortom den.

 

Vi ber att du NU, ska blunda för att minnas din femte-dimensionella Ljuskropp . . .

Hur ser din femte-dimensionella Ljuskropp ut?

Hur känns din femte-dimensionella Ljuskropp?

Utvidga nu förnimmelsen av din aura längre och längre ut, bortom den fysiska kroppen . . .

Hur känns auran när den omfattar din kropp, ditt rum, och ditt hus . . .

Hur känns det när din aura möter någon annans aura . . .

När du förnimmer någon annans aura, slappna av in i din femte-dimensionella hågkomst av att möta någon annan, aura mot aura . . .

Hur känns din aura när den anknyter till någon annans fysiska kropps aura . . .

Hur märker du att din aura nu har anknutit till en annan varelses aura . . .

 

Nu när du har förberett dig genom att använda dig av det fantastiska verktyg som är din fantasi, sök upp en vän som du kan dela denna övning med.

Om ni undrar varför vi ger er denna information, så är det för att vi förbereder er för er ”kontakt” med Ljusvarelserna. Många av er har ”fått en klarhet” inför denna ära, genom att ge service till andra, till och med på bekostnad av ert eget själv.

NI är de som har frigjort tillräckligt av ert ”personliga ego-jag”, som behöver ett personligt erkännande för det som ni personligen gjorde. De Högre Varelser med vilka ni kommunicerar, eller snart medvetet eller omedvetet kommer att kommunicera med, är Ljusvarelser som är femte-dimensionella och bortom det.

Ni är kapabla till att kommunicera med oss, för ni har kommit ihåg att vi är er Galaktiska familj. Ni bär detta minne, för att ni har kommit ihåg att även NI är en Galaktisk Varelse. Det är av denna anledning som alltfler av er minns era nattliga besök på våra Skepp, medan ni drömmer eller mediterar. Vi önskar påminna er om att dessa upplevelser är verkliga.

Men många av er definierar fortfarande termen ”verklig” ur den tredje dimensionens perspektiv. I och med att ert medvetande utvidgas och ni kommer ihåg mer om ert möte med oss, kommer ert perspektiv gällande verkligheten inte längre vara begränsad till den tredje dimensionen.

Ni kommer att minnas, samt personligen få uppleva, era högre-dimensionella upplevelser, inte som en dröm, utan som om det vore ”verklighet”. Er fysiska verklighet har lärt ut att drömmar inte är verkliga, för att de inte sker inom er tredje-dimensionella verklighet.

När alltfler av vår ”jordbesättning” drömmer om, kommunicerar med och förnimmer vår existens, som ständigt skyddar er, börjar ni lyckligtvis omdefiniera innebörden av ”verklig”.

När alltfler av er vägrar ta del i NÅGON information från Illuminaterna, som översållar era samtliga kommunikations-apparater, tappar de mörka sitt grepp om ert medvetande.

I och med att alltfler minns hur ni medvetet ska förena er med era högre frekvenser av ert SJÄLV, kommer ni omedelbart att varsebli den ”rädslo-baserade energi”, på vilken dessa ”makt-över-andra”-budskap blir utsända till ert dagliga liv.

Vad skulle ske ifall VARENDA en av er kom ihåg att sända Villkorslös Kärlek till vartenda av dessa budskap, så väl som att ni Lyser, Lyser, Lyser på dem med Violetta Flamman?

Snart kommer ni att få svaret på den frågan, för en allt större del av mänskligheten håller på att vakna upp till sitt Högre SJÄLV. De kanske inte är medvetna om ordet ”Högre SJÄLV”, men de inser att det inuti dem finns ett barnliknande offer-själv som de är redo att släppa taget om.

Ni har dessa känslor, för det högre, femte-dimensionella ljuset bryter för första gången på tusentals år igenom Gaias auras mörker, som skapades av dem som levde genom ”makt-över-andra”.

Under tusentals av era jord-år, har mörkret härskat över Gaia. Många multi-dimensionella varelser tog sig kroppar för att påminna mänskligheten att de ska leva i Kärlek och Ljus. De flesta av dem led stort och dog unga, men deras meddelanden överlevde långt utöver deras livstid.

För att mänskligheten har lärt sig att se upp till de uppstignas liv, har de kunnat dra sig till minnes kraften inom den villkorslösa kärleken. Naturligtvis har ständiga krig i vissa delar av den älskade Gaia lett till att många har glömt vilka de i sanning är.

Även reklaminslag på er television och i ert skrivna material påminner er om att ni INTE är tillräckligt bra ifall ni inte köper det som de säljer. Lyckligtvis vägrar alltfler av er se på, läsa eller ta del i den subtila indoktrinering i dessa ”reklaminslag”, som ofta bär subliminala meddelanden. Ert högre-dimensionella själv kan känna igen dessa subliminala meddelanden och vägrar lyssna på dem.

Samtidigt omfamnar alltfler människor det Högre Ljuset och låter det komma in i sitt medvetande, sin fysiska kropp och sitt dagliga liv. Detta Högre Ljus leder ofta denna person till en ”initiering”.

Vad vi menar med en ”initiering” är: ”Den mörkaste natten föregår gryningen”. Med andra ord, innan ni tydligt kan se ljuset, så kommer ni att få genomgå vad de Uppstigna skulle kalla ”En initiering”.

Om ni ser på de stora ledarnas och de Uppstigna Mästarnas liv, så var de alla tvungna att blicka djupt inombords för att kunna varsebli allt inre mörker och all inre rädsla, som skulle kunna störa deras fullständiga utvidgande till Ljus och Kärlek.

Att leva i den tredje dimensionen kan vara som att ”leka i lera”. När ni leker i lera blir ni smutsiga. Under era många inkarnationer på den tredje-dimensionella Jorden, har ni alla genomlidit stor sorg, girighet och ett behov av att ha makt över andra.

Detta liv, i synnerhet i början av detta år, påminner vi, som är medlemmar av ert Högre SJÄLV, er om att det NU är dags att rensa bort den rädsla som har fått fäste i ert medvetande. Denna utrensning är ofta svår, eftersom ni blir kallade till att träda in i era största rädslor och transmutera dem till Ljus.

Ni kommer inte behöva gå igenom denna process för att ni är onda. NEJ, ni befinner er inom NUET i en fantastisk övergång för människorna och planeten till den femte dimensionen. När Uppstigna Mästare fullbordade sin tjänstgöring och steg upp, transmuterade de till sitt femte-dimensionella SJÄLV i sin Ljuskropp.

Ni kan läsa om deras liv och hur de transmuterade rädsla till kärlek, men det var INGEN lätt väg för någon av dem. Därför påminner våra Uppstigna att er väg inte är någon lätt väg, men att den är en Vital Väg.

Gaia behöver er hjälp för att rensa ut rädsla, mörker, girighet, makt över andra och nästan ständiga energifält av krig från Sin tredje-dimensionella planetariska kropp, så väl som från Sin fjärde-dimensionella astralkropp.

Precis som ni, mänsklighetens medlemmar måste rensa ut ert personliga mörker för att kunna hjälpa till med er personliga uppstigning till er femte-dimensionella Ljus Varelse . . .

Vi, medlemmarna i ert Galaktiska SJÄLV, ber er att hjälpa kära Gaia att rensa ut Sitt planetariska mörker för att hjälpa Henne med Sin planetariska uppstigning till Sin femte-dimensionella Ljus-Planet.

Hur ska ni hjälpa henne? Vi VET att ni har svaret inom ert eget Multi-dimensionella Sinne och Höga Hjärta.

 

What Reality Will We Create in 2017–Sharman through Sue Lie

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...