Zartons Tredje Meddelande via Suzanne Lie, den 11:e februari, 2018

Zartons Tredje Meddelande via Suzanne Lie,

den 11:e februari, 2018

 

 

 

 

TREDJE Överföringen från Rymdbefälhavare Zarton

Genom Sue Lie

 

Hälsningar,

Jag är Rymdbefälhavare Zarton, här med er NU för att dela med mig av mer Intergalaktisk information. Som ni vet eller kanske inte vet, så är ytan med det Galaktiska Området varifrån jag sänder mina meddelanden, på sätt och vis obegripligt för ert tredimensionella tankesätt.

Därför, för att ni ska kunna förstå det jag vill dela med er NU, så behöver ni aktivera er fyrdimensionella föreställningsförmåga och er femdimensionella ”frihet bortom tid och rum”.

Vi, I form av Zarton, som nu talar för VÅRT stora Galaktiska Konsortium, har blivit utvald som budbärare från vår verklighet till er. Jag har valt att använda ordet vår ”verklighet” eftersom min verklighet inkluderar hela er/vår Galax.

För att få något begrepp om att vara medlem i en Galax, i motsats till att vara medlem av en Planet, eller till och med ett Stjärnsystem, så måste ni släppa er tredimensionella koppling till tid och rum.

”Tid” är helt enkelt ett planetariskt sätt att mäta planeternas rotation. Å andra sidan har ”Rum” flera betydelser. I en verklighet styrd av tid, mäts rummet av hur lång tid det tar att resa från en plats till en annan.

Emellertid är termen ”Rum/Rymd” mycket relaterad till resans sätt. Å andra sidan, när Jag, Zarton, säger ordet ”rum/rymd” menar jag vanligtvis yttre rymden, eller ”utrymmet/rymden mellan och bortom de fysiska galaxerna och de fysiska planeterna.

Naturligtvis finns det många galaxer och planeter som inte är ”fysiska”, det vill säga ”fysiska” enligt era mänskliga begrepp. Dessa planeter är INTE ”fysiska” på grund av att de inte är i resonans till den tredimensionella frekvensen i er fysiska värld. I stället är dessa planeter i resonans till verklighetens fyr- och femdimensionella frekvenser.

De fyrdimensionella planeterna, liksom de fyrdimensionella aspekterna av våra Rymdskepp, uppfattas ibland av människor under sömnen, som lär sig att vakna till de högre frekvensaspekterna av sina multidimensionella SJÄLV, medan deras tredimensionella jordfarkoster sover.

Då, under ”sömnen”, eller under djup meditation, kan de uppleva våra fyrdimensionella världar. Dessa fyrdimensionella planeter och de bortom, är INTE synliga för era tredimensionella perceptioner, eller för era tredimensionella instrument.

Därför har dessa verkligheter inte upptäckts, och är vanligtvis okända för mänskligheten. Lyckligtvis börjar allt fler av medlemmarna i Jordens verklighet, att expandera sina medvetanden, och därmed sina perceptioners områden av den.

Vi, medlemmarna i er Galaktiska Familj, är mycket nöjda med denna ganska plötsliga förändring i Jordens utveckling. Gaia, och många av hennes invånare, kommer att utvecklas inom samma NU. Gaia har dock skapat vissa verkligheter som kommer att utvecklas långsammare, för att ge de människorna och andra varelser som är långsammare möjlighet att utvecklas, och har då fått mer ”tid” för att vakna upp helt.

”Den fulla uppvakningsprocessen” är föregångaren till att flytta in i nästa steg av den personliga och planetära utvecklingen. Då människorna börjar bli fullt uppväckta, kommer de att börja uppleva, att det verkligen finns många högre dimensionella versioner av verkligheten, som de inte kunnat uppfatta i sina tre- eller fyrdimensionella tillstånd av medvetenhet.

Så småningom, då varelser på planeten börjar expandera sina perceptuella fält för att införliva den femte dimensionen, kommer de att börja transmutera sin känsla av ”tid” till ”NU”, och deras känsla av ”individualitet” till att vara ”ETT med alla sina planetariska verkligheter”.

Att bo i det femdimensionella NUET av ETT, är en verklighet som är mycket annorlunda mot att leva inom den tredimensionella tid och rum-uppfattningen, och/eller inom den fyrdimensionella av att drömma och föreställa sig. Er första femdimensionella perception kan vara ett av våra Rymdskepp.

Vanligtvis har vi våra skepp täckta så att människor, och då särskilt de mörka varelserna, inte ska kunna se oss. Om vi märker att någon av våra ”volontärer i Jordkroppar” vill kunna se oss, så släpper vi ofta skynket tillräckligt länge för att låta dem veta att vi, deras Galaktiska Familj, har koll på dem.

Den femte dimensionen är helt annorlunda mot den tredje och fjärde, som styrs av tid och rum. Den femdimensionella medvetenheten är baserad på NU och HÄR.

Medan många medlemmar i er värld kraftigt ökar sin medvetenhet, till högre och högre medvetandetillstånd, finns det fortfarande de som ännu inte är redo att utöka sin medvetenhet bortom den tredje dimensionen.

Dessa människor behöver mer ”jordisk tid” för att höja sin ”inre styrka” och/eller för att heala någon självisk, tredimensionell lust med att ha ”makt över andra” eller ”Makt över Gaia”. Dessa människor verkar ha ”fastnat i den tredje dimensionen”. Därför behöver de mer ”tredimensionell tid” för att utöka sin medvetenhet, och lära sig att energi ut, kommer tillbaka i samma form.

Att lära sig/komma ihåg att Gaia är en tredimensionell planet, där energivågor som skickas ut i Gaias verklighet, kommer att återvända till avsändaren, är föregångaren till att ansluta med sitt eget multidimensionella SJÄLV. Eftersom mänskligheten expanderar sin egen multidimensionella natur, kommer de att lära sig/komma ihåg, att vad de än sänder ut, energetiskt eller fysiskt, kommer att komma tillbaka till dem.

För vissa människor kommer energifältet inte tillbaka förrän vid en annan inkarnation, och då tänker de: ”Jag förtjänar inte detta! Vad hände”? Å andra sidan kan denna överraskande retur av energi från en annan inkarnation, bli mycket positiv och ge dem mycket kärlek och bra ekonomi.

Fastän någonting negativt uppstår från en annan inkarnation, finns det en möjlighet att transmutera rädslan och mörkret till Kärlek och Ljus, om ni väljer det under den nuvarande inkarnationen.

När en människa känner sig redo att expandera sitt ”SJÄLV” i en tredimensionell verklighet, är det viktigt att då komma ihåg att det finns en större verklighet, utöver det som kan upplevas med de tredimensionella uppfattningarna.

Att vara bunden till det tredimensionella perceptuella fältet, begränsar livet inom illusionen till att det fysiska livet är den enda verkligheten som är ”verklig”. Därför blir drömmarna ”inte till verklighet”. Tankarna blir ”inte till verklighet”, känslorna blir ”inte till verklighet” och fantasierna blir ”inte till verklighet”.

Men när ni börjar återvända till ert femdimensionella uttryck av SJÄLV, kommer ni att upptäcka att drömmarna ofta är alternativa verkligheter, som ni besöker i en högre dimensionell verklighet. Ibland har människor det de kallar för ”mardrömmar”, vilket representerar ett besök i en lägre dimensionell verklighet.

När någon ”äger sin egen multidimensionella kraft”, kan de förstå att alla besök i lägre dimensionella verkligheter ger en möjlighet att hjälpa dem som är vilse där, för att de tillåtit sin medvetenhet att falla till den frekvensen.

Sedan när ni vaknat, kan ni uppleva en trevlig dag med vetskapen om att ni har gjort det vi kallar ett ”Räddningsarbete”, för de som var vilse i mörkret. Ni kanske också haft en ”dröm” där ni besöker ett av våra Skepp, eller jobbat med ett problem från ert dagliga liv, som var för svårt att lösa då ni var ”i den vakna verkligheten”.

Ja, ni kan tänka på er ”sömn” som att vara ”vaken” i en högre dimensionell verklighet. Om ni upplever en femdimensionell verklighet under era nattliga resor, har ni möjlighet att anpassa ert dagliga medvetenhetstillstånd till den högre dimensionella verkligheten, som ni besökte nattetid.

Att behålla detta femdimensionella medvetenhetstillstånd medan ni deltar i er tredimensionella verklighet, har mycket att göra med vilka känslor och tankar ni tillåter finnas inom ert medvetande.

Många människor har fått lära sig, att de inte har någon kontroll över sina medvetenhetstillstånd. Detta har sagts av sådana som INTE KAN kontrollera sina egna medvetenhetstillstånd.

Att ha kontroll över ert medvetenhetstillstånd, uppnås bäst genom att förbli i konstant kontakt med ert eget högre dimensionella uttryck av SJÄLV. Vi har visat er vårt Skepp, vilket är ungefär som de andra Skeppen, så om ni tittar upp mot himlen och ser ett Rymdskepp, förstå då att DET ÄR VERKLIGT!

Därför kommer vi nu att berätta några detaljer om vårt Skepp. Innan vi börjar, kom ihåg att det finns många olika världar som observerar Jorden. Faktum är, att de högre atmosfärerna runt Jorden kan bli ganska fulla med observatörer, som har kommit från andra Planeter, Solsystem och Galaxer för att observera en ”möjlig uppstigning av planeten Gaia”.

Gaia har varit, det ni skulle kalla en arkeologisk plats, för många av era närstående rymdvänner. Vi kallar oss ”rymdvänner”, eftersom vi kommer från det ni skulle kalla ”yttre rymden”, och för att vi verkligen är era vänner.

Faktum är att Gaia har många vänner, som hjälpt Henne genom en del av de stora missförhållanden som Hon, en levande varelse, har lidit av under de mörkas regim på Hennes planet.

Jag Zarton, liksom medlemmarna i min verklighet, och från många andra galaktiska verkligheter, är fascinerade av Gaias engagemang för att höja upp Sin planet från tredje/fjärde dimensionen, till den femte och bortom.

Denna planetariska uppstigning är mycket svår, eftersom de tredje/fjärde dimensionerna är bundna av tid och rum, medan den femte dimensionen och bortom, finns inom här och nu. Som ni kan föreställa er, så bestäms Jordens tid av planetens rotation.

Sedan har moderna människor, som blivit mycket beroende av begreppet tid, förfinat sin tid med scheman, möten och uppgifter, som planerats till olika dagar och olika tider.

Inom flödet av de femdimensionella NUET, existerar inte tiden som ni vet. Vi förstår att det är mycket svårt för en ”tidsbunden Jordvarelse” att förstå begreppet ”NU”. Det bästa exemplet vi kan ge er, är era drömmar och meditationer.

Ibland kan ni ha en dröm som verkar pågå under många timmar, men varade bara några minuter. Också när ni är vakna och gör något ni gillar, ” flyger tiden iväg”. Men om ni inte gillar det ni gör, verkar tiden gå med snigelfart.

Som jag, och de andra medlemmarna på mitt Skepp har observerat, är er verklighet kopplad till tid, men också begränsad av den. Å andra sidan är tiden matrisen som ni byggt er verklighet på. Därför kommer det att ta ”tid” för er att minnas att ert sanna SJÄLV är femdimensionellt, och inte kopplat till någon tid.

Därför är ni INTE bundna av att bara vara vakna i den tredje dimensionen, och somna till alla högre dimensioner av verkligheten. Vi, våra medlemmar på planeten, är inte bundna av tiden, och vi är inte heller bundna av rymden/rummet.

Vi uppfattar inte rymden, som något som behövs för att vi ska kunna resa igenom, utan som ett media som tillåter oss att resa till olika planeter, galaxer och stjärnsystem. Vi har också ”bi-lokations-teknik” som gör att vi kan ta oss direkt från en ”plats” till en annan.

Med ”direkt” menar jag att det inte finns NÅGON tid. Ett ”begrepp om verkligheten” är en term som vi använder i stället för tid. Ett ”begrepp” är en tanke, och ”uppmärksamheten” till den tanken transmuterar den till verklighet.

Faktum är att vi inte skiljer oss från andra femdimensionella varelser, inklusive medlemmarna i er mänskliga värld, som stigit upp i de högre dimensionerna. Många av dessa uppstigna identifierar denna verklighet som en version av ”Himlen”.

Men, begreppet Himmel i er värld är baserad på ”bra” polaritet, medan ”dålig” polaritet tilldelats ”Helvetet.” Vi, medlemmarna i vår verklighet, undrar varför ni behövde skapa en hel verklighet med sådant som är ”DÅLIGT”.

Men vi kan inte förstå ert system, som i stor utsträckning bygger på ”bra” eller ”dåligt”, då vi inte är i resonans till begreppen eller erfarenheten av polariteter. Vi är medvetna om att era polariteter är en form av ”lärande”, men vi undrar varför er värld ens vill tänka, och/ eller uppleva, polariteten av det ”dåliga”.

Vi har gjort en del undersökning beträffande denna fråga, och har i stor utsträckning insett att orsaken till era negativa polariteter, är att skapa ”makt över” och ”kontroll över andra.” Men ni har en positiv verklighet, som till största delen kan identifieras som ”Ovillkorlig Kärlek” . Denna Ovillkorliga Kärlek är lika vår form av kärlek, genom att den alltid finns tillgänglig och är utan restriktioner.

Eftersom vi inte är bundna till er illusion av tid och rum, har vi förstått att om ni kan höja er medvetenhet till den högre fjärde och femte dimensionen, så skulle ni inte längre vara bundna av polariserade begrepp av verkligheten.

Vi har emellertid observerat att expansionen av er medvetenhet, för att inkludera högre dimensionella styrsystem, är ganska svårt. Det är främst på grund av detta som vi, medlemmarna från Zartonia, har kommit för att hjälpa er NU.

Eftersom Jag Zarton, kom på detta uppdrag ensam, har jag gett mig själv namnet efter min planet. Dessutom kunde mitt riktiga namn inte uttalas av så många på Jorden. Tack för att ni har tillåtit mitt besök, vilket jag uppskattat mycket. Vi kommer snart tillbaka för att dela med oss av alla detaljer om mitt/vårt skepp.

Jag säger ”vi/jag”, eftersom jag inte är van vid den medvetenheten som ni har i er verklighet. I vår verklighet, är all vår kommunikation ungefär som er radio. Vi sänder ut alla våra sändningar till ”EN av oss alla” via det ni kan kalla en radio.

Men vår radio är i grunden en ” frekvens av medvetenhet”. Det finns en frekvens för varje samtalsområde, ungefär som på er radio, men vi kan lyssna på alla frekvenser samtidigt, eller en i taget.

Vi kan lyssna på alla frekvenser samtidigt eftersom vi inte är bundna av tid, men vi lever i rymden. Med det menar jag att vi är medvetna om att våra skepp, och våra varelser, tar upp ett utrymme inom den verklighet vi besöker eller bor inom. Jag sa ”inom” eftersom vi blir djupt inbäddade inom den verklighet vi åtnjuter.

Vi har heller ingen önskan att höja oss ovanför någon person, plats, situation eller sak. Helt naturligt strävar vi ibland efter att besöka en annan verklighet, för att lära av dem och hjälpa till om behovet finns.

Vår verklighet, våra Skepp, våra former och vår medvetenhet, är ALLA blandade med varje del av våra liv, och vi vill hjälpa andra att minnas att ”separation är en tredimensionell term”.

I den femte dimensionen och bortom, finns det bara Enighet och Ovillkorlig Kärlek för allt liv, såväl som för våra egna SJÄLV. Hur skulle vi kunna dela en femdimensionell Enig Medvetenhet och Ovillkorlig Kärlek, om vi inte känner det för oss själva, och vår verklighet.

Jag kommer tillbaka senare och förklarar mer om vår verklighet. Jag har delat med mig tillräckligt till er nu.

Välsignelser till er alla,

Zarton

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Du gillar kanske också...