Änglarna 180623

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Öppna era hjärtan för att ta emot kärleken som finns överallt omkring er. Tänk er hur ert hjärta öppnas likt en blomma öppnar sig mot solen. Det är i det öppna hjärtats tillstånd som ni kan ta emot alla gåvor och all vägledning livet kan ge.

Er värld kanske befinner sig i ett tillstånd av oro, men det finns alltid kärlek. Era relationer kan vara antingen vänliga eller konfliktfyllda, men där finns alltid kärlek. Ert bankkonto kan vara fullt eller tomt men det finns alltid kärlek. Ert arbete är helt enkelt att hålla era hjärtan öppna och söka efter kärleken. ”Sök och ni skall finna. Knacka och dörren skall öppnas.”

Tänk på alla de underbara sätt som livet älskar dig på i precis det här ögonblicket! Du har solen som lyser på dig. Du har mat på bordet. Du har inspirerande böcker att läsa och program att titta på. Du har fåglar som sjunger sina kärlekssånger för dig varje morgon och kväll. Kärlek finns i överflöd!

Sök efter kärleken och ni kommer att se att den lyser igenom varje naturlig företeelse och varje öppet hjärta. Naturen i sig själv är ren kärlek. Era djur och spädbarn är ren kärlek. De med ett öppet hjärta på er planet Jorden låter gudomlig kärlek flöda genom dem. När du öppnar ditt hjärta och väljer att älska dig själv tillåter du en lugn flod av kärlek att flyta in i ditt eget liv.

Kan du ställa dig framför spegeln i några minuter nu och säga till dig själv: ”Jag är värd att älskas. Jag är älskad. JAG ÄR KÄRLEK.” Du är inget mindre.

Vi vet att så gott som var och en av er har genomlidit fruktansvärt plågsamma omständigheter. Ni har drabbats av förlust, avvisande, elakheter och till och med misshandel. Ni har blivit desillusionerade, hotade och förrådda. Men, ni har även blivit ÄLSKADE, djupt och underbart älskade – om inte av människor, så av änglar, av Gud, och av livet självt.

När livet är grymt, bestäm dig då för att andas igenom det och håll ditt hjärta öppet. Välj att älska dig själv. Be om att se oskuldsfullheten hos de andra inblandade, för alla själar försöker bara finna kärlek, oavsett hur outvecklade de är. De o-utvecklade är de som fortsätter att känna sig o-älskade. De som gör dig illa är de som själva gör ont på insidan. Bli inte som de.

Människor kan orsaka dig stor smärta när de klipper av förbindelsen till kärlekens källa. Men du måste ställa dig själv de tappra frågorna: ”Var älskade jag inte mig själv? Var någonstans var jag inte ärlig mot mig själv? När struntade jag i den vägledning jag fick, när slutade jag kommunicera på ett djupare plan, eller vägrade gå min väg? Hur krossade jag mitt eget hjärta? Hur svek jag mig själv? Hur tillät jag detta att hända?”

Trots att det kan vara svårt att förstå erhöll du vägledning, intuition, röd flagg eller tecken på att kommunikation eller en ändrad riktning behövdes vid någon tidpunkt före varje smärtsam situation. Vi som bor i himlarna försöker alltid styra er mot glädje och bort från smärta. Fatta mod i stället för att klandra dig själv för att du inte såg tecknen! Du har lärt dig.

Kärleken finns här oavsett om ni känner er glädjefyllda eller förtvivlade. Kärleken finns här oavsett om ni känner er rika eller fattiga! Kärleken finns här oavsett om er värld är stabil eller ostadig! Kärleken är den eviga verkligheten bortom de övergående upplevelserna i era liv!

Kära vänner, öppna era hjärtan precis här och nu. Sitt ner. Andas. Ta emot vår kärlek. Er jord är verkligen en svår skola, men om ni är villiga att hålla er öppna för kärleken så finns den där för er i varje ögonblick.

Gud välsigne er! Vi älskar er så mycket!

Änglarna

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...