Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 25 april 2020

 

Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 25 april 2020

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Så många av er frågar: ”När kommer detta att vara över?” En bättre fråga kan vara: ”Vem ska jag vara när det här är över? Hur kommer jag att växa? Vilka förbättringar har jag gjort i mig själv som kommer att leda till en lyckligare resonans i mitt liv i framtiden?”

För mörka och svåra tankar kan det vara för så många, detta är en sällsynt möjlighet på er planet Jorden för så många av er att dyka djupt i er egen ande – att känna det ni inte har känt, att drömma om det ni inte har drömt, att önska sig världen som ni inte vågat önska er. Det är inget springande från er själva när känslor körs så starkt i det mänskliga medvetandet. Här finns möjlighet – att läka, älska er själva, att skapa.

Om ni är uttråkade, tillåt uttråkning. Sitt med det. Känn de känslor som uppstår om ni inte är produktiva och inte får distraheras på vanligt sätt. Omfamna er själva och älska de delar av er som tidigare fylldes på bak i era sinnen. Det är dags att läka dessa delar och skicka dem i ljuset. Sitt i tystnad om ni kan och se vad som uppstår eftersom under de röster och känslor som behöver läka är fröna från er själs verkliga önskningar. Djupt i ert hjärta kan ni bara ansluta till vad ni än vill skapa denna livstid. Ni kan börja fördjupa er medvetenhet om vem ni vill bli. Börja med att vara den personen nu.

Om ni istället är upptagna bortom måttan, betjänar och hjälper massorna, kontakta den änglalika kärleken i ert hjärta som har placerat er i stånd att göra det. Tjäna från detta ljus, detta djup, denna kärlek, och ni kommer att skyddas av själva strömmen som skapar universum. Ta kontakt med och låt er själva beundra ert ständigt kärleksfulla hjärta. Låt er själv känna er som händerna, ögonen, Guds sinne för dem ni tjänar.

Kära, det kommer snart att vara över. Livet kommer gradvis att återgå till ”normalt” och ändå kommer ingenting att bli riktigt detsamma. Ni kommer att vara evigt mer medvetna om er sammankoppling. Ni kommer att vara så mycket mer tacksam för de tysta som alltid har tjänat er och utgör pelarna i ert samhälle. Ni kommer att vara mer toleranta mot de ni en gång dömde när ni bevittnar dem nu, inte i deras roller, men i djupet av deras mänsklighet. Ni kommer för alltid veta vad som är av större värde i era liv. Ni önskar mer beröring, mer djup och mer verklig gemenskap. Ni kommer att vilja känna värde och syfte med era liv.

Vem vill ni vara när denna pandemi är över? Fundera över det kära och börja bli den personen nu, för även om ni är i ensamhet och tystnad, kan ni alltid ”vara” när ni inte kan ”göra det.” Ni kan alltid tjäna med ert autentiska ljus även om tjänsten är en vibrerande en som kommer från er egen glädje och frid.

Vi är stolta över var och en av er. Nu är det inte den enklaste tiden att vara på er planet Jorden. Denna händelse iscensattes inte av himlen och orsakades inte heller av omoraliska människor. Det var ett försök från andra dimensionella varelser att väcka upp isolering och rädsla för att överleva. De lyckas inte kära. Er kärlek tillåter dem inte att överta era mycket vackra mänskliga hjärtan.

Ni stiger upp, inte bara som individer, utan som en triumferande ras. Begrunda detta – ni, en cell i människans ras, är viktigare än någonsin nu. Bestäm er att vara ljuset som ni är kära. Var och en av er är ovärderliga, värdefulla och perfekta i våra ögon.

Gud välsigne er! Vi älskar er så mycket.

– Änglarna

 

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...