St. Germain via James McConnell, 24 juni, 2018

St. Germain

via James McConnell

24 juni, 2018

JAG ÄR St. Germain och jag kommer med den Violetta Flamman.

Men det är inte bara jag som Är den Violetta Flamman, utan även ni är den Violetta Flamman. Vi alla tillsammans är den Violetta Flamman.

Vi alla tillsammans är flamman av rensande. Det som rensar ut allt det gamla som inte längre fungerar, som inte längre kommer att fungera. Ni är det nya livet, vi är det nya livet. I och med att allt fortsätter rotera och förändras och röra sig till ett nytt evolutionsmönster över hela planeten, så är det ni ljusarbetare och ljuskrigare, ni alla som förankrar ljuset och delar ljuset, ni är de som skapar den nya världen överallt omkring er.

Först skapar ni det inombords, sedan skapar ni det utanför er själva. Och ni alla tillsammans skapar denna nya värld, denna nya värld med ett nytt paradigm, med nya frekvenser, nya högre frekvenser och vibrationer som framkallas av de tonmässiga förändringar som kommer in till planeten. De nya frekvenser som anländer, de nya energier som gör att ni alla alltmer börjar känna av dessa energier.

Tidvis är det svårt att arbeta med dessa energier. Andra gånger är de en välsignelse när ni kan känna dem röra sig in i er, den saliga känslan som kommer som ett resultat av detta. För ni vet att ni med de nya energierna har kommit ända fram.

Ni har kommit fram till nollpunkten. Nollpunkten där livet bokstavligen börjar stå stilla. Tidszonerna eller snarare tidslinjerna börjar alltmer smälta samman.

Jag uttryckte nyligen genom en annan kanal att tiden är nära. Det stämmer, för det är många förändringar som är på väg.

Det finns många som under en tid har arbetat i bakgrunden och bokstavligen har fått kabalen, de som är av de mörka styrkorna, på självaste knäna, dessa kämpar för att hålla sig kvar vid allt som de har känt till. För de kommer inte att följa med till de högre vibrationerna tillsammans med er. De kommer inte att förmå stå emot energierna såsom ni känner dem nu. För i och med att dessa energier kommer in, förorsakar det för dem som inte kan hantera dem, att fara ut mot sina bröder och systrar. Det är allt de någonsin har känt till att göra. Att inte älska, inte dela med sig, inte verka som Ett, utan att vara uppdelade, införa hån och separation för alla, så att de ska kunna fortsätta upprätthålla sin kontroll.

Men de håller i snabb takt på att förlora denna kontroll. För världen är inte uppdelande; världen kommer samman. Människorna på planeten kommer samman. Fastän det inte syns i era olika presentationer i massmedia, så kommer det att börja synas. För som alltid för alla som har ögon att se och öron att höra, ifall ni letar efter det positiva, så kommer ni att hitta det positiva. Precis som när ni letar efter det negativa, så kommer ni att hitta det också.

För allt håller nu på att komma i balans, en balanserande punkt. Och ni, mina vänner, är denna balanserande punkt. Ni kommer att komma att förstå detta alltmer, allteftersom dagarna och veckorna och till och med månaderna börjar flyga förbi ännu mer än vad de har gjort. För tiden som ni känner till den, eller har känt till den, håller på att upphöra att existera. Tiden snabbas på. Energiernas tidslinjer snabbas också på och leder till de många förändringar som står mycket nära inpå att bli förverkligade för er alla.

De av er som vet, de av er som har vaknat upp, är medvetna om att USA:s President, Donald Trump, är den som utmanar självaste de krafter vilka har verkat under en lång tid. Han utmanar dessa krafter. Och i och med att han gör det, så märker han att han tidvis hålls tillbaka från att göra vad han vet att han ska göra, men ändå håller han ut. Han pushar framåt för han är den som är menad att ställa sig upp mot dessa krafter. Och i och med att han gör det, så verkställer han en hel del förändringar av vilka många fortfarande ligger i bakgrunden, men de är på väg att komma fram.

Mycket snart kommer ni att få se dessa förändringar. Dessa skiften i energierna som är ett resultat av att det gamla paradigmet faller undan och ersätts av det nya paradigmet. Ett nytt paradigm av kärlek, av fred, av harmoni, av Enhet, som ersätter det gamla paradigmet av fruktan, av hat, av ilska, av hånfullhet.

Tiden är nära, mina vänner. Det är nu dags. Så stäck er djupt inombords, var och en av er, och finn styrkan inuti er att nå ut till era medbröder och -systrar varhelst tillfället nu dyker upp. Och jag talar nu om för er i egenskap av St.Germain, att måna fler tillfällen kommer att dyka upp för er att göra så: att dela ljuset, att sprida ljuset, att vara ljuset. För ni är ljuset för världen. Jag Är St.Germain och jag lämnar er nu med all min frid och kärlek och ber att den Violetta Flamman fortsätter lysa inom var och en av er och ska spridas i enlighet med medvetandet ditåt där det behövs.

 

 

Channeled by James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

“Believing is seeing!”

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...