Änglarna via Ann Albers, 10 oktober 2021

Änglarna
Via Ann Albers, 10 oktober 2021
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
I era hjärtan, kära vänner, finns det en bro mellan himmel och jord. I själva verket är ni en bro. Ni är ett förkroppsligande av det Gudomliga som upplever en mänsklig verklighet. Ni är ett rent medvetande som har antagit en fysisk form och som interagerar med andra formers medvetande, och skapar nya former.
Det är ibland lätt att undra över ert värde på denna jord, och ändå kan vi försäkra er om att det inte finns ett ögonblick i ert liv eller ens ett andetag som är bortkastat. I varje ögonblick har ni ett enormt värde. I varje ögonblick är ni en del av det utvecklande skapandet. I varje ögonblick ökar ni antingen kärlekens vibration på planeten, eller så ber ni om mer. Det är genom er vilja att vara på Jorden, att uppleva mångfald och kontraster och att längta efter mer, som ni blir skapare inom skapelsen.
Det är genom er fria vilja som ni utvidgar den kärlek som ni, vi och det Gudomliga kollektivet är. Det är genom er villighet att uppleva denna världs varierande miljöer som ni skapar idéer och drömmar till det bättre. Oavsett om ni drömmer om ett nytt jobb, ett nytt hem, en ny bil, en bättre frisyr eller en bättre värld så utökar var en en av er skapandet. Var och en av er tar kärlekens råvaror och formar dem till något nytt. Även i era klagomål finns dolda önskningar om mer kärlek.
Även om ni kanske inte tycker att ni själva gör något så magnifikt och viktigt som att expandera det skapade Universumet, så är det precis vad ni gör.
Det finns ett värde i varje situation. De saker ni inte tycker om motiverar er att uppnå bättre tankar, bättre idéer och bättre upplevelser. Utmaningarna motiverar er att skapa lösningar. De svåra relationerna utmanar er att älska er själva mer. Villkoren ni inte gillar, inspirerar er att hitta nya vägar att skapa nya villkor på.
Precis som ett frö i jorden strävar efter att nå ljuset, växa och producera fler frön, starkare frön. Allt liv expanderar, växer, anpassar sig och skapar. Sådana är ni.
Ni kanske tänker för er själva: ”Jag skapar inte mycket. Jag går upp, borstar tänderna, äter, åker till arbetet, kommer hem, äter, ser på TV och går och lägger mig. Jag gör likadant varje dag. Hur kan det vara skapande?” Vi kan försäkra er att med varje önskan ni har – om det är en bättre upplevelse i trafiken, snällare förare, mer tid att slappna av, drömmar om semester, bättre förhållande med arbetskamrater eller till och med en önskan om en bättre frukost, så skapar ni.
När ni kommer på en idé som är född ur kärlek eller har en önskan om något bättre – vilket det är ett bättre liv, ett bättre sätt att gör något på eller en bättre värld – bygger ni upp en energetisk ”bättre-mall”  och upprättar medvetandeströmmar som kommer att leda er direkt till den. Ni är ingenjörer för er 3D-verklighet, och det är genom 5D:s energimekanismer som ni skapar. Varje gång ni skapar en sådan ”mall” utvidgar ni skapandet. Ni låter mer kärlek flöda genom er och in i verkligheten mellan det formlösa och formen. Ni tar ren kärlek och använder era tankar för att forma ett energimönster och låter denna energi med tiden skapa form.
Det steg de flesta av er är mest intresserade av är inte utformningen av ”mallen”, utan snarare att se den energetiska ”mallen” förvandlas till form, eller helt enkelt se de saker ni har drömt om dyka upp i era liv. Det är mycket enklare än ni kanske tror. Ni behöver inte fokusera tvångsmässigt när en ren önskan har fötts. Ni kan inte ”mobba” Universum att ge er vad ni önskar. Tigga, vädja, böna eller köpslå – är alla mycket mänskliga knep att få vad ni önskar – har mycket liten effekt på era skapelser annat än att blockera er själva från att få dem, eftersom alla dessa beteenden är en brist på tillit, på ett eller annat sätt.
Dröm istället era drömmar. När ni tänker på dem ser ni fram emot dem med stor förväntan. Älska era drömmar. Älska tanken på dem. Älska tanken på att se dem gå i uppfyllelse. Föreställ er känslan av att era önskningar går i uppfyllelse.
Sluta att oroa er om hur de ska nå er, när de kommer att komma, om de kommer. Ju mindre ni oroar er och desto mer ni helt enkelt litar på att när ni har haft en önskan född ur kärlek, har mönster av energi och ljus bildats i denna ”mall”, och strömmar av nåd har skapats för att leda er. Ert enda jobb är att vara i en hög vibration som gör att ni kan uppfatta och ta emot.
Om tillräckligt många av er drömmer om en bättre värld,  kommer en bättre värld så småningom att manifestera sig för er. Om ni drömmer om en hälsosam värld, en värld där ni njuter av frihet, en värld av fred och tolerans, och tillåter er själva att älska den tanken, att känna den tanken och förvänta er den verkligheten, då kommer ni med tiden att se det hända – först i era egna liv och sedan i en större skala.
Bakom er oro, bakom er rädsla, bakom er upprördhet, frustration, avundsjuka, resignation och ilska, ser vi bara era önskningar om kärlek som skapar vackra mallar för framtiden. I den mån ni njuter av era liv och är i en hög vibration tillåter ni dessa mallar att ta form. Om ni är fokuserade på lägre vibrationer, blockerar ni dem eller saktar ner dem.
Med varje kärleksfull dagdröm, varje kärleksfull tanke, varje kärleksfull idé och varje kärleksfull önskan om något bättre, även om den kärleken är begravd under en smärtsam klagan, skapar ni mönster av ljus och energi som kommer, om ni tillåter dem, att förvandlas till de saker, situationer och den underbara värld ni önskar. Med varje kärleksfull önskan har ni expanderat Universum och format den formlösa kärleken till form.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...