Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 11 oktober 2019

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 11 oktober 2019

 

Ärkeängel Metatron

Hur man Läker Ångest av Ärkeängel Metatron

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Original Källa: Sacred School of OmNa

Fortsättning på Drag av Ångest av Ärkeängel Metatron

Jag, Ärkeängel Metatron, återvänder för att fortsätta våra diskussioner centrerade kring ångest. Jag gör det, eftersom ångest är en växande energi inom människor på Jorden, så mycket att ångest får kraft utöver dess naturliga eller nödvändiga natur. På grund av att många själar på Jorden tänker, känner och agerar från ett utrymme av ångest, finns ångestens energi inom mänsklighetens medvetande. Mänskligheten hämtar ifrån en källa av energi och visdom som alla är kopplade till, ångest finns här för alla att acceptera och förkroppsliga om de väljer det. Inom mänsklighetens medvetenhet finns naturligtvis många andra energier, förmågor och skapelser tillgängliga att ladda ned. När mänskligheten når uppstigningsskiftet och accepterar högre vibrationer av sanning och erkänner essensen som finns i dem, så förflyttas mänsklighetens medvetenhet eller källan från vilken alla hämtar, till högre vibrationer. Om en större majoritet av människor väljer att erkänna och läka sina sår som är kopplade till ångest eller till att skapa ångest, skulle ångesten läkas och frigöras från mänsklighetens medvetande. Därför skulle kommande generationer inte känna till eller ens kunna få tillgång till upplevelser av eller ett förkroppsligande av ångest.

Vi kan inse att ångestens energi i mänsklighetens medvetenhet kan liknas vid en en magnet som fungerar som en dragning för mänskligheten till ångest. Ofta kan ångest kännas beroendeframkallande, det beror på att sinnet är vant vid drama och närvaron av ångest. Det beror också på denna ångests energi i mänsklighetens medvetenhet som kan liknas vid en energikälla som alla drar från. När du tänker på ångest, allvarlig eller inte, blir det som ett klibbigt lim som hindrar uttrycket och kreativiteten för sanningen och essensen i din varelse. Ångest är besläktad med en kraft som drar dig bort från den fantastiska gudomliga varelse som du är. När ångestens energi förstärks känner sig människor förvirrade, skapar rädsla och begränsar uttrycket för skaparen som flyter genom dem. Det är viktigt att inse att ångest och rädsla är en naturlig del av att vara en människa på Jorden, även om dessa energier var utformade för att skydda dig snarare än att styra och kontrollera ditt liv.

Om du kan inse att du ger kraft till ångesten inom dig, oavsett om den är liten eller stor, öppnar du dig själv för att läka och släppa ångestens växande och kvävande kraft. Att känna igen, erkänna och acceptera är det första steget till en helande process. Att avvisa närvaron av en energi som ångest i dig, är att leva i en illusion och begränsa uppstigningsprocessen som är tillgänglig för att utvecklas inom dig. Du är allt och alla, ni är allt som är Skaparen och allt som ser ut som om det inte är det. Därför har du alltid möjlighet att läka och omvandlas för att hjälpa dig själv och andra. Det finns alltid något att läka inom dig, eftersom varje önskan om och erkännande av läkning tillåter Skaparens enhet som är din naturliga existens att dyka upp.

Ärkeängel Metatrons Verktyg för att Läka Ångest

Erkännande är nyckeln

Din förmåga att känna igen, erkänna och acceptera närvaron av ångest, i vilken form den än manifesterar sig inom din varelse är ovärderlig. Det är början på ditt helande verktyg. Att döma all oro som bubblar inifrån dig kommer bara att addera till dess energi. Det är också viktigt att inse att du kan leva ett liv befriat från ångest, detta är din gudomliga rätt. Att acceptera att du väljer att ge energi och fokusera på ångesten inom dig skapar en öppning för att helande ska äga rum.

Sedan kommer frågorna, ”Vilken är kärnan i ångesten du känner, hur liten eller stor den än är? Var inom dig kommer ångesten ifrån? Hur bildades ångesten ursprungligen? ”Du kanske vill ställa dig själv dessa frågor och ta dig tid att fundera över dem. Du letar efter att upptäcka utgångspunkten för ångesten i dig eller såret som manifesterade ångesten.

Ett energisår inom din varelse kan formas enkelt och simpelt från en negativ eller traumatisk upplevelse, ett missförstånd, en tro formad av en situation, en brist eller en oavslutad process för omvandling/läkning. Ett energisår är stillastående, det är en vibration som hålls i din varelse av dig av en anledning. Anledningen är nyckeln som låser upp och frigör såret och skapar därför en upplevelse av läkning, befrielse och inre transformation.

Därför är de väsentliga stegen att fokusera på dessa:

  • Beskriv ångesten som du känner den nu.
  • Varifrån kom ångesten ursprungligen? Fråga inom och låt dig guidas, du kan bli uppmärksammad på en upplevelse under din nuvarande livstid eller en annan livstid. Acceptera alla insikter du får. Om du inte får insikt så vet att du har anslutit dig och fortsätt med processen, du kanske inte behöver vara medveten och kan fortfarande följa energimönstret för att uppleva en befrielse.
  • Vilket sår skapades och vilken anledning eller meddelande finns i såret? Om du vill kan du använda en visualisering för att få den förståelse du behöver. Föreställ dig hur såret ser ut, kanske det är en låda, grotta eller något annat. Gå in i såret. Att bara vara närvarande i såret gör att du kan förstå meddelandet. Det är ofta så att meddelandet upprepas kontinuerligt så med tålamod kan det nås.

Ett exempel på information eller insikter du kan få: Ångesten kom från att flyga i ett flygplan. Ångesten kom från att falla ned från ett träd som barn. Meddelandet i såret är att inte tappa kontrollen annars kommer du att uppleva smärta.

Kom ihåg att sår eller meddelanden som stagnerar i din varelse ständigt projiceras i din verklighet, det är därför människor upptäcker att vissa områden i deras liv helt enkelt inte fungerar som de vill.

Var Placerar du Ditt Fokus Härnäst?

När du erkänner meddelandet som stagnerat i din varelse och projiceras in i din verklighet kan du automatiskt uppleva en inre befrielse eller omvandling. Det är viktigt att erkänna skiftet fullständigt, genom att göra det så kommer du att tillåta dig själv att uppleva omvandlingen till fullo. Du kan uppnå detta genom att säga inom dig: ”Jag erkänner den gudomliga öppningen, befrielsen och transformationen som vaknar inom mig nu.” På så sätt anpassar du din medvetna medvetenhet och din hela varelse med det uppvaknande och den läkning som sker inom din varelse, så att hela din varelse gynnas av omvandlingen. Således kommer denna omvandling att projiceras till din verklighet, och manifestera vackra gudomliga möjligheter i din vardag.

Resultatet

När du gör upptäcksresan, och erkänner att ångest helt enkelt är en produkt av något mer intressant och transformerande som äger rum i din varelse, så kommer du att frigöra närvaron av ångest i ditt liv. Du kommer också att rensa närvaron av förstärkt ångest i mänsklighetens medvetenhet, och därmed minska den magnetiska dragningen som ångest kan ha på mänskligheten. Mänsklighetens medvetenhet kommer inte längre att aktivera och stärka ångesten inom mänskligheten. Således kommer ett kraftfullt uppvaknande, en läkning och omvandlingsprocess att äga rum för mänskligheten.

Det är viktigt att jag, Ärkeängel Metatron, delar att allt har ett syfte. Detta innebär att jag gör dig medveten om ångestens dragning inom mänsklighetens medvetande och hur den ökar ångesten inom dig och vice versa. Det är en uppstigningsaktivering som sker för alla nu. Skaparen inbjuder alla att rensa ångest som inte fyller någon uppgift eller något behov i ditt liv, för att skapa nya gudomliga uppvaknanden, insikter och upplevelser för alla. Det faktum att ångest har förstärkts inom många på Jorden och inom mänsklighetens medvetande, är i sig själv en uppstigningsprocess. Det finns ett behov av att se, känna och erkänna hur kraftfull och uttömande ångest kan vara. På så sätt tillåter du dig att nå nya vibrationer av sanning och befrielse.

I ständig kärlek,

Ärkeängel Metatron

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...