Orions Råd av Ljus, Plejadernas och Andromedanernas Råd, via James Gilliland

November 2020

I de kommande dagarna kommer ni att se en stor polaritet. Den kommer att accelereras och förstärkas och biprodukten blir kaos. Hur mycket kaos det blir är upp till människorna på Jorden, individuellt och kollektivt. Det finns de som är i linje med Universell Lag, vilket många refererar till som Enhetsmedvetande, vars främsta företräden är Universell Frid, Broderlig/Systerlig Kärlek, Individuell Frihet och Välstånd till Alla. De andligt och teknologiskt avancerade Utomjordingarna, Uråldriga Förfäderna och Trans/Ultradimensionella Varelserna har överskridit alla religiösa och kulturella gränser, krig, sjukdomar och all fattigdom. De har bränslefri energi, antigravitation och teknologier bortom våra vidaste drömmar. Tyranni existerar inte i deras civilisationer. Det finns ingen brist, ingen tävlan, de kan replikera, materialisera allt de behöver, universum, multiversum är deras lekplats.

De lever i enlighet med Universell Lag i tjänst till Skaparen inom all Skapelse. De har också haft sina utmaningar, främst i det länge sedan förflutna, de förstår och har medkänsla för Jordens Mänsklighet. De är här nu för att hjälpa till i uppvaknandet och healingen. ”Uppstigningsprocessen” är på god väg för Mänskligheten och Jorden. Det är obestridligt att Mänskligheten och Jorden genomgår ett uppsnabbat vibrationellt lyft. Enligt vetenskapen rör vi oss genom ett område i rymden med mycket hög energi. Alla frekvenser inom det elektromagnetiska ljuset har ökat, Schumannresonansen har haft tidigare ej sedda spikar, inkommande Kosmisk, Gamma- och Röntgenstrålning från avlägsna galaxer bombarderar också Jorden med exponentiell ökning. Solen har varit mycket upptagen med Coronala Massutbrott och Solstormar vilka också har en påverkan socialt, ekonomiskt och fysiskt. Dessa inkommande energier kan orsaka humörsvängningar, letargi, känsloutbrott, sociala och ekonomiska förändringar, svårt väder, och en ökning av vulkanutbrott och jordbävningar. Jorden expanderar med dessa energier.

Det sker också ett inflöde av högre medvetande och energi som kommer med närvaron av högre dimensionella varelser och som adderas till medvetandet och energin på planeten. Vi har kommit in i vad som är en naturlig cykel för att hjälpa mänskligheten att göra detta skifte. Många har gått genom stora krig med pånyttfödda utomjordingar och är planetära befriare, såsom Orions Råd av Ljus. Vi för med oss en expansion av medvetandet och tillgänglig energi, healing, stöd till dem som väljer att vakna upp och helas, och sålunda kliver in i sin egen gudomlighet. Vi ska inte dyrkas eller ses som gudar, vi är här för att påminna er om Guden/Skaparen/Stora Anden inom er och hela Skapelsen. Några av våra uråldriga förfäder kom till er planet för miljarder år sedan. Det gjordes många kolonisationsförsök, några misslyckades på grund av interna konflikter och krig, några gick under i Jordförändringar, översvämningar, polbyten och massiva vulkanutbrott. Vi var de gamla tempelbyggarna med teknologier oöverträffade än i denna dag. Några var välvilliga, andra var utvecklade tyranner. Vi var de beskäggade gudarna i er historia, i era heliga böcker, omskrivna på lertavlor och avbildade på tempelväggar. Detta är ursprunget till de Hebreiska gudarna, de Grekiska gudarna, de Egyptiska gudarna och andra avancerade kulturer som fanns före dessa. Några av våra förfäder existerar än idag tillsammans med sina barn. De som inte utvecklades eller lämnades bakom och höll sig utanför Universell Lag tas hand om av de välvilliga som fortsatte att utvecklas andligt.

Gud/Skaparen/Stora Anden är i sanning det enda medvetande som omfattar allt medvetande på alla plan och dimensioner i hela multiversum.

Den Allestädes Närvarande, Allsmäktige, Allvetande Skaparen i hela Skapelsen. Som alla Mästar-Helgon och Kloka gamla sagt er finns templet inombords. Genom att gå inombords med medveten bön och meditation och andra andliga övningar expanderar ni i medvetenhet, i medvetande, tills ni blir ett med detta enda medvetande. Den enda skillnaden mellan er och högre dimensionella varelser är att de har tillgång till och använder mer av det förenade fältet, enhetsmedvetandet. Det kan tillgås som aldrig tidigare på Jorden nu, ett gyllene tillfälle att ta ett kvantumhopp i medvetande.

Vi skulle vara försumliga om vi inte gav er en balanserad berättelse angående skuggsidan. Det fanns teknologiskt och mentalt mycket avancerade varelser som var andligt bakåtbildade i ert förflutna. De vördades som gudar tack vare sin avancerade teknologi och utövandet av mörk magi. De har bara ett mål, världsdominans, och kommer att använda alla tillgängliga medel för att nå sitt mål. De har en lust för makt och rikedom, är själviska, arroganta till nivån av narcissism, vissa begår folkmord, några tillämpar rasförädling, de flesta saknar empati och medkänsla. Kärlek finns inte i deras vokabulär. Deras uråldriga ritualer inkluderar extremt dekadent beteende, inklusive barnoffer där de använder barnens blod och kroppsdelar. De som följer dem lovas berömmelse, makt och rikedom om de ger sina själar och liv till de osedda krafter som kallas in under dessa ritualer. Var inte så naiva eller i förnekelse att ni inte tror att detta fortfarande görs idag. Det är mycket vanligt i de högre sfärerna av religiösa, affärs- och politiska institutioner. Det är mycket vanligt i Hollywood och Musikindustrin. Allt detta kommer att avslöjas, era idoler kommer att falla, vilket för er tillbaka till er själva.

Extern dyrkan går emot alla Mästares läror. Många i dessa kraftfulla roller kommer att få uppvaknanden, de kommer att inse sin egen gudomlighet och gudomligheten hos andra. De kommer att bryta förtrollningen. Detta är en del av det Stora Uppvaknandet. Ledare på varje plats i livet vaknar upp och minns tidigare liv i andra avancerade civilisationer som nu är här och deltar i processen. De har insett att om de fortsätter på samma kurs kommer det att resultera i förslavning och död för de flesta i mänskligheten, inklusive dem själva. Dröm-förtrollningen bröts. Drömmen om högre civilisationer i harmoni med varandra och naturen utvecklas i hjärta och sinnen hos alla som väljer eller har valt. Deras själar blir aktiverade. De flesta tittar mot himlarna efter den stora invasionen. Den har redan skett. Den var inkarnationen av många avancerade själar från många stjärnsystem. De aktiveras nu, uppfyllande en profetia. ”Gud/Skaparen/Stora Anden har gett sitt bästa för denna tid.” På den ena sidan av Gud finns majoriteten. De kommer att påverka alla omkring dem och sanningen blir deras val av vapen. Det finns en plan, den är multidimensionell och på slutet vinner Gud/Skaparen/Stora Anden. Besten kommer att falla, alla de i linje med besten kommer att falla med den. Jorden uppstiger. De som inte kan höja sina vibrationer, frisläppa det förflutna, heala och orientera sig med Universell Lag kan inte upprätthålla sig själva eller sina riken. Det kommer att bli ett stort uppklarande.

Det ni ser just nu, speciellt under dessa valdagar är det Stora Uppvaknandet. Ingenting kommer att kvarstå dolt. Även om de försöker tysta ner sanningen kommer den djupa staten, de företagssponsrade ”vanliga” medierna, till och med sociala medier med dem som sålt sina själar för berömmelse, makt och rikedom, att avslöjas för sina handlingar och sin karaktär. De som ljugit för massorna, använt dem genom att skapa splittring i kultur, ras och religion för att skjuta fram sin egen position, kommer att avslöjas. ”Ingen sten ska lämnas ovänd och alla deras missgärningar skall ropas ut från taknockarna.” Amerika grundades på frihet från tyranni. Frihet från kontrollörer. med socialistiska agendor där makten och rikedomen tas från individen och läggs i händerna på några få narcisisstiska miljardärer som vill styra varje aspekt av era liv. Se upp för dem som splittrar, de som söker byten bland de sårade och nedgångna genom att falskeligen säga sig vara deras räddare, när de egentligen, vilket historian bevisar, har varit deras förslavare.

”De som kräver att ni väljer en ras före en annan är de verkliga rasisterna.”

Kritiskt tänkande, personlig efterforskning, och att ta det till sitt hjärta är den upplystes verktyg. Följ pengarna. Antifa, Black Lives Matter och andra multimedia grupper är grundade av Soros, en erkänd Nazist som med egna ord har sagt att nedtagningen av Amerika kommer att vara hans främsta prestation. CCP, Kinas kommunistparti, är också tungt investerade i DNC (Demokraterna i USA) och många politiska ledare. Den senaste nyhetsbomben är de hundratals miljonerna investerade i familjen Biden. De är kompremetterade. Visste ni att när ni ger bidrag till Black Lives Matter så går det mesta till Bidens kampanj? Förstår ni nu varför upplopp, död och förstörelse i stadskärnorna fortsätter och inte någon av dem fördömer våldet medan andra säger att Antifa och våldet är en myt?

Det är dags att vakna upp, att sluta föra vidare förfädernas potatis. Döm en person efter karaktär och handling, för det är så de är kända i himlen. Om ni inte har sett genom lögnerna, villfarelserna, manipulationerna och karaktärsmorden som beskyller andra för vad de själva har gjort eller gör så har ni några frågor här. Varför stoppar en grupp droger och mänsklig trafficking, våld, plundring, korruption på högsta nivå, medan en annan vänder bort blicken och stöttar eller deltar i allt här ovan? Detta är ingen kuggfråga. På vems bekostnad har de samlat sin enorma makt och rikedom? Många kommer att vara med i upplopp, stjäla och döda å sina förslavares vägnar då de piskas in i en frenesi av splittring för avledning från deras egna mörka gärningar.

Varför hatar korrupta politiker, den globala eliten, den affärsägda extremt partiska vilseledande median och sociala medier Trump? Varför hatar de Sataniska/Luciferianska och pedofilerna Trump, som brutit massiva trafficking- och pedofilringar som opererade tvetydigt under den förra administrationen? En mans karaktär etableras av hans handlingar. Den borde inte kunna etableras av hans motståndare med en lång historia av förräderi och korruption.

Vem tror ni Galaktikerna och Himlen står bakom?

Amerika är inte perfekt, det är ett pågående arbete, det är mer i linje med Universell Lag än något annat land. Amerikas öde är inte att bli ytterligare ett land i tredje världen, vilket är vad kontrollörerna vill göra det till. Vid någon punkt var ni halvvägs där. Ni undvek en kula. Nu har ni en ny chans att rätta till saker. Amerika är på en annan kurs. En våg av frihet, högre medvetande och energi flödar genom Amerika. Den kommer att påverka hela världen som tittar och ber för Amerika. Den är sponsrad högt upp och kommer att bli segerrik. Styrkorna bakom den är oföreställbara. Den stora frågan är: Kommer ni att tillåta ta-ner-Amerika gruppen med sina korrupta politiker, sponsrade av den globala eliten som styr pressmedia och sociala media, att ta er på en väg av avveckling tills ni blir ett tredje-världen land? En grupp som hatar frihet, personlig makt, grundläggande mänskliga rättigheter, Konstitutionen och Förteckningen av Rättigheter, gudomligt inspirerade doktriner. En värld där era grundläggande mänskliga rättigheter som redan är inkräktade på, rätten till integritet, tryckfriheten, religionsfrihet, rätten att försvara sig, inte längre kommer att existera?

Nu är det dags att kräva att dessa friheter till fullo återställs, ställa till ansvar dem som har gjort överträdelser på dessa friheter och fortsatt ljuga och lura folket. Att inte längre följa som villiga deltagare eller okunniga om diktaten från kontrollörerna, för slutmålet är er förslavning och så småningom död. De styrs av ondska, synlig och osynlig, som inte bryr sig ett dugg om Mänskligheten eller Jorden. Detta är Gud/Skaparen/Stora Andens sista strid. Det vissa kallar Armageddon. Besegrandet av ondska och begynnelsen på tusen års fred. Som profetiorna förutsade är detta bestens död, begynnelsen på tusen år av fred, där Jorden går Samman med resten av Universum, en stor återförening med Stjärnnationerna och gör ett kvantumhopp i utveckling. Det är dags att stå upp för er egen gudomlighet, göra Universell lag till landets lag. Universell Fred, Broderlig/Systerlig kärlek, Individuell Frihet och Välstånd till Alla.

Mottagits genom James Gilliland

www.eceti.org

www.bbsradio.com

ECETI Stargate Youtube

www.bbsradio.com

ECETI Stargate Youtube

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

,.

Du gillar kanske också...