Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 19 mars, 2021

 

På ett sätt står tiden stilla och inget kan gå vidare förrän aktioner kommer igång som slutligen avkortar de Mörkas makt, så till den grad att de inte längre kan störa de planerade förändringarna som leder till befrielse från deras cyniska och onda plan att kontrollera och reducera världspopulationen. Den fräcka planen har varit möjlig endast genom deras infiltration och kontroll inom så många områden av politik och verksamheter, i många fall kan man säga att det varit möjligt endast genom tvång, utpressning och till och med mord. Helt klart kan det inte, och kommer inte, att tillåtas att planen kommer i mål och den kommer att hindras av dem som är era osynliga och ofta okända beskyddare i de högre nivåerna. Det har varit en lång och mödosam färd som snart måste komma till ett slut så att den Nya Tiden verkligen kan komma igång.

Under många år har ni alla haft många inkarnationer, och medan era vibrationer har höjts har ni också utvidgat ert medvetande. Det har gett er en större grad av perception gällande det som pågår runt omkring er, och ni förstår nu det som tidigare låg bortom er förståelse och ni går nu inte så lätt på lögnerna som de Mörka cirkulerar. Enligt Universell Lag måste de tillkännage sina aktiviteter och har på det sättet gett en möjlighet till de av Ljuset att förbereda sig för deras handlingar. Det tas inte alltid på så stort allvar, men deras avsikt är att avslöja sina planer. Vi kan försäkra er att de av Ljuset har tidigare, vid många tillfällen hjälpt er eller ingripit för er räkning. Det finns dock gränser för hur långt de Mörka kan gå med sina avsikter att hålla tillbaka mänskligheten.

För närvarande är det inte mycket ni kan göra för att hjälpa Ljusstyrkorna mer än att fokusera på era mål, och på det sättet hålla vibrationerna så höga som möjligt. Under eoner har det varit obeskrivbart svårt att inte bli distraherad av yttre händelser, då livet har varit mycket osäkert och gett mycket lite eller ingen tid alls för personlig utveckling. Nu har ni mer tid för er själva och mängder av information är tillgänglig och som täcker era nuvarande behov. Ingen som verkligen söker information som redovisar er sanna historia och er framtida möjligheter, kommer att sakna hjälp och vägledning, vilket gör att ni kan utvecklas snabbare. I dessa tider, mer än i någon annan tidigare period, finns det verkligen mer hjälpare som kan och är ivriga att stötta er. En del av er är potentiella Mästare och er andliga väg kommer att spegla de möjligheter ni söker för att kunna förstå och utveckla de högre frekvenserna.

Er utveckling handlar helt om personligt växande och även om ni inte kan se det, är er livsplan särskilt utformad för att tillförsäkra att ni når framgång. Det är helt självklart för uppstigna att ge av sig själva genom att hjälpa andra som inte kommit så långt. Så ni kan vara säkra på att aldrig bli utan, men kom ihåg att be om det ni behöver och för det mesta kommer ni att få vad ni behöver. Behov är det avgörande ordet då det inte är någon mening eller syfte med att önska saker som inte för er framåt längs er andliga väg. Men eftersom ni är inne i en ny tid är det mer troligt att ni får vad ni än begär, så länge som det gynnar er andlliga väg. Alltmedan ni utvecklas så får ni mer frihet vad det gäller personliga saker, och era Vägledare kommer också att stödja er i era val. Var förvissade om att alla vill se att ni får framgång, utom de Mörka som gör allt vad de kan för att hindra er.

Under en lång tid har ni fått inblick in i framtiden och vad som väntar er och det har lett människor upp på en väg som är informativ och inspirerande. Utan våra ansträngningar att peka ut rätt riktning för er, kunde ni mycket väl ha slösat ert liv på en mindre utveckling. Då ni insett intuitivt vilken riktning ni ska ta, verkar det som om ni har tillräckligt med tid att stiga upp, men det är mycket arbete som ska göras för att komma ut ur det gamla sättet att göra saker på. Ni måste nu tänka stort då visioner av framtiden kommer att bli er verklighet om nästan ingen tid alls. Det blir förstås med vår hjälp, men de första stegen måste ni ta själva, då vi måste respektera er fria viljas val. Futuristiska filmer har med avsikt närt er fantasi och gårdagens science fiction är morgondagens verklighet. Framsteg har gjort det omöjliga till en realistisk potential för den närmaste framtiden.

Ni måste dock rätta till saker först och ställa upp ett scenario som blir grunden för allt som ska komma. När ni väl har nått det kommer saker verkligen att sätta fart mycket snabbare. Som ni blivit informerade många gånger har Ljuset vunnit striden för er, även om det fortfarande finns problem att lösa. Åtminstone är ni medvetna om, att vilken prestation ni än gör för det, kommer den att bli belönad. Ni kommer att övervinna den röra som ni är i nu, och det är självklart att det måste bli så, eftersom ert öde är att bli redo för större prestationer som tar fram nya uppfinningar som bygger på dem ni redan använder. Er hälsa står överst på listan till skillnad från förr då den tyvärr har försummats, men efter hand kommer era kroppar att förändras på grund av de högre vibrationerna, till ett läge där ni kommer bortom sjukdom och liknande problem för att åtnjuta en perfekt hälsa.

Kan ni föreställa er hur det kommer att bli att andas luft som inte är förorenad och vart ni än går är marken frisk och fri från kemikalier. Där träd och andra plantor växer till sin avsedda storlek och de med blommor är ren skönhet och har förunderlig doft som fyller luften. Där världens vattenleder är rena, för det kommer i sinom tid. Det finns för närvarande få platser där havet inte är förorenat och där havslivet inte är påverkat av sjukdomar. Med hjälp kan den nästan omöjliga uppgiften att rena era vattenvägar klaras av ganska snabbt. Till och med nu rensas den värsta påverkan bort utan att ni vet om det och det är upp till er att uppehålla detta. I en ren och hälsosam miljö kommer inget att gynnas mer än människan själv. Vi ser er framtid tydligt och klart och uppmuntrar er att hjälpa till att manifestera den genom att se efter Moder Jord.

Övervinn er förtvivlan inför de problem som nedstängningarna har orsakat då slutet är i sikte. Av olika anledningar dyker det upp oundvikliga problem, men människan är kända för sin bestämda vilja att komma över även de största problem. Det hjälper att gå samman, så lägg era småaktiga oenigheter åt sidan och var säkra på att gemensamma ansträngningar ger mycket snabbare resultat. Det kan bli så att Mänskligheten till sist inser att samarbete är den snabbaste vägen till framgång.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fulländning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...