Saint Germain och OWS via James McConnell 21 mars 2021

 

Saint Germain och OWS via James McConnell 21 mars 2021

SAINT GERMAIN (kanaliserad av James McConnell)

Jag är Saint Germain. Jag är här för att fortsätta, fortsätta med det som påbörjades – inte för några år sedan, utan för livstider sedan, här på denna planet med alla er.

Alla ni som arbetat, gått framåt, framåt i medvetandet i livstid efter livstid, och vidare i nästa livstid, kommer ihåg små bitar här och där, men vid någon punkt under denna livstid når ni slutet. Slutet på denna tid och början på nästa. Början av den Nya Gyllene Tiden på Gaia. Den Gyllene Tiden på Gaia som ni kommer att delta i, deltar i. Ni åstadkommer detta. Och ni måste förstå att ni alla är här tillsammans för att göra detta.

Ja, ni är verkligen individer. Ni har era egna individuella liv, era egna individuella behov och önskningar. Men ni vet också att ni är en del av kollektivet. Ni är en del av gruppmedvetandet, den kollektiva medvetenheten på denna planet. Ni har era nivåer, eller cirklar, som tidigare nämnts, av gruppmedvetande som expanderar längre och längre ut.

Men när ni fortsätter att låta ert medvetande sprida sig, för att inkludera mer och mer av den här planetens kollektiva medvetenhet, kommer ni närmare och närmare er egen uppstigning. För att kunna stiga upp, så måste ni gå ut ur er egen verklighet och ta in förståelse och kunskap om vad som ligger bortom. Av allt som finns. Allt som finns.

När ni har kommit till den medvetenhetsnivån, är ni redo att helt släppa alla de olika bihangen som har hållit er nere. När ni insett er fulla medvetenhetsnivå, att ni är som det kollektiva du, som inkluderar alla era multidimensionella själv, liksom all koppling till hela planetens medvetenhet, till och med solsystemet. Och ni kan till och med gå bortom det, när ni tar till er galaxens kollektiva medvetenhet, och så vidare.

Någon nämnde tidigare något om Gaias medvetande. Gaias enorma medvetande. Och ja, hon har ett enormt medvetande. Tänk på det enorma medvetandet från Solarnas Logos för detta solsystem, sedan medvetandet av det galaktiska medvetandet, och bortom det, och bortom det, och så vidare.

Ni börjar då förstå föreningen med Den Ende ni alla är. Och ja, detta är väldigt esoteriskt. Ert tredimensionella medvetande kan inte förstå det. Men ni är inte längre bara i ert tredimensionella medvetande.

Många av er, om inte alla, har flyttat från en tid till annan, från ögonblick till ögonblick, ni har flyttat ut ur det tredimensionella medvetandet. Och ni har tagit till er det högre medvetandet, inte helt av er själva utan med hjälp av de som finns runt er, och från Träden, växterna och blommorna: de förstår alla att de är en del av en större plan. De vet alla detta. I deras medvetande vet de detta. Djuren vet att de är en del av den större planen som är i rörelse, den högre medvetenhetsnivån bakom dem.

Det är mänskligheten som måste komma till denna förståelse om att alla är en del av en större plan, en större plan som hela tiden är i rörelse. Skiftar och förändras ständigt. Och det är anledningen till att ni inte ser de resultat ni alla vill se. Ni ser inte det ni har drömt om ännu.

Men även om ni inte sett det ännu, så betyder det inte att det inte händer. Det är precis som om ni tänker er att ett träd i en skog faller, men det hörs inget. Betyder det att det inte föll? Eller ett annat sätt att se det på, är om ett träd faller men ni vet inte om det, betyder det att det föll ljudlöst? Ni kan se det på båda sätten. Det är att förstå den fulla medvetenhetsnivån ni alla har, och det är en del av det större medvetandet.

Och det är vad hela denna kamp handlar om. Denna kamp för frihet handlar om att inse att ni är en del av en större helhet.

President Trump försökte få er att förstå att det här gäller för Amerika, då han sa, ”Gör Amerika Fantastiskt Igen.”

Men det gäller även utanför Amerika. Det gäller hela planeten, världen. Gör världen fantastisk igen. Det blir nästa del i detta. Gör planeten fantastisk igen. För det innefattar nivån i hela er varelse, vilken finns bortom denna lilla verklighet ni befinner er i. Denna verklighet som ni skapar för er själva, men verkligheten bortom är så mycket större. Och ni rör er alla mot att bli en del av det, när ni förstår medvetandet som finns bortom. Bortom er, och ändå anslutet till er hela tiden. Detta är det universella medvetandet. Universell källmedvetenhet.

Alla måste fortsätta att vara medvetna om allt som händer, men bli inte involverade i det. Förutom vid de tillfällen då ni kan göra skillnad.

Förfäderna till detta land gjorde skillnad, eftersom de gick utanför sig själva och insåg att de hade ett större medvetande. De insåg att de hade ett större medvetande bortom sig själva och att de behövde kämpa för att nå något utanför sig själva. Och ni alla är nu i den processen.

Men ni uppmanas inte att underteckna en ny Declaration of Independence. Ni blir inte ombedda att sätta era liv på spel. Några blir det. Men de flesta av er blir inte ombedda att göra det. Det är inte en del av ert uppdrag.

Men en del av ert uppdrag är att nå ut. Att nå ut och hjälpa andra var ni än kan. Men ni ska följa er egen övertygelse när ni gör det. Kapitulera inte. Ge inte efter för den programmering som fortsätter att komma in på den här planeten, som fortsätter att förverkligas på hela planeten genom folket som finns här, eftersom mörkrets krafter fortsätter att försöka hålla sig kvar. Kämpar för sina liv. För allt de känt till. Men de måste släppa taget. De måste släppa taget och de uppmanas att göra det på ett eller annat sätt. Och ni känner till det jag talar om nu. Om de inte kapitulerar för Ljusets Styrkor, så kommer de att förintas av dem.

Och ni alla, ni alla finns i dessa Ljusstyrkor. Ni är redan en del av det. Ni är Markstyrkorna. Ni är Vägvisarna. Och jag ber er nu, jag Saint Germain och alla de övriga Uppstigna Mästarna, Galaktikerna och Agarterna som arbetar med er: vi ber er nu att gå ut, gå ut med era kunskaper, er tro, era sanningar och följ dessa sanningar vart de än kan leda er. För om de verkligen är sanna, så kommer det att leda er i den riktning ni behöver gå.

Ni har många, många gånger fått höra, ”tro på er själva”, och det är vad det handlar om nu. Denna kamp som pågår mellan de olika sidorna. Det handlar om att tro på er själva och följa er egen övertygelse, följa er egen väg. Vissa har kallat den ”vägen som inte så många har tagit.” Ja. Följ den vägen. För det är den väg som leder er tillbaka till ert Högre GudsSjälv och till full uppstigning.

Jag är Saint Germain, och jag lämnar er nu i frid och kärlek.

Och den Violetta Flamman har givits tillbaka till er, som ett verktyg för att hjälpa er att fortsätta gå bortom den gamla programmeringen, och ta till er den nya som ni skapar för er själva.

 

 

 

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En som tjänar här. Shoshanna här.

Vilket underbart meddelande! Vi sa bara, ”Wow! Wow!” Vilka underbara ord!

Vilken underbar inspiration det kommer från Saint Germain, ja det var han som talade, men han har kallats, eller fått stöd, så att säga, av de som hjälper honom att föra fram dessa underbara meddelanden till er.

Men det är mer än bara ett budskap, det handlar om livet i sig. Det handlar om att ni blir Den Ende. Som vi säger så många gånger, ”Var den Ende”. Ni måste måste det. Ni måste bli Den Ende.

Och om ni följer dessa ord, dessa meddelanden som vi har gett er en tid, kommer ni att röra er till den punkt där ni är redo att komma igenom, och helt genomföra uppstigningen.

Det är vad det här handlar om: att förbereda er för detta, göra er redo, förflytta er igenom det och sedan be er att vända om. Inte för att göra om allt igen – vi skulle verkligen aldrig be er om det. Men komma tillbaka och hjälpa de som kämpar på i kölvattnet. Precis så som ni ibland har kämpat. Ni förstår, så därför kan ni hjälpa dem i deras kamp.

Vi är redo för era frågor om ni har några. Ni kan slå på ljudet på era telefoner nu och ställa era frågor.

Gäst: Ja, Kära Ni. Vi pratade tidigare i vår konversation om en viss website angående att föra tillbaka pengarnas makt till folket. Och vi kom till frågan om vi skulle hoppa ombord på detta eller inte. Och en fråga som kom upp var, hur vet vi vad som är vår mänskliga programmering, eftersom vår 3D-programmering fortfarande dröjer kvar som säger vad vi ska göra eller inte göra, och vad som är vårt faktiska inre vetande? Hur ser vi skillnaden på det?

OWS: Det sätt vi kommer att svara på detta, handlar inte direkt om den website du pratar om, utan att förstå vad ”gå med flödet” betyder. När vi har sagt ”gå med flödet” så är det precis det vi ber er göra. Att släppa taget och låta er vägledas på vilket sätt som helst. Om vägledningen säger att du ska bli involverad, bli involverad. Om vägledningen säger att nej, detta är inte något för dig, håll dig borta från det. Det är att gå med flödet, förstår du? Efter din inre vägledning, din intuition. Den där lilla rösten i dig själv, som säger att du ska göra en eller annan sak.

Fast, med den förståelsen, och om man då bara lutar sig tillbaka och gör ingenting, så blir inget gjort. Det måste du också förstå. Om de som var där för att underteckna Declaration of Independence, inte hade uppmuntrats att underteckna med sina namn, vad skulle ni då ha haft? Ni skulle inte ha haft Amerika, USA. Ni skulle inte ha haft det. Det skulle inte ha hänt. Ni skulle inte ha haft the Bill of Rights. Ni skulle inte ha haft den frihet som detta land nu har haft under ganska lång tid. Ni skulle inte ha något av detta om de bara hade lutat sig tillbaka, och inte följt sin vägledning.

Men de följde vägledningen. Och de skapade en ny värld. En ny medvetenhetsnivå som kan läggas till och läggas till.

Men naturligtvis, som den mänskliga naturen tenderar att göra, så började man att manipulera och göra saker och ting för sig själva, blev giriga och skapade krig, och allt detta. Man kunde börja kontrollera saker.

Men det förändras nu, det vänder och det på grund av er Markstyrkor, Vägvisare, som är en viktig del i denna övergång, vilken sker precis nu under tiden vi talar.

Så många saker händer bakom kulisserna. Ni får glimtar av det här och där. Någon kommer fram och säger det här och det där. Och ni funderar över det. Och ni säger, ”fast, det är inte det vi hört från den här källan, så det den här nya källan säger kan inte vara sant.” Men ni måste förstå att människor är där de befinner sig, och att de tar fram sanningen på det sätt de kan. Precis så som ni själva gör. När ni går framåt och följer er vägledning, eller inte följer den, förstår ni?

Så på ett omformulerat sätt säger vi igen, gå med flödet. Var er själva, hur det än må vara, och följ den inre vägledningen. Om den säger gör det, så gör det. Om den säger att ni inte ska göra det, gör det inte. Det är vad vi skulle vilja säga. Shoshanna?

Shoshanna: (JoAnnas Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi instämmer. Vi vill tillägga något, om vi får.

Gäst: Ja, varsågod.

Shoshanna: Vi kommer att ställa en fråga till dig, om vi får. Vår fråga är, kan du skilja mellan det du tror och det som är din vägledning? Kan du det?

Gäst: Tja, jag försöker. Jag vet inte om jag alltid gör det till 100%. Låt mig tänka. För det mesta tror jag.

Shoshanna: Då vill vi tillägga. En Som Tjänar har gett dig svaret, förstår du. Men vi kommer att tillägga att det är allt som någonsin behövs.

Att varelsens Högre Medvetande försöker manifestera sig själv genom den förståelse som varelsen har om sig själv. Du förstår, det är allt det är. Det du gör är bara relevant för dig. Och det du gör skapar en relevans för andra, förstår du. Så du måste följa den vägledning du får utan att bekymra dig för hur andra skulle göra.

Det som hindrar människor från att gå framåt, är att de tänker på vad andra skulle tycka. Så du måste sluta med det. Du måste göra det du måste göra, för att du vill det, inte på grund av det någon annan säger. Namaste.

OWS: Ja. Och vi tar som exempel bröderna Wright. Om de hade lyssnat på de omkring dem, om att flyga var omöjligt, skulle de då ha gått vidare och skapat ett flygplan?

Det finns många, många sådana tillfällen i din historia, där man kommer med en idé och vill sätta igång. Men andra runt dem säger: ”nej, det är omöjligt, det kan du inte göra.” Och då gör de det inte. Men också många tillfällen då de gjort det. Och sedan finns det en variation av uppfinningar som kommit fram under de senaste hundratals åren, den ena efter den andra.

Så igen, gå med flödet. Gå med din vägledning. Vad det än kan vara. Så det är vårt svar till dig.

Gäst: Kan jag få säga en sak till?

OWS: Ja.

Gäst: Okej. Så jag tror att även om jag nu kan bestämma vad som är min vägledning, så tänker jag på de gånger då jag bara blint gjorde vad programmeringen uppmanade mig att göra, och jag visste inte alltid vad som var vägledning och vad som var programmering. Så jag antar att det var det jag letade efter, en sorts tanke om hur vi skulle förstå skillnaden mellan dessa två saker.

OWS: Du kan inte se det. Du kan inte se det med dina fysiska ögon. Du måste använda ditt tredje öga och ditt hjärtcenter, särskilt ditt höga hjärtcenter för att skapa den kopplingen. Hjärtat och Sinnets koppling för det samman. Och då får du ditt svar i nästa steg, och i nästa steg, och så vidare och så vidare, förstår du?

Gäst: Ja. Tack.

OWS: Ja. Mycket bra. Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga, En Som Tjänar och Shoshanna.

OWS: Ja?

Gäst: President Trump intervjuades i Fox-news i förra veckan. Han fick en fråga om vacciner och han uppgav att alla skulle få det. Jag vill veta om han har blivit pressad av kabalen, eller om det finns några andra insikter om varför han skulle säga det.

OWS: Det vi kommer att säga, är att saker och ting inte är som de verkar vara. Det är allt vi kan säga om det just nu. Du kan använda din egen vägledning och inre kunskap för att ta det längre. Så många saker händer som fortfarande finns bakom kulisserna och inte kommer ut till allmänheten, inte ens till er som är vakna. Mycket händer. Men du får en glimt här och där av de saker som händer, och håller på att hända. Så förstå att även om president Trump, och vi kallar honom ”president”, inte före detta, utan nu och framöver, okej? Och det kan kanske ge dig en liten ledtråd. Shoshanna, har ni något att tillägga här?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Var det ett tillräckligt svar för dig?

Gäst: Ja, till största delen. Jag kommer inte att ta vaccinet, oavsett vad president Trump säger. Jag blev bara så förvirrad över varför han skulle uppmuntra människor att ta detta giftiga vaccin. Det var förvirrande.

OWS: Ja. Du måste förstå att han är i en position där han behöver spela på båda sidor. Och det är vad han nu gör, tills dess han inte längre behöver göra det.

Gäst: Det var till hjälp. Okej. Tack.

OWS: Ja. Och vi föreslår, precis som du har sagt, ta inte vaccinet. De av er som är vakna, även om det kanske inte skadar er, så finns det ingen anledning för er att göra det.

Gäst: Aldrig, aldrig, aldrig. Nej.

OWS: Japp.

Gäst: Tack.

OWS: Finns det andra frågor nu?

Gäst: Ja tack.

OWS: Ja?

Gäst: Hej. Jag är mycket nyfiken, så jag vill veta om vaccinerna påverkar DNA:t hos de som tagit det, och kan dessa människor då kontrolleras och manipuleras eftersom vi hört att det kan bli så? Min grundläggande oro gäller de som är inom hälsoområdet och som arbetar med energi – läkare, sjuksköterskor, kiropraktorer – kan de påverkas av externa krafter via sitt DNA, och då kunna skada människor?

Gäst: Först och främst skulle vi vilja säga, att era frontlinjearbetare som tillhör vårdpersonalen, vad säger de om detta? De säger, ”vi ska inte ta detta vaccin.” Eftersom de förstår mer än allmänheten vet. De vet vad som ingår i det. De vet att det just nu är ett experiment. Det är inte en bevisat att det skulle kunna vara till nytta eller till hjälp för majoriteten av befolkningen.

Så du måste förstå att det finns mycket mer som pågår här. Shoshanna, har du något du kan dela?

Shoshanna: Vi kommer bara att erbjuda, får vi ge dig vårt perspektiv på detta, Kära Syster?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Kära Syster, du måste fortsätta stå emot. Du måste fortsätta att vara den du helt och hållet är, och eftersom du förstår vad som händer här, så måste du fortsätta att inte ge efter, förstår du. Det är allt du kan göra. Det är inte relevant vid denna tidpunkt att försöka ändra tankarna hos de som har gett upp. Du kan inte göra det. Du måste vara stark i din moral och i dina tankar om den du är, och dina tankar om att lyfta mänskligheten genom den du är. Det är allt du kan göra. Det är det du måste fokusera på. Och det är vad alla måste fokusera på. Verkar det vettigt för dig, Kära Syster?

Gäst: Till viss del. Men jag känner inte att min fråga har besvarats angående extern manipulation för de som har tagit vaccinet. Och jag valde att byta behandlare, min kiropraktor, för att hela kontoret hade vaccinerats och jag kände mig mycket obekväm med det, så jag gjorde en förändring och har valt en annan praktik där hela kontoret valt att inte ta vaccinet.

Shoshanna: Kära Syster. Får vi fortsätta, Kära Syster?

Gäst: Naturligtvis.

Shoshanna: Kära Syster, du måste förstå att vi svarade på din fråga. Vi har svarat brett, förstår du. Vi säger till dig att du måste göra vad du behöver göra för att behålla din egen äkthet, att vara den du är oavsett vad andra gör, och det är vad du gör, förstår du. Du kan inte ändra tankarna hos de som har kapitulerat. Du kan inte ändra din kiropraktors sätt att tänka. Du kan inte ändra de som har influerats. Du kan bara ändra den du är, förstår du. Och genom att ändra den du är så påverkar du också andra. Så vi svarar på det sättet, för det verkar som om du har gjort vad du behöver göra, för att gå i en riktning som stöder din egen moral. Det är vad vi har att säga till dig. Namaste.

Gäst: Namaste.

OWS: Och vi tillägger här, som vi har sagt många gånger, att de som är … (Vi ber om ursäkt för vi tappar kontakten. Vi måste få tillbaka den. Vi ber om ursäkt. Ibland blir kanalen och vi som för fram meddelandena bortkopplade)

Så det finns så många saker. Du måste förstå att människor har sin egen väg. De har sina egna val att göra, som leder dem på den väg valt i livet. Och som ni har hört tidigare, så väljer vissa vägen för att lämna planeten. Det kanske inte händer omedelbart när de tar dessa injektioner, men det kan hända efter ett tag, som du har hört.

Många har sagt att ert DNA påverkas och förändras till följd av detta, och det är korrekt. Men det behöver inte vara hela bilden. Det styrs av medvetandet. Så om man plötsligt skulle vakna och höja sitt medvetande, så skulle allt de tagit innan inte ha den inverkan som det skulle haft om de inte hade höjt sitt medvetande, då de skulle ha fortsatt med sin plan att avlida i dödsprocessen.

Så förstå att det är många som har valt den vägen nu. Men det kan förändras till följd av att medvetandet förändras på själva planeten, när saker fortsätter att gå framåt här.

Men ni som är Vägvisare: Visa vägen. Kapitulera inte. Ge inte efter. Fortsätt kämpa för er frihet, för era rättigheter. För att ni har den suveräna rätten inom er att göra det. Okej?

Gäst: Tack.

OWS: Finns det några andra frågor här?

Gäst: Ja. Jag har en fråga om något som jag pratade om för några veckor sedan. Jag hade haft en upplevelse där jag var i Inre Jorden med en stor kristall. Och jag hörde sedan ett par kanaliseringar, en genom Michael Love, det Plejadiska meddelandet när han talade om 13 Atlantiska stora kristaller, och en annan idag av Blossom Goodchild när hon talade om monoliter. Jag själv har jag nu sett ytterligare en stor kristall dyka upp på USA:s västkust. Och jag undrar nu om dessa stora kristaller är monoliterna som det talats om i flera kanaler, och nu med vibrationshöjningen som denna grupp och andra grupper runt om i världen gör, om då dessa stora monoliter och kristaller, kommer att ha tillräckligt höga vibrationer för att kunna visa sig, och sedan sänka sin vibration från vilken dimension de än är, så att världen kommer att se dem harmonisera planeten, för att fortsätta det stora uppvaknandet. Tack.

OWS: Det är inte samma, eftersom dessa stora kristaller, som du säger, har varit här under mycket lång tid – tusentals och tusentals och åter tusentals år.

Monoliterna är de som börjar dyka upp, på grund av de galaktiker som placerar dem här, förstår du? Men det finns en koppling och de kommer att ansluta med varandra. Så vi säger att de stora kristallerna kommer att återaktiveras av dessa monoliter, och det kommer att berättas för världen när den tiden kommer. Okej? Shoshanna, har du något att lägga till?

Shoshanna: Vi vill dela med oss. Får vi det, Kära Syster?

Gäst: Ja varsågod.

Shoshanna: Kära syster, du har en stark relation till den kristallina energin. Du är mycket relaterad till dessa saker, eftersom du i det förflutna och under andra livstider har använt dessa energier. Det är därför detta avslöjas för dig, Kära Syster.

Vi kommer att berätta för dig, att kombinationen av pyramiderna, monoliterna och den stora kristallina energin som härrör från dessa stora kristaller, är den energi som krävs och den vibreras runt på planeten, för att skapa uppvaknandet och gå vidare till Händelsen. Det är vad som pågår, och du deltar i detta genom dina meditationer.

Och vad vi kommer ihåg, så har du upplevt att du fört en stor kristall framåt, och manipulerade den energin för att öka mänsklighetens bästa och upplyftning, och du måste fortsätta att göra det.

Det finns många kristallarbetare på planeten som verkligen inte är helt medvetna om hur viktiga de är, de är viktiga för att planeten ska kunna höja energin och vibrationerna till en nivå, som gör att mänskligheten kan gå framåt i medvetandet. Namaste.

Gäst: Tack. Så är den här delen är som en transistor, ni vet, som en mottagande ände som sedan tar emot från Galaktikerna, och dessa kristaller på planeten är den andra halvan av den mottagande överföringen, är det vad jag ser?

OWS: Från en tredimensionell förståelse, ja. Men det är långt utöver detta. Vi kan inte berätta för dig, för du skulle inte kunna förstå det just nu. Men i din meditation kan du det. Du kan ta dig till den nivån av medvetande vilket skulle ge dig denna förståelse. Så frågan du just har ställt. Ställ den bara inom dig nästa gång du har möjlighet, och låt själva medvetandet ge dig svaret.

Shoshanna: Vi vill dela.

OWS: Ja.

Shoshanna: Vi vill fortsätta dela med oss ​​av detta. Får vi det, Kära Syster?

Gäst: Ja varsågod.

Shoshanna: Kära Syster, den tredimensionella mänsklighetens medvetenhet använder kristaller i allt. De använder kristaller i datorer. De använder kristaller i sina klockor. De använder kristaller i utrustningar som den kristallina energin driver, förstår du. Det skapar el till utrustningen för att få den att fungera, förstår du. Föreställ dig då när en stor kristall dyker upp, vilka mängder energi och vibrationer den skapar för världen, förstår du. Förstår du hur vi ser det?

Gäst: Absolut. Ja det gör jag, och tack så mycket.

Shoshanna: Namaste.

Gäst: Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det ytterligare frågor här innan vi släpper kanalen? Ingen mer? Då tar vi e-postfrågan.

Gäst: Ja tack. Frågan är, när Stjärnfrön återansluter sitt DNA, kommer de då att kunna föryngra sig själva?

OWS: Det är en mycket svår fråga att svara på just nu. Men förstå, när ditt DNA återansluts (och vi använder termen återansluts medvetet) tillbaka till vad det ursprungligen var, eller kommer åtminstone närmare det, så kommer du att ha förmågan att också ansluta till ditt Högre GudsSjälv, och när du ansluter dig till ditt högre GudSjälv har du gått igenom uppstigningen mer fullständigt. Och när du väl har kunnat göra det, skulle du kunna ändra din kropp till hur du vill att den ska vara. Men var snäll och förstå att det förmodligen kommer att bli en övergångsperiod där era fysiska kroppar kommer att kunna använda de kristallina healingkamrarna och det ni kallar ”med-beds”. Och när ni gör det blir det en föryngringsprocess, som kommer att kunna vända åldrandets process till det ni vill.

Så det finns två delar i detta. En är i tekniken ni har möjlighet att kunna använda. Den andra handlar också om teknik, men det är en medvetenhetsteknik, där du själv kommer att kunna styra, utan att använda någon apparat, förstår du? Shoshanna, har du något att lägga till här?

Shoshanna: Vi vill dela om detta. Vad vi kommer att säga är att när den fysiska kroppen gör det som kallas en återanslutning till DNA:t, så blir det en duplicering av den eteriska kroppen, förstår du. Det blir duplicering av eterkroppen i den fysiska. Så åldern är oviktig vid denna punkt. Åldrandet upphör inte, förstår du. Eftersom åldrande bara finns i den tredimensionella verkligheten, så kommer det inte att vara något problem. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Då är vi klara för denna gång. Har du något avskedsmeddelande, Shoshanna?

Shoshanna: Vi kommer bara att säga att alla måste vara trogna sig själva. De måste vara trogna sina egna ideologier. Man måste förbli trogen till de man är, förstår du. Utan att bry sig om andra influenser. Om en varelse är helt äkta, så behöver man inte oroa sig för någonting, förstår du. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och vi lägger till, som Shoshanna har sagt, lita på er själva, var verkligen sanna mot er själva.

Men också, och som vi har sagt många gånger och som ni har hört många gånger från olika källor: fortsätt att lita på planen, för planen är okrossbar. Den kan inte brytas. Den kan ändras här och där och flyttas och ändras då och då, men planen kan inte ändras totalt.

Shoshanna: Vi vill dela en annan sak, förstår ni.

OWS: Ja.

Shoshanna: Vi måste berätta att planen skapades i samstämmighet med er, förstår ni. Planen är en del av er plan, även om ni kanske inte känner till detaljerna, eller kanske inte förstår processen, eller kanske inte kan se framtiden. Det här är er plan. Ni skapade den med Den Gudomlige, förstår ni, för att lyfta denna planet och alla andra. Namaste.

OWS: Mycket bra och shanti. Frid vare med er. Var den ende.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.
If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.
”Believing is seeing!”
Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...