Frågor och Svar med Elohim via Davey, 8 maj, 2022

Frågor och Svar med Elohim | Davey

 

 

Frågor och svar med Elohim

Session 1

Kanaliserad av Davey

 

Session 1 Frågor och svar:

Fråga: Många kanaliserade budskap säger att som Gudar-i-kroppar kan vi människor få (eller skapa) precis vad helst vi önskar. På samma gång får vi också höra att vi inte kan åsidosätta vårt Högre Självs plan för denna livstid, och kan därför inte insistera på att manifestera specifika saker, på specifika sätt vid specifika tidpunkter. Å ena sidan får vi veta att vi har garanterats fullständig och total fri vilja av källskaparen, som aldrig dömer någon av våra skapelser (dvs vi kan använda den för att fritt skapa både positiva och negativa manifestationer). Å andra sidan får vi höra att vi bara kan manifestera det som är för vårt allra högsta bästa. Kan Elohim vara snäll och klargöra denna paradox för oss? Tack!

Svar: Hälsningar kära du, och alla som läser detta meddelande. Vi kommer att börja med den här frågan eftersom den är av så stor omfattning i allas liv, och det är viktigt att svara på den. Först vill vi förklara skillnaden mellan makt över och makt från det inre. Ni förstår, de flesta arbetar med en blandning av dessa två, men kan ännu inte skilja dem åt. Så det skapar en förvirring om vad som är lämpligt och vad som inte är det. Makt inom, är att leva genom er sanning, det vill säga att ni är energikällan som är hel och ett med alla andra själar. Den kärleken vet hur man balanserar och samskapar i perfekt harmoni. I detta tillstånd finns det inget som knuffar eller drar, bara glädjen av flödet och expansivt skapande.

Makt över, är ett helt annat paradigm. Detta är försöket att kontrollera, med hjälp av att hålla fast, vare sig det är subtilt eller genom påverkan av de yttre elementen i er världsbild. Det kommer inte från hjärtat. Detta har mycket att göra med överlevnad och rädslobaserad brist, vilket naturligtvis är illusioner av detta 3D-experiment.

Ni förstår, när ni inkarnerade begränsade ni er medvetet för att uppleva hur det var att känna brist och rädsla. Med tiden växte dessa till permanenta förhållanden, så att de förblev kvar i era livsvillkor. Det är här förhållandet mellan de två kan bli knepigt. Å ena sidan vet ni djupt inom er hur man skapar och balanserar i harmoni med allt. Men ert rädslobaserade överlevnadsbehov av brist och behov, spelar över detta då det ger impulser till er om att ni kommer att lida brist, om behovet inte tillfredsställs.

Det är därför vi alltid uppmuntrar er att gå inåt så ofta ni kan för att återfå kunskapen, den medfödda kraften inom er, vetskapen om hur ni naturligt balanserar med alla andra. Så paradoxen ni talar om är faktiskt en av förvirring på grund av övertäckningen med dessa två principer, den ena baserad på er inre kärnas sanning, den andra som en yttre överlevnadsbaserad handling. När ni utvecklas kommer ni naturligt att gå in i kraften inom er, och det ni känner till som makt över, kommer att försvinna.

Fråga: Om två Skapargudar samtidigt använder sin fria vilja (för att uppnå ett direkt motsatt resultat), vems fria vilja är det då som vinner? Ett enkelt, men kanske grovt exempel skulle kunna vara, säg att en kille verkligen gillar en tjej och försöker manifestera henne i sitt liv. Samtidigt har tjejen absolut inget intresse av den här killen alls, och därför står hennes fria vilja i vägen för killens fria vilja (som en Gud i kropp) att uppleva allt han önskar. Vems fria vilja skulle vinna här? Och om någon av dem förlorar, betyder det inte då att de förvägrades förmågan att skapa sin egen verklighet som skapargudar, och därigenom främja tankar om brist och offer? Tack!

Svar: Vi skulle vilja klargöra skillnaden mellan makt inom och makt över lite mer. Ni förstår att som skapande varelser, har ni verkligen er kvantumdel i ert medfödda tillstånd. Detta betyder att ni har tillgång till alla kvantverkligheter ni vill anpassa er till. Om det finns ett resultat eller en verklighet ni vill uppleva genom makt inom, går ni helt enkelt inåt och skapar anpassningen till den verkligheten. Ni kan göra detta genom att visualisera, men ännu viktigare, känna vibrationen i den verkligheten. Låt känslan fylla er, och genom att göra det kommer ni att börja processen av att ”anpassa” er med den verkligheten. Det här är vad det innebär att vara en skapare av verkligheter, det finns inget ni inte kan anpassa er till eller skapa. När ni följer hjärtats kärlek och känner kärleken till den verklighet ni vill uppleva, och på detta sätt anpassar er till den medskapande kärlekens verklighet hos den andra individen, genom en förenad kärlek till en medskapad verklighet, en aspekt i vilken också den individen finns. Ni förstår, kärlek söker kärlek. Och genom att öva på att anpassa er till verkligheten genom kärlek, fungerar ni i den rena kraften inom för att kunna uppleva allt ni skulle älska. Och om det finns en ömsesidig önskan att gå med i den samskapade verklighet så kommer de att göra det, annars måste det tillåtas.

Makt över är väldigt annorlunda. Den ignorerar kraften inom verklighetsskapandet och den anpassning ni har, och går direkt till att kontrollera de yttre objekten som dyker upp i er nuvarande verklighetsprojektion, oavsett önskemål. Detta vanhedrar den fria viljan och det nuvarande tillståndet av det ni ser omkring er, och försöker ”få” det, subtilt eller med ren styrka, att bli som ni vill. Detta är inte en handling av kärleksskapande inre kraft, utan en fysisk kraft för att tvinga fram något att hända som kanske inte önskar det.

Så, i fallet med din fråga, när du har de två möjligheterna, med de två överliggande makt inom och makt över, så skapar det förvirring, som du nämnde i din fråga. Vi förstår att detta är en svårighet som nästan alla människor dagligen möter. Ni förflyttar er till enbart makt inom, och samtidigt släpper ni gamla makt över-kamper.

Vi ber er att dagligen öva på att gå inåt och utnyttja er förmåga att skapa och anpassa verkligheten på ett kvantmässigt sätt, sättet för ert hjärtas sanna önskningar.

Och då, tvingar ni inte någon eller något, ni anpassar er till den specifika, bland många oräkneligt möjliga verkligheter, till den ni vill uppleva. Och ert hjärta vet hur det ska synergisera och flöda med alla andra genom fullständig tillåtelse.

 

Ett annat perspektiv på detta är att förstå att ingen i slutändan vinner på en kamp med makt över, ​​även om det kan verka annorlunda. Ni förstår, i er inre värld är ni ett med själen som ni försöker kämpa mot med makt över, och då kämpar ni om makten för en annan aspekt av er själva. Ni kan inte vinna mot er själva. Båda aspekterna av er lider som ett resultat av det.

När ni använder makten inom, så uppfylls alltid era sanna önskningar, för där inkluderar önskningarna den allra bästa avsikten till alla andra aspekter av er själva, och de till er.

Vi förstår att detta är svårt för människor eftersom era känslor är vitt spridda, och det är därför en utmaning att urskilja var era önskningar kommer ifrån.

Och vi rekommenderar också det här. Om ni är tveksamma över hur ni ska agera eller närma er en situation. Avlägsna er, finn en lugn plats, gå in i meditation. Andas djupt in i ert hjärtcenter. Be ert högre själv hjälpa er att se och uppfatta situationen, hur ert höga hjärta och hur ert kroppsmedvetande ser och känner för det. Ni kan sedan fråga den högre aspekten för individen, om den vill gå med i en samskapad verklighet och samverka som partners. Om det finns i hjärtat hos dem att vilja göra det, så gör de det.

Men vi ber er att alltid vara medvetna om när ni glider in i något som vill knuffa eller dra i er, att det är en aspekt av ett lägre, makt över begär, och inte en aspekt av harmonin från makt inom.

Fråga: Upplever de flesta barn under 5 år ”läckage” från tidigare liv, innan de börjar glömma? Händer det bara några få barn eller alla, eller är inte alla medvetna?

Svar: Kära du, många av era barn kommer verkligen igenom med anmärkningsvärda förmågor, detta är underbart för oss att se. De flesta barn har denna sanning medfödd, de anser det inte vara en superförmåga utan normalt. Och för dem är det konstigt att se andra som inte kan. Dessa barn integreras i stort sett problemfritt. Det finns några som faller tillbaka lite i omedvetenhet eller på annat sätt, beroende på hur kärleksfull och fri deras uppväxt blir. Ta han om och uppmuntra dessa barn, de är speciella gåvor till er och visar er sätt att vara som ni snart kommer att uppnå själva. Detta är en av anledningarna till att Yeshua en gång sa ”var oskuldsfulla som barn”.

Fråga: När det gäller att lämna, vad menas med att besöka essenserna av andra i gamla kläder, som de avresande sett innan de lämnar? Är detta sant eller inbillat?

Svar: Som med alla saker så visas sådana syner på ett sätt som passar dig bäst. Universum känner dig och det skräddarsyr för att möta dina högsta behov. Men det finns också en annan aspekt av detta, vilket är en uppspelning av händelser som bär stora mängder känslomässig laddning. Du förstår, rymden runt dig bär informationen om alla upplevelser tills de är läkta, det är därför många ser repriser av sårade närstående på det som du kallar slagfält. Tills dess det är läkt och förts tillbaka till harmoni, kan repriser inträffa. Och sådant kan liknas vid då en händelse har skett där mycket anklagelser eller annat liknande har funnits. Detta, kära ni, är för att läka och rensa utrymmena, så att en harmonisk och rytmisk funktion kan återvända till dessa utrymmen.

Fråga: När det gäller förändringar av rum och tid då jag gått in i ett framtida tillstånd, skulle jag kunna lära mig att manifestera förändringen för att få den att pågå längre, och kunna interagera med den för att göra den mer manifesterbar. Är detta möjligt?

Svar: Då kommer vi att säga, vänligen se ovanstående information angående att öva på att använda makt inom, och förstå att du är en kvantskapare, som kan anpassa dig till vilken verklighet du vill. Makt inom är din största kraft, det är kärlekens kraft. Många kämpar med att manifestera eftersom ni till största delen fortfarande använder makt över-program, som snabbt förminskar era förmågor och gör att ni lägger mycket energi på sådant som inte blir något. Makt inom är helt enkelt ett tecken på att ni är på rätt väg, för om ni känner att ni behöver anstränga er, glider ni tillbaka till makt över. Makt över kräver energi, ansträngning och mycket av det, som många av er kan förstå. Makt inom är glädjefylld, flödande och rolig!

Fråga: Hur kan jag läka andras smärta när min gamla kropp närmar sig sitt bästföre-datum?

Svar: Kära du, vi uppskattar din fråga, men vi ber dig att överväga var din sanna själsliga avsikt ligger med avseende på ditt helande. Vi ser till exempel att många överanstränger sig i ett försök att hjälpa andra, men glömmer bort sig själva. Kära ni, att hela sig själv är också att vara i tjänst, eftersom den vibration ni kommer att erbjuda andra då ni löst era svårigheter, kommer att erbjuda dem lösningar. Så vi ger er detta råd. Se till innan ni erbjuder helande till andra, att ert högre själv önskar det. Kanske ert högre själv föredrar att ni mottar det själva först. För att göra en liknelse, den fyr som inte skötts om, kan inte ge den styrka av ljus och hjälp som behövs till de runt omkring, som vill undvika att gå på grund? Ni är ljussändare kära ni, se till att era fyrar är i gott skick, för om de är det så kommer ni att kunna ge större hjälp till de som navigerar i vattnen omkring er.

Fråga: Jag hittade din blogg då jag sökte efter svar om Elohim. Jag har gått igenom mina gamla dagböcker och samlat information till min nästa bok. Jag stötte på en upplevelse jag hade glömt bort, främst för att jag inte förstod den och inte kunde få mer information just då. Jag undrar om Davey kan kanalisera Elohim för att hjälpa mig få klarhet. Jag betalar gärna för en session. Jag har inte kunnat finna så många människor som kanaliserar Elohim, eller som är kunniga om dem. Jag visste verkligen ingenting om Elohim när jag hade den här första upplevelsen 2016. Här är min journalanteckning:

30/8/16

Lade mig för att sova. Kände en hög vibrationsenergi, nästan som att lämna min kropp. Jag frågade om det var Will (min guide) men en kvinnlig röst sa att hon var mitt högre jag, och det var dags för oss att smälta samman, att jag behöver ha mitt högre jag förankrat på jorden.

Hon sa att vi är från de Höga Elohim, och att vi kom för jordens uppstigning för att hjälpa till med det planetariska uppvaknandet. Jag kände att jag fortsatte röra mig uppåt och skifta till högre vibrationer. Hon sa att jag måste släppa det sexuella och överflödets blockeringar. Till att börja med kändes energin ganska sexuell.

Hon sa att det finns legioner av änglar som väntar på att jag ska kontakta dem. Mitt gudomliga maskulina är knutet till överflöd och sexualitet, och jag behöver ta tag i det. Hon kändes seriös/okomplierad, men hon sa att jag skulle uppleva henne annorlunda när vi med tiden smälter samman.

Mitt högre jag: ”Var snäll och avsätt tid varje dag för att ansluta till min energi och förankra din fysiska kropp. Detta gör att du kan omfamna de astrologiska energifrekvenserna för anpassning som kommer att aktiveras snart. Du kommer att fortsätta att arbeta med olika varelser, inklusive Will och ärkeänglarna när du sover. Det står många i rad för att hjälpa dig. Det är upp till dig att utföra arbetet i det fysiska riket, som gör det möjligt för den andliga energin att bli grundad i ditt liv och på planeten. Du måste skapa en stabil grund för energin. När du förankrar min frekvens i det fysiska, kommer du att ha tillgång till utökade medvetandetillstånd och större lycka än du kan föreställa dig. Ibland kan detta kännas överväldigande tills du anpassar dig till dessa frekvenser. Då känns det normalt att fortsätta expandera ännu högre. Det är därför det är absolut nödvändigt att ha daglig förankring i den fysiska världen, och agera från din vänstra hjärnhalva. Du har motarbetat detta tidigare men nu kan du börja se det som din livlina – livräddaren som hindrar dig från att sköljas bort i det stora havet av energi. Det kommer att bli perioder med stor expansion och sedan kanske några med mindre, då energin arbetas in i ditt system. Inse att du är under förändring och ta inte något på för stort allvar just nu. Energin denna månad kan vara intensiv. Din kärlek och ditt sinne för humor kommer att vara de bästa ventilerna för intensiteten. Jag kommer inte alltid att verka så okomplicerad och seriös. Just nu är det den energin du behöver förkroppsliga. Jag är mångfacetterad precis som du.”

Jag hade en annan upplevelse (men jag har inte hittat den i mina journaler än) där jag var mitt högre jag och vi skanderade ”Vi är Elohim!” (med en kör av änglar tror jag)

Jag försöker bara få klarhet i vad de upplevelserna handlade om.

Tack,

Tianna

 

Svar: Kära du, vi nådde ut till dig eftersom du har en släktlinje från Elohim, precis som några av er har som läser detta. Många av oss är inkarnerade här för att hjälpa jorden i denna stora tid av monumentala förändringar. Vi älskar er alla och vill hjälpa till på det sätt vi kan. För de av er som lockas att ansluta till oss, vänligen gör det. Och även om ni inte gör det, så njuter vi av de stunder vi får kontakt med er.

När det gäller dina specifika frågor, så aktiverades din kundalinienergi. Detta är både en sexuell energi och en mycket kraftfull skapande energi, som era uråldriga kulturer mycket väl kände till, särskilt Mayanerna, Lemurianerna och Atlanterna. Det finns fler, men vi kan säga att du tog ett stort kliv framåt, och vi uppmuntrar alla som läser detta att be om vår hjälp, eller de ni känner för att arbeta med, för att hjälpa er gå vidare.

Kära ni, det finns så mycket vi är ivriga att erbjuda er, men ni måste först be oss. Vänligen vet att även om mycket går per automatik enligt era vägavtal, så finns det så mycket mer som vi och andra kan erbjuda er, men ni måste be oss.

Vår önskan är att göra er väg glad, så glad och rolig som möjligt!

När det gäller budskap från högre jag så upplever ni verkligen sådana tider nu. Och vi önskar att ni förstår att ni bryter ner ett gammalt och uråldrigt system av kontroll och makt. Havet i denna upplevelse kan vara, och är ibland, mycket turbulent. Ni tar er mot makten inom, och detta innebär att omfamna och integrera alla aspekter av er själva inom er.

Och angående detta ämne, så rekommenderar vi mycket passionerat och starkt, att ni alla tränar på att meditera om att överbrygga, och till och smälta samman med era multidimensionella jag. Ett förslag vi har till er är att först be om en kokong av ljus från er femdimensionella sanning av kärlek och ljus, känna hur den fyller era celler, era kroppar, ert varande, er själ. Jorda sedan denna energi i Gaia. Det är viktigt att understryka att känslan av detta är viktig. Känn Gaias kärna av kärlek och ljus beblanda sig och smälta samman med er. När ni vägleds till detta, gör då detsamma med era aspekter av den sjätte dimensionen och så vidare. Gå så högt ni känner er vägledda till, så att ni ansluter under hela vägen till ert källas själv. Ibland kan ni bli vägledda att sluta, och låta integreringen ske nästa gång ni gör detta. Kom ihåg att det inte finns några “måsten”, följ bara den rena glädjen av ert högre själv, då flödar ni som ni ska.

Om ni gör detta dagligen kommer ni att förankra en sådan frid och harmoni, och inte bara i er själva, utan i jorden och i andra som kämpar.

Så till dig kära du som ställde denna fråga, du gör ett fantastiskt arbete, liksom ni alla gör. Om ni bara förstod vilken effekt ni har.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...