Elohim via Davey, 30 juli 2021

 

Elohim

Uppstigningsmöjligheter och Återställande av Kopplingen mellan Heliga Hjärtat och Cellerna

Kanaliserat av Davey den 30 juli 2021

 

Hälsningar, vi är Elohim.

Vi kommer till er idag med ett meddelande av stort hopp, glädje och välsignelser. Vi hoppas att ni ska förstå detta fastän er yttre värld förefaller återge en något mycket annorlunda historia. Vi ber er att gå djupare in i er själva och finna den där gnistan av ljus, den rena kärleken av sanning som ni i sanning är. Ni förstår, härifrån har vi sanningens perspektiv. Lögner kan inte avråda er, förvrängningar kan inte påverka er.

Ni förstår, ni kan inte engagera er i de yttre illusionerna och förvänta er att kunna urskilja sanningen. Ni måste lära er att komma in till er egen onekliga och absoluta sanning. Ni ser att saker och ting vecklar ut sig i snabb takt. Ha tillit till att släppa taget, kära ni. Ni måste släppa taget. När ni släpper taget så rör ni er in till er sanning. Den är den sanna naturen av att hålla fast, som håller er betagna i och engagerade i den yttre världens förvrängningar vilka ni ser. Er syn har blivit vilseledd, kära ni. Era sinnen har under en lång tidsperiod betingats till att i hög grad enbart se matrisens förvrängningar. Detta är varför, när ni mediterar och stillar ert sinne och ni kommer in till ert hjärtcentrum, ni kan se och uppfatta andra världar som matrisen inte presenterar för er, inte visar för er.

Detta är varför vi upprepade gånger ber er att utöva och göra det till ett dagligt utövande åtminstone en gång varje dag, och ju fler desto bättre, att gå in i ert heliga hjärta, denna speciella plats där ert sanna jag vistas. Kära ni, vi förstår vad ni går igenom. Ni går igenom en övergångsprocess där ni å ena sidan lär er att släppa taget om de sätt som har varit, och när de försvinner, så välkomnar ni de nya sätten som är och kommer att finnas. Vi vet att detta har förorsakat förvirring i flera av er, för de subtila lagren i dessa två kan göra det alltför lätt för er att falla tillbaka till de gamla förvrängningarna och osanningarna. Vi ber er att vara medvetna om detta, kära ni, och se ifall ni kan fånga upp det och rätta till det genom att omedelbart återvända till sanningen i ert hjärtcentrum.

Det finns en annan övning som vi ber att ni ska göra och det är övningen av att helt och hållet på nytt ta kontakt med er cellulära struktur. Denna är era samtliga celler och utrymmena mellan era celler, tillbaka till ert hjärtcentrums sanning. Ni kan göra detta genom att helt enkelt använda er av er andning och er avsikt. Först av allt ber vi er att gå in i ett meditativt tillstånd. Ta er till hjärtcentrat och jorda er naturligtvis till Moder Jord Gaia. Sedan ber vi er att genom att använda er avsikt, ta kontakt med varenda cell i er kropp. Ta ett ögonblick för att känna dem, höra dem. De är som individuella medvetanden inuti ert kollektiva jag. Mycket likt ett solsystem inom galaxens helhet. Fråga era celler ifall de på djupet på nytt skulle kunna ställa sig i linje och helt och hållet koppla upp sig till ert heliga hjärtcentrum, samt att låta varje andetag belysa dem med sammanlänkningen och kärleksljuset i ert heliga hjärtcentrum. Nu, kära ni, andas långa djupa andetag och känn detta inflöde av ljus i varje cell. Känn glädjen, förväntan, gudomligheten, hälsan, vibrerandet glöda i era celler när ni gör detta. Fortsätt andas på det här sättet så länge ni önskar.

Detta är den enkla övningen som vi ber att ni dagligen ska utöva.

Nu, kära ni, så finns där ett uppstigningsfönster hos många och som dyker upp under de kommande veckorna och bortom. Denna enkla övning låter er expandera djupt till, samt att ta språnget till dessa tidiga möjligheter att höja ert medvetande till den 5:e dimensionen, eller den 5:e tätheten, så som vissa av er kallar den, och bortom ifall ni önskar.

Åh, kära ni, om ni bara kunde låta er själva känna hur väldigt tillgängliga dessa möjligheter är för er och genom att vara i ert hjärtcentrum, samt skapa denna starkt vibrerande koppling mellan era celler och ert heliga hjärta, så kommer ni med all säkerhet att göra det.

Detta är vårt meddelande till er idag, i vår frid, vår kärlek och vårt ljus så finns vi ständigt med er. Kalla på oss och hela vår kärleks-ljus-familj närhelst ni så önskar.

Så är det.

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...