Elohim via Davey, 23 mars 2022

 

 

Elohim via Davey, 23 mars 2022

Elohim

23 mars 2022

Använd och Bemästra din Fantastiska Lärare och Följeslagare, Din Rena Känslomässiga Energi

Kanaliserad via Davey

Kära ni, vi är Elohim. Vi är skaparna och formarna, formgivarna, arkitekterna av världar och verkligheter.

Vi vill ta tillfället i akt att ge ett kort meddelande, om du vill, för att hjälpa dig att i mer sanningsenliga termer förstå utvecklingen som sker inom dig, liksom utanför. Du är ansluten till en holografisk konstruktion, ett rikt och komplext operativsystem om du så vill, som reagerar dynamiskt på dig.

Det här är ett spel, kära ni. Ett spel där du kan lära dig om dig själv, ditt inre arbete och de områden som behöver finjusteras inom dig genom att se den holografiska speglingen eller reaktionerna till dig av detta holografiska verklighetsoperativsystem.

Låt oss tala enklare. Världen du ser omkring dig är en direkt återspegling av både dig och det större kollektivet och av jorden själv. Du samskapar i detta rike med jorden och med dina andra kollektivmedlemmar. Som människor är ni insatta i starka och kraftfulla spektrum av känslor. Det är därför så många har försökt kontrollera den gåvan i er.

Så akta dig för dina känslomässiga reaktioner. De är din största allierade när det gäller att förstå vad det är inom dig som skapar både harmoni och oenighet. Tänk på det som ett vattenfall. Den rena emotionella energin börjar från källan, den utgår från ditt hjärtcentrum och den flödar och blossar genom er alla. När den berör delar av er som är i låga vibrationer eller illusioner, när den energin rör sig genom dessa områden, eller flödar genom dem, kommer den på sätt och vis att förändras i sin färg. Den kommer att ha känslan eller doften av känslor som rädsla, tvivel, ovärdighet, självförtroende och saker av denna karaktär.

När den flammar genom områden med hög vibration hos dig kommer det att kännas glädjefullt, positivt, upplyftande, expansivt. Så vi ber dig istället för att kämpa mot känslorna du känner, dina känslomässiga reaktioner på någon händelse, titta noga på och känn noga flammandet och infärgningen av din ursprungliga känsloenergi, vilket indikerar för dig vad det är du har inom dig. Så om du upptäcker att du känner en obekväm känslomässig reaktion på en händelse du ser i din yttre sfär, förstå att detta är ett läromedel. Det hjälper dig att peka ut vad som ligger gömt inom dig såväl som var det är och vad smaken av den vibrationskonstruktionen är inom dig.

Så ser ni kära ni, de är era bästa lärare i det här spelet. De visar er saker om er själva som ni inte kunde sett på annat sätt.

Det är som att du har en ficklampa och riktar den inuti dig själv och sedan plötsligt ser alla dessa olika områden – några genomskinliga och ljusa och glänsande, och några mörka och täta och tunga. Dina känslor är som din egen ledfyr. De visar vägen, om du så vill, för att lyfta fram de steniga områden som du annars inte skulle se när du seglade genom ditt livs vatten. Vi skulle vilja att du begrundar detta ämne och odlar konsten att arbeta med den känslomässiga energi du har som människa, och helt enkelt bära vittnesbörd, för att inte engagera dig i de känslomässiga gensvar som du har på någonting i ditt liv.

Vi lämnar er nu med detta för att tänka igenom det kära ni. Vi älskar er alla så mycket. Ni närmar er finalen. Vi är i stor glädje i de högre världarna, och ser er alla när ni tar era individualiserade och kollektiva steg över den stora händelsens mållinje, och åh ni är så nära kära ni. Vi ber er att känna detta hopp, denna sanning i era hjärtan. Gå lugnt, gå försiktigt, gå i kärlek. Vi är med er alltid. Vi är Elohim och vi tackar er för den här tiden. Hej då för denna gång.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...