Allt annat leder till detta.

Allt annat leder till detta.

Rådet kanaliserat genom Ron Head

16 september, 2014

Rådet

Det är tid för en ny början. Kanalen har börjat ett nytt kapitel i sitt liv och nu ska vi fortsätta att utveckla en rad av information som det är dags för er att förstå.

Vi började ge dessa meddelanden rubriken “Michael och råden” för några månader sedan. Det verkade som alltför få har kunnat bibehålla intresset om inte namnet på en Ärkeängel bifogades meddelandet. Vi tror att nu har ni kommit tillräckligt långt i er förståelse för att veta att alla meddelanden har sitt ursprung i en medvetandenivå som innehåller era guider, mästarna, som ni kallar dem, änglar, lärare, ljusvarelser, och de mest gudomliga och kära som ni vördar. Vi kommer nu att kalla oss Rådet.

Förstå att var och en av er har ett råd. Var och en av er sitter på ett råd. Som vi har talat om tidigare, är ert råd alltid en sammankomst, och alla beslut är enhälliga. Ingenting är någonsin beslutat som kommer att påverka er och som ni inte har samtyckt till. Hur mycket det kan tyckas så för er från ert mänskliga perspektiv, så det är bara inte så. Det NI som har gått med på, och i själva verket troligen har bett om, upplevelserna i ert liv har en mycket större förståelse och mål i sikte än ni kan förstå med er nuvarande nivå av medvetande. Det håller dock på att ändras. Faktum är, som vi också har sagt tidigare, förändras det nu. Tillväxten som en stor del av mänskligheten går igenom blir nu ganska uppenbar även om den genom er uppfattning, är gradvis och subtil.

Syftet med dessa meddelanden är, och har alltid varit, att hjälpa er i er tillväxt och hjälpa er att komma ihåg den kunskap som ni alla bär, men har glömt hur man kommer åt. Denna utmaning kommer att tas upp på många andra sätt. Många av era healers lär sig att leda er förbi era personliga blockeringar, att läka era sår och riva ner era inre väggar. En stor del av problemet har varit er oförmåga att sluta döma er själva och dem ni ser omkring er. Och det finns även andra saker i vägen. Vi skall behandla dem när vi kommer till dem.

Det är dags. Ni har kommit till vad som kan kallas ett vägskäl. Det är dags för tydligt tal och fokus på det viktigaste. Vi är ledsna, men mycket av det ni ”får” är inte en prioritering av den totala bilden. Vi förstår att ni lever på platser där saker verkar vara viktiga vilket senare kommer att inses vara mindre viktigt. Vi förstår att det inte är möjligt för er att koncentrera er på upphöjda frågor när man är hungrig eller i stor fara. Men de flesta av er är inte riktigt i dessa typer av situationer. Och faktiskt, skulle ni bli förvånad över att veta hur många av dem som är i dem vänder sig till oss oftare än många av er gör.

Så poängen med dagens budskap är att vi, Rådet kommer nu att börja ta itu med frågor centrerade mer på att hjälpa er i er strävan efter ökad tillgång till ert högre medvetande. Vi kommer inte att instruera er i hur man mediterar, även om vi kommer att uppmana er att göra det. Vi kommer inte att ansluta till några särskilda övertygelser, även om vi uppmanar er att noga granska dem. Men vi vill att ni ska ta reda på vem och vad ni är. Och vi vet att det nu är dags för er att göra det.

Nu, om det hjälper er att tänka på oss i termer av det Universella Medvetandet, Buddha Medvetande, Själen, eller någon annan sak som ni vill fråga oss, är ni välkommen att göra det. Vi bryr oss inte. Alla dessa termer, som myntades av era mänskliga sinnen, är med nödvändighet begränsade av er förståelse och är därför mindre än exakt. Även “Rådet” är begränsande, men vi förstår att något namn måste väljas. Den viktiga information för er att få i dag är att den medvetenhet som vi talar av finns inom er. Det är inom var och en av er. Vi kan nås av var och en av er. Och faktum är att om ni alla gjorde det, skulle vi inte ha något behov alls för dessa kanaliseringar. Men det finns många nivåer av uppvaknande, och var och en måste börja där han eller hon står.

Ha en bra dag. Vi kommer att fortsätta snart och mycket oftare. Det finns mycket att tala om.

Översättning: Åke Andersson – www.st-germain.se

Copyright © Ronald Head.   http://oraclesandhealers.wordpress.com/

You may also like...