Detta samstämmer med mig.

Detta samstämmer med mig.

Rådet kanaliserat genom Ron Head

17 september, 2014

Rådet

Såsom utlovat så kommer vi att tala om varför dessa meddelanden, vi syftar på de vi sänder genom denna kanal och andra, samstämmer med er och vart de är ämnade att föra er.

Om vi skulle fråga var och en av er varför dessa meddelanden samstämmer med er, som ni säger, så skulle vi sannolik få olika variationer på “därför vi känner igen sanning en i dem”. Det är mer eller mindre betydelsen av “samstämmer med mig”, eller hur? Och ni kanske slutar med ert sökande här. Vi ber er att se mycket djupare, och vi gör det för att leda er djupare in i er förståelse av vilka ni är. Detta är kritiskt för era framsteg. Vid ett visst ögonblick måste ni till slut lära er och fira vilka och vad ni är.

Låt oss erbjuda enbart en till idé för er att tänka på, om vi får. Sanningen som ni känner igen är inte sanningen som ni lärde er som ett barn. Det är inte något som var allmänt accepterat i er familj eller umgängesgrupper. Vad som händer är att då ni ser sådan sanning, sådant koncept, ert inre Jag, Högre Jag, Sanna Jag, och själva detta Råd, säger ni JA! Det kanske tar många former, beroende på vad som lättast kommer fram till er vid den tidpunkten, ända fram till rysningar och gåshud. Men ni leds, er alla, till en mycket större förståelse av vad det innebär att vara er, och det är en av de bästa av anledningar. Ni är mitt i en mycket viktig tid och ni har ett mycket viktigt arbete.

Innan denna nyhet får er att flyga upp i luften av spänning eller ned i djupen av förtvivlan så låt oss ge er lite tröst. Medan en del av er kanske verkligen har involverat er i uppgifter av synbarligen stor vikt, UPPGIFT  av största vikt, vilken ni alla är en del av, är enbart att vara, till slut, helheten av vad ni skapades att vara.

Låt allt stoj om hur det händer eller inte händer och varför falla åt sidan. Gör det bara till er prioritet, ert intensiva fokus, att fullborda resan. Om ni gör det så kommer allt annat falla på plats.

Vi använde ovan en kort fras som vi vill ta upp igen för att föra det till ert medvetande med ett större fokus. Vi sa, “ert inre Jag, Högre Jag, Sanna Jag, och själva detta Råd”. Förstod ni detta? Vi vet att vi har sagt här och på andra platser många gånger under de senaste åren att vi alltid är med er. Det är sanningen förstår ni, att vi i själva verket är lika mycket en del den Allena som ni är, och ni är lika mycket en del av den Allena som vi är. Vi är inte och kan inte vara separerade från er. Det finns inga hemligheter. Det finns inga böner som inte hörs. Inga böner blir förblir obesvarade. Det finns många svar som inte uppfattas, men det är en annan fråga.

I dagens sammanhang, om vi kan få påpeka detta, så betyder det att vi skickar er ett meddelande, via en annans röst eller skrivande, och sedan ropar vi “Ja” i ert öra, eller hjärta, eller mage, när ni får det. Det är vad ni kallar “samstämmer”. Ta förbindelsen och så kommer ni att se att ni är mycket känsligare än ni ger er själva ära för. Ta förbindelsen och så kommer ni att börja förstå att ni själva tar emot från oss.

Och, vart för allt detta er? Det är ämnat att leda er till bättre och bättre kommunikation till mellan er själva och ert högre Jag. Till slut kommer det att leda er till mycket större insikt om precis vilka ni är, och vilka och vad mänskligheten är. Det är vårt ändamål och hela vårt fokus vid denna tid.

För att hjälpa er på vägen och motivera er än mer så låt oss hålla med er förståelse att ni kommer att ta på er några ganska så intressanta färdigheter längs med vägen. Vi vill dock säga att det är bäst för er om ni ser dem som användbara redskap och inte som mål i sig själva. Fortsätt att hålla expansionen av ert medvetande och förhöjda frekvenser som ert mål. Resten tar hand om sig självt.

Detta räcker för en dag, tror vi. Ert höstdagjämning närmar sig. Det blir en ökning i frekvens och intensitet. Kanske att vi tar upp detta ämna då vi kommer åter.

Översättning: Per Staffan www.st-germain.se

Copyright © Ronald Head.   http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Du gillar kanske också...