Rådet via Ron Head, del 2, 3 april 2018

Rådet via Ron Head, del 2

3 april 2018

Rådet – Ingenting Hände Del 2

Idag fortsätter vi att tala på ämnet i vårt föregående meddelande. Denna gång vänder vi oss till dem som den stora delen av det meddelandet inte var riktat till. Med det menar vi att vi nu talar till dem som verkligen ser all förändring runt sig själva och förstår dess syfte och oundvikliga utfall. De som vi nu talar till är också medvetna om förändringarna inom sig själva och förstår följderna av detta.

Nu är det förstås, som med allt annat, så att era uppfattningar och förståelsen av dem finns på en skala från det lilla till det stora. Detta vet ni är normalt och inget att oroa sig för. Denna variation är resultatet av olika faktorer – historia, lärdomsnivå, minne, intressen och mycket mer. Ni är bättre på det här. Han är bättre på det där. Hon excellerar på något ingen av er ens är intresserade av. Det är ett ganska stort universum.

Historiskt har ni blivit programmerade att tänka i termer om hur ni kan få andra att tänka på ert sätt – att tro. Om jag har rätt, då måste hon ha fel. Och jag har förstås rätt. Så jag måste ändra på henne. Nu ber vi er vara vänliga och låta detta falla åt sidan. Och vi ska visa er ett koncept som hjälper er att göra det.

Konceptet är: Ni har också fel. Och hon har också rätt. Ni är alla på en väg av lärande. Hon vet många sanningar som ni inte vet. Ni vet sanningar som inte hon vet. Och mannen där borta kan lära av er båda. Men – inte om ni utesluter honom genom att tycka att han har fel, att förminska honom.

Vi förstår att detta är saker som många av er förstår. Vi för fram dem för att göra er medvetna om den kommande nödvändigheten för er att förkroppsliga dem. Ni kommer att behöva göra mer än att bara förstå många av de koncept ni lärt er. Ni måste förkroppsliga dem.

Vi kanske gör så att detta förefaller svårt för vissa av er. Det behöver det inte vara. När ni reflekterar över vem och vad ni verkligen är, då behöver ni bara tillåta er möjligheten att ni också kan vara tålmodiga, också toleranta, också snälla, också förlåtande. Och som ni kan föreställa er kan listan bli oändlig.

Eftersom ni vet att ni förändras, tänk då också på att ni kan bli allt det ni önskar att vara. All önskad förändring måste börja med en tillåtelse av möjligheten. Ni kommer aldrig att kunna bli något ni tror är omöjligt. Ni kommer att bli det ni önskar när ni vet att det är möjligt och när det är bäst för er. Om det är bättre för alla, så mycket bättre.

Vi vill idag också förstärka er kunskap om att de förändringar ni så hett önskar er, som ni begär, faktiskt sker på en alltmer ökande nivå – de rampas upp, som ni säger. Många av er är i kontakt med många i denna växande gemenskap. Ni hör eller läser om mångas upplevelser och känner era egna. Ni kanske också är medvetna om dettas ökande frekvens.

Och några av er känner er utanför. Gör inte det. Det finns inte en endaste cell i er varelse som inte påverkas. Det kan vi lova er. Även utan detta ”skifte” som ni kallar det, skulle det vara sant. Men, i detta fall, det vi säger är att då det kollektiva medvetandets fält höjs i frekvens, kan ni absolut inte vara opåverkade.

Er inlärda erfarenhet, inlärda förståelse, och därmed inlärda känsla av separation, är ert största hinder. Fundera på, lär, förstå och fira er förbindelse. Ni är ett, kära vänner. Ett med fältet av medvetande, och ett med oss. Kom ihåg att detta och alla dess följder ÄR vägen. Och er väg till den ENDE är unik för er. Unik därför att ingen annan står där ni står, och ingen annan har gått där ni gått. Så hur kan ni vara ett? Tänk på cellerna i era kroppar. Var och en är unik. Och ändå innehåller de den som är ni, eller hur? Som var och en av dem är till er, så är ni till mänskligheten, till solsystemet, till galaxen och till själva universum.

Er unikhet kan sägas vara ert syfte, förstår ni. Och så är hans, och så är hennes. Ni är alla olika. Och ni är alla lika. Och ingen av er är mindre än någon annan, eller större än någon annan. Grundläggande! Grundläggande! Utan er skulle världen vara annorlunda än den är.

När den tiden kommer när ni kan se andra som vi ser er, då kommer ni att känna vördnad. När ni ser er i spegeln och ser det vi ser, kommer ni att känna vördnad. Tillåt er själva vara tålmodiga, men också att känna glädjefylld förväntan. Låt er själva glädjas över era nya själv då förändring sker, men släpp det sedan. Det är mer på väg.

Kärlek till er nu. Vi betraktar detta meddelande fullgjort.

 

There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, available HERE. A third book is being compiled now. 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...