Sheldan Nidle

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

5 Imix, 19 Zip, 11 lk

 23 september, 2014

nidle071112

 

Dratzo! Vi kommer denna dag med goda nyheter! De olika programmen för att förändra era liv och för att omvärdera världens valutor fortsätter att göra framsteg. Vi är nöjda att de sista försöken från den mörka kabalen har misslyckats. Slutet av september kommer att bli en tid att komma ihåg för välstånd, frihet och uppkomsten av framgångsrika globala fredsrörelser. Många regeringar på er värld närmar sig en punkt då plötsliga förändringar är oundvikliga. Dessa förändringar orsakas av det tilltagande trycket som den mörka kabalen utsätts för så att de erkänner sitt nederlag och börjar samarbeta med våra jordiska allierade. Vi observerar bokstavligen två decennier av tryck. Det nya monetära systemet är en del av ett nytt finansiellt system som kommer samman med distributionen av er världs välståndsprogram. Tillsammans så förändrar dessa två utvecklingar sättet på vilket er värld fungerar. Denna serie av förändringar är bara början; NESARA i Amerika och en global utveckling som är förbundet med detta och kommer att förändra er verklighet för evigt.

 

Förändringarna som kommer är en del av en process som oundvikligen leder till första kontakt. Den inledande delen av detta är just nu på väg. Det utvecklande välståndet och den ökade friheten globalt kommer också att bidra till förhållandena som leder till formella avslöjanden. Vi förstår hur chockerande uttalandena är som ni hör dagligen från era ledare. Dessa uttalanden kommer att transformera själva karaktären av ert regeringsskick och för att förbereda er för sändningarna som senare kommer för att låta oss tala direkt till er. När vi väl kan tala till er så ämnar vi täcka en bred serie av ämnen. Ni har bara fått kortfattad information som ni till en början med lärde er i skolan och senare blev detta expanderat genom böcker ni läste och ert lyssnande på olika program på er TV. Ni behöver lära er om ert sanna utomjordiska ursprung och hur ni blev en invånare på ytan av Gaia. Då kommer ni att vara redo att träffa era grannar från Agarta, och naturligtvis oss.

 

Landningarna kommer att bli globala i omfång. Vi har konstant utvärderat och sedan kontrollerat förhållandena för våra utvalda landningsplatser. Om någon ovanlig grad av förändring äger rum vid dessa platser så väljer vi helt enkelt nya platser. Hitintills har vi bara ändrat 11% av våra utvalda platser. De flesta av dessa förändringar är på grund av expansion av stadsområden. Nya hus och shopping centers förefaller att dyka upp vid våra valda platser i högt utvecklade stadsområden. Landsbygden har förblivit öppna under årtionden. Oberoende av dessa skillnader så har vi god kontroll på våra landningsskepp. Vi har inte blivit tvungna att begränsa våra små scout skepp som skall användas. Ordningen och metoderna som används är nu designade för varje utvalda plats. Dessutom är vi redo att teleportera våra handledare till er. Varje kontakt kommer att kontakta er telepatiskt innan de dyker upp framför er. Dessa preliminära samtal är för att bekanta er med oss och ge er en kort inledning av våra olika protokoll.

 

Nyckeln till er transformation är er kommande relation med era handledare. Denna relation liknar relationen terapeuten har till en patient. Tillit är en viktig del av denna resa. Ett antal mycket franka sammanträffande kommer att ske då ni ser tillbaka på er barndom, era Akashik arkiv och ert nuvarande livskontrakt. Ett stort antal av epigenetiska händelser i tidigare och nuvarande liv behöver diskuteras öppet och frankt. NI behöver rensa ut dessa ting för att göra er redo för er tre dagar vistelse i era kristallkamrar. Vi ämnar att ni kommer att ha haft ett antal händelse-rensande sessioner så att ni kan få en glimt av hur mycket era tredagarsvistelse kommer att täcka och transformera. Det finns ett stort nätverk av energi och sinneskontrollerande maskiner som har fyllt er med uppfattningar som behöver rensas ut från era mentala, känslomässiga och fysiska kroppar. Handledarens arbete är att rensa ut dessa med er hjälp. Som vi har sagt så är detta inledande till vad ni kommer att träffa på i Kristallkamrarna.

 

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med goda ting att rapportera! Våra olika associerade fortsätter att gå framåt. Vi står mycket nära till den globala omställningen och den medföljande omvärderingen av världens valutor. Dessa händelser kommer att sammanknytas med införandet av en global standard baserad på ädelmetaller. Oriktigheterna från världens större banker, likväl som stor korruption inom världens regeringar betyder att en stor finansiell revolution nu behövs för att rensa denna värld från den mörka kabalen. Denna process står redo att utmynna i många arresteringar och nytt regeringsskick. Det kommande välståndet och nya internationella bankregleringar kommer att städa upp denna hemska röra och välsigna denna värld med ett ändlöst välstånd. Er frihet och suveränitet kommer att uppstå från allt som för närvarande händer. Vi har välsignats av Himlen att slutföra denna heliga uppgift och sedan välkomna de som hjälpte oss till framgång.

 

Vad som händer här är en stor välsignelse! Vi har arbetat idogt för att säkerställa er framgång. Himlen har strålat på våra ansträngningar och tillåtet oss att ha medlen för att överkomma mörkret och dess otaliga undersåtar. Vi ber varje dag och tillbringar timmar med att hela denna värld. Många av er är frustrerade över vad som förefaller att ha tagit en oändlig tid att få gjort. Tappa inte tilliten! Mirakel sker! Mörkret som tidigare föreföll som övermäktigt bleknar nu snabbt bort. Ljuset ökar i styrka för varje dag. Var stolta över vad vi tillsammans har åstadkommit. Alla era böner och meditationer har storslaget assisterat denna gudomliga uppgift. Vi har därför lyckats samla ihop medlen för att triumfera. Förbli positiva och fokusera er kraftigt på segern! Mörkret, som nämnts, bleknar bort. Vi står på randen till storslagna ting!

 

Vi, era Uppstigna Mästare, önskar er väl, och vi arbetar för att slutföra denna välförtjänta seger. Var stolta över vad ni uppnår. NI för en hel värld till kanten av dess uppstigning. Detta är ingen liten uppgift. Vi alla ärar er för era bedrifter. Då den kommande tiden närmar sig så var glada och högst tillfredsställda med vad ni uppnår. Vi ber er helt enkelt att vara fokuserade och att veta djupt i era hjärtan att ni är här. Denna segertid kommer att för evigt transformera detta vackra klot och återförena er med hela er spirituella och galaktiska familj. Ni kommer till och med att återta er position i denna högst ärevördiga familj. Vi tackar er och välsignar er nådigt. Er stora heliga tid har kommit! De mörka har förlorat och vi kan nu alla komma samman och celebrera denna stora seger! Halleluja!

 

Idag gläds vi! Vi har gett ytterligare en överblick av den nuvarande situationen. Var tålmodiga. Det bästa kommer nu. Vi lämnar er nu denna vecka i glädje. Snart kommer ni att få träffa era spirituella och galaktiska familjer. Var glada och förbli fokuserade på målet! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

 

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...