Rådet

Ni är var och en en del av detta uppvaknande. Ni är en drivkraft.

Kanaliserat genom Ron Head

30 september, 2014

Rådet

 

Fler än ett fåtal av er har kommenterat om en synbar annorlunda ton, vibrationer, i de kanaliserade meddelandena som kommer fram till er nu, annorlunda från de för bara ett par veckor sedan. Vi vill kommentera detta i detta meddelande, om ni så vill. Det blir ett ganska kort meddelande då förklaringen är ganska enkel. Vi vill dock göra det tillräckligt klart för er så att ni kan acceptera det i sin helhet, eftersom detta accepterande i sig självt kommer att höja er till en ganska nivå av självförståelse.

 

Ni har varit ledda och även nu leds till en större förståelse av vad sanningen om er varelse är. Ni leds till att förkasta den gamla och falska förståelsen av er själva som små, obetydliga, som offer, som maktlösa. Ni har fått mjuka och ofta upprepade meddelanden som har betonat er gudomliga natur. Ni har gång på gång blivit sagda att leta efter era svar inom er.

 

Det finns dock fortfarande en stor del av er som bara har en vag uppfattning, till och med tvivlande uppfattningar om detta. Detta förändras dock då fler och fler av er börjar förstå lite av vad detta betyder och ser förändringarna som detta medför i er själva och i era liv. Då en av er höjer er personliga energisignatur, om vi kan kalla det så, så får det effekten att höja den kollektiva energinivån, också.

 

Vad vi säger till er är att den nya nivån av lärdomar som ni tar emot är till en mycket stor del tack vare den nivå av förståelse som ni har uppnått. Precis såsom att ni inte kunde förstå matematik i förskolan så justerar vi våra meddelanden i enlighet med era framsteg. Vi har också faktorn av en ökad klarhet och förmåga hos de som vi har kunnat använda som våra kontakter.

 

Detta leder oss till att nämna er egen tilltagande förmåga till urskiljning – ett annat ofta nämnt ämne. Er förmåga att känna skillnaden mellan sanning och falskhet, och grader däremellan, är också en stor faktor. Ni väljer vilka meddelanden ni läser eller lyssnar på. Detta är er rättighet och i själva verket ert ansvar. Och vi vill säga här att många av er gör alltmer ett utmärkt arbete i era val.

 

Så, vad vi säger till er är att ert eget uppvaknande gör det möjligt för oss att tala mer rättframt och förklara på mer direkta sätt saker som är nödvändiga för er att veta om, när ni behöver veta dem. Detta görs för er, då ni behöver det, och i enlighet med vad ni har gått med på. Vi önskar att ge så mycket kredit till er själva som ni förtjänar. Ni är var och en del av detta uppvaknande. Ni är en gudomlig drivkraft, om ni så vill. Och vi skulle vilja att ni kommer ihåg det och börjar känna i er själva bidragen som ni gör. Ni är var och end av er en oersättlig del av detta stora pussel.

 

Vi håller er i ovillkorlig kärlek och i Skaparens ljus. Vi är närmare till er än era egna tankar. Vi är ett.

 

 

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

 

Copyright © Ronald Head.   http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Du gillar kanske också...