Sheldan Nidle (GFL), 26 maj

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

3 Cimi, 4 Pax, 11 lk

26 maj, 2015

Selamat Balik!  Vi kommer nu för att rapportera till er vad som händer på er värld.  Den mörka kabalen är som vanligt full av tricks. De mörka bildade en värld i vilken oärlighet och bedrägeri skulle äras, och oärligheten och skurkstrecken är verkligen enorma. Detta faktum ledde till ett utbrott av sådan falskhet att det snart blev uppenbart att enbart de som Ljuset kunde lita på var kapabla att utföra sina uppgifter snabbt och korrekt. Vi har därför beslutat oss för att enbart använda oss av dem som kan fullborda sina tilldelade uppgifter utan incidenter. För att uppnå detta har vi skapat en tjänstepool av en speciell grupp av Varelser. Till skillnad från de flesta människor så kan dessa individer ganska lätt utföra sina tilldelade uppgifter. Under de sista månaderna har vi noga valt ut dessa magnifika individer för att lösa ett antal pågående svårigheter och göra det möjligt för oss att fullborda det nya transfereringssystemet. Vi håller nu därför på att avsluta några tester och vi ämnar börja i stor skala nästa månad. Det finns dock mer att säga till er angående vad mer vi gör för att tryggt skicka ut era välsignelser.

Under de sista månaderna så har vi nära arbetat med våra jordliga allierade och Agarterna angående hur vi på bästa sätt kan övervinna de många restriktionerna som den mörka kabalen och deras bankvänner har lagt fram. Vi började med en serie av massarresteringar på de lägre nivåerna av personal. Dessa människor var de mest närstående till de dagliga funktionerna av detta betungande system. Effekten av detta var det samma som tidigare; det skapade bara en tillfällig inbromsning av hur deras system fungerade. Det beslutades sedan att hjälpa många andra länder att investera i ett mer rättvist och fritt transfersystem, vilket kunde kringgå det nuvarande. Detta system är förtänksamt. Detta alternativ var dock inte i själva verket tänkt att påbörjas globalt förrän till slutet av detta Gregorianska År. Det beslutades därför att använda ett system där nyckelpersonalen skulle bestå av individer som var pålitliga. Det är detta system som vi för närvarande har vänt vår uppmärksamhet mot, och det förefaller att vara en högst underbar tillfällig lösning.

Medan vi är fullt upptagna med att lösa denna uppsättning av problem så ger våra förbindelser råd till de som bildar den nya NESARA regeringen. Detta specifika steg är början på en process, som till slut kommer att leda till ett galaktiskt samhälle. Ert regeringsskick behöver bli en öppen övergång mellan vad som är bäst för er (öppet regeringsskick) och er fullt medvetna framtid. Regeringar var från början hemvisten för de privilegierade i ert samhälle, ”pengarna har makten”. Det är på detta sätt som val och lagstiftning kontrolleras och sköts av oligarkerna (de få mycket rika familjerna). Detta arrangemang kan verkligen inte understöda public policy. Det krävs att regeringar är öppna för alla. Det är här som NESARA kommer in. Vi stöder det helt enkelt därför att alla åldriga och ej mottagliga system behöver en kraftig omstrukturering. Denna omdaning behöver återställa detta system tillbaka till de ursprungliga principerna. Det är här som NESARA nu står; vid randen till att manifesteras. Då välsignelserna strömmar in så kan detta system till slut bli relevant för dessa tider.

NESARA är baserat på att ni blir villiga att hjälpa de som utgör detta regeringsskick. Då ni blir ett i välstånd så kan ni börja interagera med detta regeringsskick och till och med bli ett allmänt flöde av kompetens, vilket kan använda dess allmänna vishet för att hjälpa på förändringarna som krävs för att återföra detta regeringsskick till dess ursprungliga ändamål. Detta nya samhälle av högre medvetande kan lättare förstå riktningen som NESARA innebär. Det kommer därför att krävas en bredare consensus om hur denna regering skall ta sig igenom dess fyra svåra månader av förändringar. När allt kommer omkring så skall ni bli en mycket välinformerad väljarkår, som kan välja de som ytterligare skall föra vidare förändringarna som är föreslagna av NESARA-regeringen. En av de ting som skall införas av denna regering är ett slut på UFO mörkandet. Detta låter oss öppna en dialog mellan oss. Detta är början på en transferering av vishet och teknologi som kommer att bli grunden för ett i sanning underbart samhälle. Det betyder också att vi kan landa och introducera våra handledare till er.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Den nuvarande tiden handlar om fokus och gudomlig tjänst. För länge sedan utfärdade Himlen att er tid i begränsat medvetande skulle begränsas. Himlen uttalande klart att er existens i denna underliga verklighet skulle begränsas till en period av strax över 12 och ett halvt årtusenden. Ni har troget tjänat under denna period. I själva verket har ni klarat av varje krav och visat Himlen vad ni går för. Himlen har med gott uppsåt skickat hjälp. Denna hjälp har möjliggjort de händelser som nu just börjar äga rum. Dessa händelser inkluderar era välsignelser och ett nytt och transparent regeringsskick. Dessa ting kommer kraftigt att ändra på hur denna verklighet fungerar. Vi har bett er att lära er att fokusera. Använd detta för att stöda manifesteringen av ett antal viktiga händelser. För närvarande så tynar den gamla mörka kabalen bort. Använd detta fokus för att fortsätta att tänka er en ny verklighet. Tillsammans kan vi skapa en underbar ny verklighet.

Vad vi diskuterar är hur ni har använt era färdigheter för att övervinna en stor frustrering orsakad av de mörka och använde dem för att förlänga deras tid vid makten. Under alla omständigheter så är ni magnifika då ni fortsätter att tro och trots de många hindren för er att ta er igenom. De mörka tynar nu snabbt bort och deras många hemska planer misslyckas. Ni skall berömmas för detta. Vad vi bara ber er om då vi når slutet på denna långa och mörka tunnel är att ni går på. Stöd de element, som med Skaparens mäktiga vilja, kommer att kasta ut dessa demoner och byta ut deras hemskheter mot Ljusets under. Under denna lugna period kommer ni att blomstra, uppnå vishet och till slut återförena er med era spirituella rymd familjer, och de från den Inre Jorden. Ni kommer att uppleva stor glädje! Gläds åt och celebrerar verkligen vad som ligger framför er.

Ni har därför mycket att vara tacksamma för! Himlen och hennes många olika hjälpare banar vägen för en ny verklighet och ett nytt allomfattande medvetande. Ni kommer att få lära er mycket om er själva och era avlägsna förfäder som kom hit för att vara förvaltare, tillsammans med valar och delfiner, av denna storslagna verklighet. Ni kommer att upptäcka er nästa serie av händelser, vilket kommer att slunga er in i den första fasen av er gudomliga tjänst med Himlen. Ni kommer att börja sprida er utmärkta glädje och vishet till varje aspekt av denna galaktiska verklighet. Er långa tid i slaveri har gett er en stor inre vishet, om hur mörkret fungerade i denna galax. Från detta kommer medlen för att undervisa och tillåta Ljuset att penetrera varje aspekt. Ni kommer i sanning att celebreras och göra er stjärnnation legendarisk! Detta och många andra ting gör oss sannerligen fulla av glädje över er.

Idag gav vi er en bättre förståelse av vad som för närvarande händer på er värld. Mörkrets förmåga att försinka kommer nu att brytas. Ljuset är redo för storslagna händelser, vilka kommer att slunga er in en ny verklighet. Var nådiga och har förmågan att uttrycka detta i en högst magnifik glädje! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så blir det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

3 Cimi, 4 Pax, 11 lk

26 maj, 2015

Selamat Balik!  Vi kommer nu för att rapportera till er vad som händer på er värld.  Den mörka kabalen är som vanligt full av tricks. De mörka bildade en värld i vilken oärlighet och bedrägeri skulle äras, och oärligheten och skurkstrecken är verkligen enorma. Detta faktum ledde till ett utbrott av sådan falskhet att det snart blev uppenbart att enbart de som Ljuset kunde lita på var kapabla att utföra sina uppgifter snabbt och korrekt. Vi har därför beslutat oss för att enbart använda oss av dem som kan fullborda sina tilldelade uppgifter utan incidenter. För att uppnå detta har vi skapat en tjänstepool av en speciell grupp av Varelser. Till skillnad från de flesta människor så kan dessa individer ganska lätt utföra sina tilldelade uppgifter. Under de sista månaderna har vi noga valt ut dessa magnifika individer för att lösa ett antal pågående svårigheter och göra det möjligt för oss att fullborda det nya transfereringssystemet. Vi håller nu därför på att avsluta några tester och vi ämnar börja i stor skala nästa månad. Det finns dock mer att säga till er angående vad mer vi gör för att tryggt skicka ut era välsignelser.

Under de sista månaderna så har vi nära arbetat med våra jordliga allierade och Agarterna angående hur vi på bästa sätt kan övervinna de många restriktionerna som den mörka kabalen och deras bankvänner har lagt fram. Vi började med en serie av massarresteringar på de lägre nivåerna av personal. Dessa människor var de mest närstående till de dagliga funktionerna av detta betungande system. Effekten av detta var det samma som tidigare; det skapade bara en tillfällig inbromsning av hur deras system fungerade. Det beslutades sedan att hjälpa många andra länder att investera i ett mer rättvist och fritt transfersystem, vilket kunde kringgå det nuvarande. Detta system är förtänksamt. Detta alternativ var dock inte i själva verket tänkt att påbörjas globalt förrän till slutet av detta Gregorianska År. Det beslutades därför att använda ett system där nyckelpersonalen skulle bestå av individer som var pålitliga. Det är detta system som vi för närvarande har vänt vår uppmärksamhet mot, och det förefaller att vara en högst underbar tillfällig lösning.

Medan vi är fullt upptagna med att lösa denna uppsättning av problem så ger våra förbindelser råd till de som bildar den nya NESARA regeringen. Detta specifika steg är början på en process, som till slut kommer att leda till ett galaktiskt samhälle. Ert regeringsskick behöver bli en öppen övergång mellan vad som är bäst för er (öppet regeringsskick) och er fullt medvetna framtid. Regeringar var från början hemvisten för de privilegierade i ert samhälle, ”pengarna har makten”. Det är på detta sätt som val och lagstiftning kontrolleras och sköts av oligarkerna (de få mycket rika familjerna). Detta arrangemang kan verkligen inte understöda public policy. Det krävs att regeringar är öppna för alla. Det är här som NESARA kommer in. Vi stöder det helt enkelt därför att alla åldriga och ej mottagliga system behöver en kraftig omstrukturering. Denna omdaning behöver återställa detta system tillbaka till de ursprungliga principerna. Det är här som NESARA nu står; vid randen till att manifesteras. Då välsignelserna strömmar in så kan detta system till slut bli relevant för dessa tider.

NESARA är baserat på att ni blir villiga att hjälpa de som utgör detta regeringsskick. Då ni blir ett i välstånd så kan ni börja interagera med detta regeringsskick och till och med bli ett allmänt flöde av kompetens, vilket kan använda dess allmänna vishet för att hjälpa på förändringarna som krävs för att återföra detta regeringsskick till dess ursprungliga ändamål. Detta nya samhälle av högre medvetande kan lättare förstå riktningen som NESARA innebär. Det kommer därför att krävas en bredare consensus om hur denna regering skall ta sig igenom dess fyra svåra månader av förändringar. När allt kommer omkring så skall ni bli en mycket välinformerad väljarkår, som kan välja de som ytterligare skall föra vidare förändringarna som är föreslagna av NESARA-regeringen. En av de ting som skall införas av denna regering är ett slut på UFO mörkandet. Detta låter oss öppna en dialog mellan oss. Detta är början på en transferering av vishet och teknologi som kommer att bli grunden för ett i sanning underbart samhälle. Det betyder också att vi kan landa och introducera våra handledare till er.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Den nuvarande tiden handlar om fokus och gudomlig tjänst. För länge sedan utfärdade Himlen att er tid i begränsat medvetande skulle begränsas. Himlen uttalande klart att er existens i denna underliga verklighet skulle begränsas till en period av strax över 12 och ett halvt årtusenden. Ni har troget tjänat under denna period. I själva verket har ni klarat av varje krav och visat Himlen vad ni går för. Himlen har med gott uppsåt skickat hjälp. Denna hjälp har möjliggjort de händelser som nu just börjar äga rum. Dessa händelser inkluderar era välsignelser och ett nytt och transparent regeringsskick. Dessa ting kommer kraftigt att ändra på hur denna verklighet fungerar. Vi har bett er att lära er att fokusera. Använd detta för att stöda manifesteringen av ett antal viktiga händelser. För närvarande så tynar den gamla mörka kabalen bort. Använd detta fokus för att fortsätta att tänka er en ny verklighet. Tillsammans kan vi skapa en underbar ny verklighet.

Vad vi diskuterar är hur ni har använt era färdigheter för att övervinna en stor frustrering orsakad av de mörka och använde dem för att förlänga deras tid vid makten. Under alla omständigheter så är ni magnifika då ni fortsätter att tro och trots de många hindren för er att ta er igenom. De mörka tynar nu snabbt bort och deras många hemska planer misslyckas. Ni skall berömmas för detta. Vad vi bara ber er om då vi når slutet på denna långa och mörka tunnel är att ni går på. Stöd de element, som med Skaparens mäktiga vilja, kommer att kasta ut dessa demoner och byta ut deras hemskheter mot Ljusets under. Under denna lugna period kommer ni att blomstra, uppnå vishet och till slut återförena er med era spirituella rymd familjer, och de från den Inre Jorden. Ni kommer att uppleva stor glädje! Gläds åt och celebrerar verkligen vad som ligger framför er.

Ni har därför mycket att vara tacksamma för! Himlen och hennes många olika hjälpare banar vägen för en ny verklighet och ett nytt allomfattande medvetande. Ni kommer att få lära er mycket om er själva och era avlägsna förfäder som kom hit för att vara förvaltare, tillsammans med valar och delfiner, av denna storslagna verklighet. Ni kommer att upptäcka er nästa serie av händelser, vilket kommer att slunga er in i den första fasen av er gudomliga tjänst med Himlen. Ni kommer att börja sprida er utmärkta glädje och vishet till varje aspekt av denna galaktiska verklighet. Er långa tid i slaveri har gett er en stor inre vishet, om hur mörkret fungerade i denna galax. Från detta kommer medlen för att undervisa och tillåta Ljuset att penetrera varje aspekt. Ni kommer i sanning att celebreras och göra er stjärnnation legendarisk! Detta och många andra ting gör oss sannerligen fulla av glädje över er.

Idag gav vi er en bättre förståelse av vad som för närvarande händer på er värld. Mörkrets förmåga att försinka kommer nu att brytas. Ljuset är redo för storslagna händelser, vilka kommer att slunga er in en ny verklighet. Var nådiga och har förmågan att uttrycka detta i en högst magnifik glädje! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så blir det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...