ÄÄ Gabrielle via Linda Dillon, 6 februari 2016

angelgabriel2

ÄÄ Gabrielle

Utrota likgiltighet

6 februari 2016

Kanal: Linda Dillon

Hälsningar, Jag är Gabrielle, Ärkeängeln Gabrielle, Kärlekens Lilja, Sanningens Basun, Budbärare för den Enda, talesman för detta mäktiga råd av Kärlek som ni, mina nära och kära, är en del av … över och under, inom och utanpå. Ni har alltid varit det.

Och så välkomnar Jag er denna dag och varje dag och ja, jag fyller er med stor ära och djupaste tacksamhet med mitt guld, med min glädje. Men denna glädje och detta guld och denna frekvens har begåvats mig från den enda Modern / Fadern. Vi har alla börjat, kära hjärtan, på exakt samma ställe, i exakt samma rike av existens och det är i hjärtat av den enda Modern / Fadern.

Det finns inte och det kan inte finnas någon avvikelse såsom Herr, Doktor, Professor Einstein har sagt. Alla mönster, från snäckskal till haven, till himlen, till bergen, till träden, till människorna, är mönstret på Modern. Ni bär essensen av hennes design.

Men, jag kommer på uppdrag av den enda Fadern / Modern på denna dag … ja, på specialuppdrag, skulle man kunna säga … att tala till er mina kära, om det här problemet kan man säga, denna tragedi av likgiltighet och apati.

Nu är jag inte här – ja, inte idag i alla fall – för att predika för er … även om jag ändå skulle vilja påminna er om den ökning av energi i den 13: e Oktaven och be er att göra denna meditation eftersom det kommer att ha stort inflytande på apati och likgiltigheten av det kollektiva …

Men låt mig börja från början.

Att jag har börjat med att tala om hur allt är mönstrat på Modern, får inte det er att undra, barn, hur det någonsin skulle kunna hända att någon varelse i någon verklighet, och säkerligen någon människa, skulle kunna nå en plats av likgiltighet ?

Vi talar inte om förödelse. Vi talar inte om motsträvighet. Vi talar inte om kaos … men i själva verket skapar det större kaos … det nuvarande under vågorna. Glöm inte att Moderns tsunami fortsätter över vågorna, under havsytan, i vågorna, och inom varje partikel av vatten oavsett om det är i Stilla havet, Atlanten, Indiska oceanen, eller vatten inom er. Det har inte stoppats och kommer inte att stoppa tills allt är klart.

Så jag känner att jag är ert minne eftersom jag också påminner er om gåvorna från Kärlekstsunamin och de är Klarhet, Renhet och Nåd.

Nu, hur ser detta ut i praktiken? Tja, det ser verkligen inte ut som ni sitter hemma och äter godis. Och det gör ni inte och jag skulle aldrig göra det antagandet … även om jag har upptäckt hur några av er njuter, och det är en bra sak. Men låt mig nu hålla mig till ämnet, för jag har en tendens att ibland irra omkring , eller hur? Jag vet att ni kommer att ge mig utrymme i detta.

När allt är mönstrat ihop, duplicerat från Moderns kärna, innebär det att det gudomliga mönstret, den unika själskonstruktion som är annorlunda, egendomligt nog unikt för var och en av er, är (fortfarande?) Gudomlighet och bär inte essensen av likgiltighet, av apati.

Likgiltighet är förmågan, valet, beslutet –det medvetna, omedvetna, undermedvetna, det spelar ingen roll – att ta avstånd från ert eget liv och från livet av kollektivet, från ert eget uppdrag och syfte och det kollektivas uppdraget och syfte. Det är en djup förnekelse, vilket är mycket tråkigt, om sanningen om vilka ni är.

Nu vet ni att jag inte riktar mig till er som är engagerade, förankrade ljusarbetare och kärleksbärare, för ni har ägnat ert liv till denna väg. Men det finns tillfällen, om ni undersöker sanningsenligt och utan rädsla för att bli observerade, när även ni ser denna likgiltighet inom ert egna hjärta.

Och det har blivit, ska jag säga, en självskyddsmekanism för att ni tittar på en situation och ni säger: ”Tja, det finns verkligen inte något jag kan göra för att ändra på det, att påverka det där. Om jag verkligen engagerade mig med det, skulle det skada mitt hjärta. Så, det jag kommer att göra är helt enkelt att backa och lägga min uppmärksamhet på annat håll. ”

Nu finns det tillfällen när ni gör detta och det är en lysande strategi. Och sedan finns det tillfällen när ni gör detta när ni helt enkelt är i förnekelse. Så jag vill att ni ska förstå hur denna likgiltighet känns när det gäller på nära håll eftersom det är nära och personligt.

Tänk nu på det på detta sättet: När ni har miljarder människor som för en mängd olika skäl … och jag skulle vilja föreslå att de är legitima i den mänskliga logiken … har kopplat bort sig eftersom de känner att de inte har tillräckligt med ström eller tillräckliga medel för att ta itu med situationer, energier, strukturer, eller folk som de inte förstår.

Nu tar detta två former. Det kan vara reaktivt beteende men oftast är det helt enkelt ett tillbakadragande … ”detta inte är ett område som jag kan påverka och därför kommer jag att stå tillbaka” … inte som observatör, deltagare-observatör eller observatör-deltagare, utan helt enkelt för att dra sig så långt tillbaka att de avlägsnar sig från att verkligt observera och delta på något sätt, i någon form.

Och jag talar om dem som lever i en mycket bekväm situation, det som ni skulle tänka på som en medelklass situation i ett rikt land, till dem som har torterats och lemlästats i krigshärjade platser. Allt detta tillbakadragande, denna likgiltighet, detta utförande av likgiltighet, är farligt.

Det jag nu menar med farligt är att det är ett förnekande av själva uppdraget och syftet som den personen är på planeten för att tjäna.

Livet är tänkt, avsett att vara ett äventyr, en strålande äventyr av utforskning. Ja, vi vet att termen ”resan” används ofta, men jag säger till er i dag och varje dag, att livet är avsett att vara ett äventyr, för er att gå på upptäcktsfärd, att observera och sedan delta och vice versa i allt … det materialistiska, det känslomässiga, det välsignade, det sublima, det mentala … allt finns där.

Om ni gör en dykning i den massiva karaktären av havet ser ni att det finns en hel värld där att bli upptäckt, som inte uppenbar när ni är uppe på vågorna. Och när ni reser, går ni mot det som lockar er uppmärksamhet, och med strömmarna, och med Moderns tsunami, och den är fylld med vördnad och förundran och en glädje av att veta att ni är en del av den utforskningen, det äventyret.

Så vad händer med dem som sitter på stranden och säger, ”Åh, jag är inte intresserad. Jag känner inte för det. Jag är rädd”? De mister den bästa delen eftersom det självklart fanns en del av dem som kände sig manade eller var övertygade om att de önskade att gå till stranden, men de har inte tagit nästa steg.

Rädsla, som ni vet, eftersom jag har lärt er detta många, många gånger, fryser er fast på platsen. Rädsla är de ”falska förhoppningarna om verkligheten” … FALSKA förväntningar, mänskliga förväntningar, att om ni går ner i vattnet kommer ni att bli bitna av en haj eller sopas bort av tidvatten eller en våg. Och det fryser er fast mot sanden där ni blir sandiga och solbrända. Det är inte precis roligt det heller, eller hur?

Det finns de som är likgiltiga, och detta är vad vi talar om, som säger: ”Jag är nöjd med att sitta här och helt enkelt observera.” Det är inte tillräckligt. Anledningen till att så många av de kollektiva har återgått, ja, återgått … ni föds inte på det sättet … som har återgått till nivån av likgiltighet, av frånkoppling, av apati, är känslan av att ni har förlorat er frihet och er förstfödslorätt till makten, till makten av ja och nej och att göra och agera. Och under denna extraordinära tid av förändring, om det finns en sak som begärs av den mänskliga rasen så är det att kliva framåt i handling för att skapa och samskapa Varelse Nova och Jorden Nova.

Så det är inte så att de bekämpar er. Om det fanns en bra kamp, ​​en intensiv debatt, då skulle det vara värt det eftersom båda sidor skulle presenteras och höras, naturligtvis, och alltid tala Saidar [språket på förfinad kärleksnivå].

Men det är när det blir en sådan apatisk respons, där de helt enkelt inte vill engagera sig, antingen i samtalen, handlingarna och förverkligandet av enskilda uppdrag och ändamål knutna till kollektivt uppdrag och syfte, som vi har ett problem, kära hjärtan .

Nu, när jag säger att ”vi har ett problem,” talar jag kollektivt. Ni har ett problem och vi har ett problem. Från vår sida gör vi mer än ni någonsin kan föreställa er och jag fyller er alla med mitt starkaste guld. Ni är fyllda med Moderns tsunami. Ni är fyllda med uppgraderingarna och aktiveringarna och frekvenserna.

St. Germaine är ständigt närvarande, så även Jesus Sananda, och i själva verket finns det inte en mästare som inte är helt engagerad i detta, liksom vi, som är från ärkeänglarnas och andra änglars riken, och era stjärn-bröder och systrar arbetar för fullt tillsammans med er.

Men det som når fram till denna nivå av likgiltighet, denna nivå av apati, är engagemang och det är oerhört viktigt och jag föreslår mycket starkt till er att det är er roll, ert jobb att engagera dessa varelser. Och ni säger till mig, ” Gabrielle, Gabby, hur i hela världen ska jag göra det?”

Alltför ofta tiger ni … något jag har aldrig blivit anklagad för … när ni inser att den person som ni pratar med egentligen inte vill eller känner sig obekväm med den riktning samtalet tar. Och ni är alldeles för artiga, mina kära, för att säga, ”Vad är det med detta samtal som stör dig? Vad är det som gör det obekvämt? Finns det något sätt i denna konversation som gör det möjligt för oss att verkligen utbyta känslor, idéer, förståelse, visdom, kunskap? ”

Ni kan ifrågasättas och det är bra eftersom samtalet är uppvaknandet. Ert utgjutande av kärlek, medkänsla och viljan att engagera sig, att riskera, väcker andra. Nu kan de säga, ”Jag är strikt kristen och jag kommer bara gå efter vad min kyrka säger.” Och det är bra eftersom ni har fått dem att anförtro och öppna upp till vad de egentligen tror. Det finns en miljon vägar tillbaka till Modern. Det finns en miljon vägar hem. Och så länge de är av kärlek, renhet, klarhet och nåd, spelar det ingen roll. Alla är lika giltiga så länge de är av sanning och inte bara av förnekande eller självförsvar.

Så, samtalet behöver ta plats och ja, jag frågar er, jag utmanar er, jag bjuder in er, och jag ber er. Energimässigt, ja, skicka kärleken i era fredsmeditationer på söndag kväll, skicka kärlek, men följ upp. Samtalet med denna majoritet måste vara engagerat. Det är inte så att denna majoritet på något sätt är motsträvig eller ovillig, nervös kanske, och lite tveksam, men de har skadats på vägen, och har känt att de har förlorat sin makt . De har fastnat i träsket av den gamla tredje densiteten som inte ens existerar.

Så ni sträcker ut er hand och ert hjärta och ni säger, ”Kom hit, låt oss tala om detta, hjärta till hjärta, människa till människa, ängel till ängel.” Ni frågar dem vad som finns i deras hjärtan. Vad hände som fick dem urkopplade i denna utsträckning?

Många kommer att säga, ”Jag är för upptagen. Jag har ett heltidsjobb. Jag är en mamma. Jag har en relation. Jag har samhällsarbete. ”Allt är värdigt men kan inte ersätta, det kan inte tränga undan varför man är på planeten. Ni önskar inte att ha … ni kan heller inte på något sätt … ni vill inte skapa Nova Jorden med många människor som helt enkelt är likgiltiga.

De flesta människor tror på gudomen, oavsett vilka variationer det finns. De tror på änglariket. De tror på Gaia. De tror på godhet, och i slutändan, mänskligheten, men de har inte sett det, inte i helheten av vad som är möjligt.

Ni är de som tar fram, föder fram, bärarna av potential, och ni översätter denna potential till verklighet. Det är vad den här fasen handlar om; Det handlar inte om att lämna planeten, det handlar om bli kvar.

Är vi beredda, redo, och kan hjälpa er bortom vad som kan mätas? Absolut. Vi ger er allt ni behöver. Ni behöver inte genomföra detta på egen hand. Vi samarbetar gärna med er. Men, kära hjärtan, vi räknar med er i den mänskliga världen, som våra heliga partners för att utrota likgiltighet.

Låt oss börja just nu. Gå med min kärlek och gå i fred, söta änglar.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

 

 

Du gillar kanske också...