Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 27 mars

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 27 mars 2016 

Via Shanta Gabriel

 

När ni viger ert liv åt Gud, förflyttar ni er in i det Rena Medvetandets Livsström där det inte finns några begränsningar.

När ni ägnar ert liv åt Gud, sker en expansion. När ert energifält vidgas börjar begränsningarna i den fysiska världen att minska. Ni känner er lättare, mer upplyfta och gladare. Ert hjärta genljuder på en djupare nivå av sanningen. Ni börjar fungera på en högre medvetandenivå. Denna nya medvetenhet ger er ett mer upplyst perspektiv på ert liv.

Det är en fantastisk känsla att vara på en plats av upplyst perspektiv. Plötsligt ser ni er värld med nya ögon. Er attityd blir kärleksfull och medkännande och ni blir mer förlåtande i situationer som normalt skulle göra er upprörda. Det är en nåd som är tillgänglig för er från den Gudomliga Källan. Den finns alltid tillgänglig och är som en ström av förhöjd energifrekvens, eller Rent Medvetande.

Hur når man detta förhöjda medvetandetillstånd? Genom bön och gemenskap med ert Högre Jag och genom att knyta an till den kärleksfulla Källan av Allt som Är, och genom att bryta sig loss från de band som begränsar era tankar och er medvetenheten om livet.

Det finns så många människor som stänger in sina tankar i små boxar, och eftersom saker och ting verkar vara på ett visst sätt så tror de att det är sanningen. Änglarna är här för att visa er ett annat sätt att se på livet, ett sätt där det alltid finns en högre nivå av sanning, och där kärlek och harmoni är de kvalitéer som ni kan manifestera.

När ni andas djupt och visualiserar så utvidgas ert energifält och ni låter den högre nivån av sanning bli tydlig för er. Det blir ännu tydligare om ni ber era skyddsänglar att visa det för er. Att fråga är en form av bön och det finns möjlighet att se den ”större bilden” om ni önskar. Böner besvaras alltid.

När ni ber öppnar ni dörren till att en högre energinivå verkar i ert liv. Det är den rena potentiella energin som blir tillgänglig för er när ni lämnar över ert liv till Gud. Vi kallar det Livsström eftersom det är den energin i vilken ni lever, rör er och har er varelse. Den är er innersta natur/essens, eftersom ni är en del av Allt Som Är. När ni minns denna sanning och ger er själva tid att vara i samklang med den Högre Kraften inom er, kommer begränsningarna att minska.

Ta er tid att ägna ert liv åt Gud. Föreställ er denna Livsström av Rent Medvetande flöda runt och genom er i floder av kärlek och ljus. Var villiga att låta era begränsade övertygelser sakta försvinna, så att mirakler kan inträffa för er i den fysiska världen. Ibland kan det verka som om bara ett mirakel kan göra skillnad i er situation. Låt det ske som en naturlig följd av att minnas den Gudomliga Ande som verkligen har ansvaret för ert liv.

Änglarna finns här för att hjälpa er, och de är lika nära som en bön. Öppna er själva för ett nytt sätt att se på er värld där kärlek, glädje och harmoni finns i överflöd. Allt det här är möjligt när ni minns ert budskap från Ärkeängeln Gabriel idag:

När ni viger ert liv åt Gud, förflyttar ni er in i det Rena Medvetandets Livsström där det inte finns några begränsningar.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

TheGabrielMessages.com

 

You may also like...