ÄÄ Michael via Ronna Herman, 31 juli

”AVMYSTIFIERING AV DÖDEN”

~ ÄÄ Michael ~

Kanal: Ronna Herman

 

Älskade mästare, på det jordliga planet, gläder sig människor åt att ett barn föds, för det är verkligen ett skapelsens mirakel, och de sörjer när en när och kär dör, för de känner en personlig förlust av den personen för sig själv. Döden är dock också ett mirakel och, ur ett spirituellt perspektiv, är det en tid att glädjas, för det är en tid för återvändande till ett sannare VARANDETILLSTÅND.

Vi har ofta talat om minskat medvetande, och de flesta av er är nu medvetna om att uppstigningsprocessen medför att utöka sitt medvetande till att innehålla alla Facetter av medvetet uttryck. Som ni ofta har hört, ni är inte bara människor med en Själ; ni är en fantastisk Varelse som har erfarit en oerhörd mångfald av fysiskt uttryck av medvetande.

I gamla tider, när ni upplevde de materiella rikena i halv-solid eller i solid form i varierande grad (då ni var i den Högre-Fjärde och Lägre-Femte Dimensionerna, antingen på Jorden eller andra planeter i ert solsystem eller galax), behöll ni samma form under mycket längre tid än ni gör nu. Faktum är att ni behöll samma fysiska fordon under tusentals år med er tidräkning. Övergångsprocessen och släppandet av ett fysiskt fordon vid slutet av en livstid var lika naturlig som att kassera gamla kläder. Döden som ni känner den existerade inte förrän mänskligheten sjönk ner till densiteten i de Lägre Fjärde och Tredje Dimensionerna, och ni glömde att er vistelse på Jorden bara var ett litet mellanspel bland en vidsträckt samling av erfarenheter under er fantastiska resa genom kosmos.

Efter en speciell avskedsceremoni gick Själen som skulle lämna in i en speciell Övergångsfontän där Övergångens Violetta Flamma sken klart (den Violetta Flamman är inte het som ni kanske tror, utan sval och lugnande). Sedan blev han/hon omedelbart transporterad till den lämpliga Högre Dimensionella miljön.

De som var kvar i det fysiska riket kunde kommunicera telepatiskt med den nära och kära som lämnat, och de visst att de skulle träffas igen någon gång i framtiden. De visste också att de kunde interagera i sin Eteriska Kropp med sina nära och kära under sin nattliga vistelse, för deras nattliga resor var lika verkliga och värda att minnas som de dagliga upplevelserna.

Någon gång i framtiden kommer mänskligheten att sluta vara rädd för döden och förstå att det är en naturlig del av den underbara, evigt utvecklande kreativa processen. Det är ett naturligt flöde av födelse, död/övergång, vila och assimilation, och återfödelse för att uppleva de fantastiska varierande formerna, storlekarna och verkligheterna som finns tillgängliga för er som medskapare. Under tiden måste ni släppa många av era gamla fasta idéer och tabun om döden och det som kommer efter, och veta att livet som ni upplever bara är ett ögonblick i universell tid.

En av de viktigaste sakerna för er att förstå är att allt ni upplever börjar inom er. Ni är en microcosm eller ett Universum i miniatyr inom macrocosm, vilket innehåller helheten av den Allsidiga erfarenheten. Ni har beskrivits som en cell i Hjärtat/Sinnet hos den Högste/Skaparen, och detta är en giltig beskrivning. Allt i Skapelsen innehåller Essens, Kärlek/Ljus Skapelsens Energi, eller en Gnista av det Gudomliga. Åter igen, vi betonar, inget kan existera utan denna livgivande Essens.

Detta magnifika Spektrum av Ljus sänds fram från den Högste Skaparen i en variation av minskade nivåer av Strålning till vår Fader/Moder Gud och sedan ut i vårt Universum via STRÅL-ningen från de stora Ärkeänglarna. Inget av de manifesterade Universumen skulle kunna existera utan det och inte heller ni.

Ni har ofta läst/hört om någon som har haft en nära döden upplevelse, och hur de kände känslan av att bli dragna mot Ljuset. Oftast är upplevelserna de samma med bara några få variationer. Vanligtvis om personen är allvarligt sjuk eller om en traumatisk situation, dras personen till Ljuset, och de blir ingjutna med en känsla av lycksalighet och otrolig, överväldigande kärlek. Ganska ofta ser de en välkänd Ljusvarelse eller ibland en när och kär som har gått över. De har vanligtvis en känsla att de inte kan gå för nära Ljuset, och de dras tillbaka i sin fysiska kropp åter igen. Ibland talar Ljusvarelserna till dem, men inte alltid. Ibland får de ett val, att gå tillbaka till sin fysiska existens eller att fortsätta mot Ljuset, och vid andra tillfällen, får de veta att de måste tillbaka, för deras uppdrag är inte slutfört.

Precis som vi förklarade att Slöjan inte är där ute, utan i er hjärnstruktur, det är det samma med nära döden upplevelsen. Det händer inom ert eget Högre-Dimensionella Heliga Sinne, orkestrerat av ert Högre Jag. En nära döden upplevelse är vanligtvis en vägkorsning i livet, en tid för beslut och en möjlighet att gå in på vägen till upplysning. Och ganska ofta, men inte alltid, sker en Själs-Sammanslagning där en Högre Frekvens del av ert Själs-Jag, vilket finns i ert Själs Stjärn Chakra (ca sex till åtta inches ovanför ert huvud), förflyttas in i ert Heliga Hjärtcentrum, och börjar processen med att bli chef över era livserfarenheter istället för den ego-längtande personligheten.

Under nära döden upplevelsen, händer en kemisk reaktion, vilken underlättar tillgången till en del av hjärnan som kallas det Heliga Sinnet. Detta tillåter tillgång till specifika områden vilka innehåller några av Ljuspaketen av Visdom som lagras däri. Dessa Ljuspaket består av högre frekvenser av Ljus, och de innehåller information som personen vanligtvis inte har tillgång till. Detta inte bara känns och ser annorlunda ut för personens medvetna sinne, utan ger ofta dem tillgång till del av deras historia, och ibland till deras härstamning och annan viktig information.

Kom ihåg detta, allt ni någonsin har upplevt och allt ni är, från den första tiden ni kom in i ert individuella medvetande som er Gnista av det Gudomliga, och blev medveten om det faktum att ”Jag ÄR Det, Jag ÄR – Jag ÄR en Facett av Skaparen”, är lagrat i Ljuspaketen av Visdom som lagras i de Högre-Dimensionella nivåerna i hjärnan. Lagrade i ert Heliga Sinne, ert DNA och ert Chakrasystem är alla dygder, attribut, kvaliteter och aspekter av den Högste Skaparen. De väntar på att ni ska göra anspråk på nycklarna till kungariket genom att integrera de högre frekvenserna av Ljus, vilket kommer att ge er tillgång till hela storslagenheten av er Gudomliga Härkomst.

Ni har en Eterisk Kropp vilken innehåller en komplett autentisk kopia av era fysiska, mentala och emotionella kroppar. När ni dör eller helt lämnar er kropp, blir Silvertråden (som den kallas) helt avskild och ni lämnar totalt den fysiska kroppen, vilken omedelbart börjar sönderfalla. Er Själ har sakta hållit på att sammansmälta med er Eteriska Kropp, och ni flyttar er sedan utåt in i rikena i de Högre Dimensionerna.

Många av er har en falsk uppfattning av hur det är i de Högre Dimensionerna. De högre rikena är inte en oklar miljö utan substans, och de kommer inte att verka vara annorlunda för er än era jordliga fysiska omgivningar. Som ni dock kommer att märka över tid är det många skillnader. När ni går över, kommer ni ha form och substans. Ja, er form kommer att vara mer förfinad och inte så solid som den är i den Tredje-/Fjärde-Dimensionella miljön, men ni kommer att känna er solida och allt runt er kommer att också ha form och ordning. Nivån ni är anpassad till eller kompatibel med kommer att avgöra hur medveten ni är, och förmågorna ni kommer att ha, liksom hur er omgivande miljö kommer att se ut. Igen, frekvenserna ni projicerar eller resonerar med kommer att avgöra vilken Dimension eller Sub-Plan Dimensionell nivå ni kommer att gå till, och också vilken nivå av kosmisk information ni kommer kunna ha tillgång till. Ert Aurafält är som en mantel som omger er Eteriska eller Astrala kroppar, och den är antingen en mantel av Ljus eller ett hölje av negativ, oharmonisk energi som ni har ackumulerat under era många gångna livstidserfarenheter.

Vi har förklarat detta tidigare, det är dock viktigt att ni har en klar förståelse för övergångsprocessen, och så vil kommer åter att ge er en snabb repetition om vad som händer efter att en Själ lämnar den fysiska kroppen. De som är ”upp-Lys-ta” och Själv-medvetna tas direkt inför sitt Skydds Råd för att granska deras gånga liv, inte ett dömande, bara en granskning för att se vilka utmaningar och möjligheter som möttes på ett positivt sätt, med kärlek och medkänsla, och vilka uppgifter som inte fullbordats, och därför kommer att uppleva igen. Ni kan inte dölja något från någon i de högre rikena, för er Aura berättar hela er historia, och alla kan se strålningen och Ljusheten av ert Andliga-Jag, eller bristen därav. Er form kommer att vara vacker och perfekt, och ni kan verka vara vilken ålder eller vilken form ni önskar.

Ni har många val att göra efter ni slutfört granskningsprocessen. Ni kan gå till universiteten av lärande i många olika stjärnsystem, ni kan tjäna i en mångfald av kapaciteter, ni kan njuta av Skapelsens skönhet och praktisera era medskapande färdigheter, eller ett oändligt antal variationer av andra erfarenheter för vidsträckta att beskriva här. Själsutveckling är inte lika snabb i de högre rikena som den är i den fysiska kroppen, för ni är medvetna om de Universella Lagarna, och det blir omedelbart resultat av era tankar och handlingar. Det är därför alla är så angelägna att inkarnera på det jordliga planet, även om det är fyllt med utmaningar, begränsningar och ofta smärta och lidande.

Även om det kan vara svårt att tro är det en underbar möjlighet och stort privilegium att vara förkroppsligad på planeten Jorden vid denna stora tid av transformation. Det finns många vackra Själar som står i kulisserna och hoppas på en möjlighet att återvända till Jorden och vara en del av denna underbara evolutionsprocess.

Med er villighet att komma till Jorden och dela ert Ljus för att assistera mänskligheten och er planet, gavs ni en möjlighet att förkroppsliga så mycket av ert Gudomliga Jag som ni kunde hålla och använda; det är det Gyllene Löftet som ni fick innan ni återvände till Jorden för denna livserfarenhet. Det var/är en möjlighet utan motstycke att integrera maximalt av ert Gudsmedvetande, och återvända till ert sanna hem som en Varelse av Ljus.

Det är en annan sak för dem som dör en våldsam död – de som har levt ett liv i hat, rädsla och aggression mot andra eller har ackumulerat stora karmaskulder som måste övervinnas. Dessa Själar tas till vad man skulle kunna kalla en ”intensiv vårdavdelning” där de kärleksfullt tas omhand av en mängd Barmhärtighetsänglar. Dessa Själar är innestängda i ett fängelse som de skapat själva (deras förvrängda Aura/Astral Fält), och de kommer att leva i ett drömtillstånd som består av deras trosuppfattningar, negativa handlingar och orealistiska koncept. Det är det närmaste man kan benämna med termen ”helvete” eller ”skärseld”, för de lever i en värld av tankeformer av lägre frekvenser som de skapat på Jorden under deras många livstidserfarenheter.

Barmhärtighetsänglarna strålar konstant Skaparens Kärlek/Ljus till dem, och sakta, över tid, och beroende på tätt deras negativa fält är, penetrerar gradvis kärlekselexiret skalet runt deras eteriska kropp och själen och löser upp det. Det finns alltid en möjlighet att göra återbetalning även om det kan ta eoner att göra det, beroende på allvaret och magnituden av negativitet som är involverat.

Låt oss klara ut en annan felaktighet: det är inte ”syndigt” att begå självmord eller för en person att abdikera från hans/hennes liv innan hans/hennes uppdrag är slutfört. Det finns många anledningar till att människor beslutar att avsluta sitt liv eller offra sitt liv för en annan. Ibland initieras det av en överväldigande börda av skam, skuld eller rädsla, ibland för malplacerade altruistiska anledningar (vanligtvis resultatet av ett martyrkomplex), eller när en person har en dödlig sjukdom och smärtan har blivit outhärdlig. Dessa Själar kommer att bli visade hur de kan rätta till situationerna som skapade deras lidande, smärta eller sjukdom, och kommer att ges en annan möjlighet att få det rätt.

Om en person beslutar att avsluta hans/hennes liv pga de smärtsamma situationer de skapat för sig själva, kommer de inte kunna undvika de samma omständigheterna i ett framtida liv, och då skjuter man bara utmaningarna och möjligheterna att lära sig sina livsläxor på framtiden. Kom ihåg ni är alltid er egen domare, och ni beslutar med assistans av ert Skydds Råd vad er nästa livsuppgift kommer att vara, med många val och möjligheter tillgängliga. I de Högre Dimensionernas miljö är alltid en Själ angelägen att rätta till gjorda misstag så att aurafältet kan renas från alla oharmoniska vibrationsmönster, och resan mot upp-Lys-ning kan fortsätta.

Det är också viktigt för er att förstå att reglerna har förändrats när evolutionsprocessen går i spiral till nästa nivå. Varje generation av Själar under de senaste hundra åren har inkarnerat med mer av deras kosmiska minne tillgängligt för dem. Med andra ord, slöjan av glömska håller på att tunnas ut och börjar sakta tas bort helt och hållet. Ljusmembranen runt de många strängarna av DNA blir också tunnare, och de unga som nu föds kommer ha tillgång till förmågor och talanger som inte fanns tillgängliga för deras föräldrar och eller i sin tur deras föräldrar. Kalla dem vad ni vill: Indigobarn, Kristallbarn eller de Gyllene, de är visa GAMLA SJÄLAR som har gått med på att inkarnera på Jorden för att ta över tyglarna från er; deras äldre, och leda mänskligheten in i Ljuset av den Nya Åldern.

Det har ingen betydelse om människor förnekar sanningen i det vi förmedlar till er; det är hur som helst Levande sanning och den Universella Lagen, och varje Själ blir påverkad och styrd av den Gudomliga Planens grundsatser, antingen de tror på det eller inte. Här igen, den inre slöjan tillämpas, och ni måste bryta genom begränsningarna av den negativa Tredje/Fjärde-Dimensionella miljön för att få tillgång till denna fantastiska förbindelse med KÄLLAN. Ni har alltid varit, och kommer alltid att vara i förbindelse med ALLT SOM ÄR. Känslan av att vara frånkopplad finns bara i ert sinne, och hur man låser upp dörren till Livets Flod finns i det HELIGA HJÄRTAT.

Mina älskade Ljusbärare, vi ber er att se varje test och utmaning som en möjlighet att släppa föråldrade tankar och vibrationsmönster vilka inte längre tjänar ert högsta goda. Vi bönfaller er att se på era livserfarenheter genom filtret av ert Heliga Hjärta/Sinne då ni drar fram Skaparpartiklar av Liv/Ljus och ingjuter dem i er kärlek innan ni strålar ut den i världen och till mänskligheten. Vi är alla i denna kosmiska evolutionsdans, och tillsammans, kommer vi att segra.

Jag ÄR Ärkeängel Mikael.

 

Transmitted through Ronna *STAR*QUEST* 775-856-3654 * www.RonnaStar.com * www.QuestForMastery.org * Email: RonnaStar@earthlink.net

 

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

 

You may also like...